ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp

 • Thread starter neza
 • Ngày gửi
N

neza

Sơ cấp
5/4/08
6
0
0
quy nhơn
#1
chào các bạn! có ai biết điều này chỉ giúp với nhé.

Doanh nghiệp của tôi đóng ở Hải Dương, bây giờ xin đầu tư một dự án mới vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Như vậy, về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp của tôi sẽ được hưởng cụ thể như thế nào?

Xin cám ơn nhiều!

:wall:
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#2
chào các bạn! có ai biết điều này chỉ giúp với nhé.

Doanh nghiệp của tôi đóng ở Hải Dương, bây giờ xin đầu tư một dự án mới vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Như vậy, về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp của tôi sẽ được hưởng cụ thể như thế nào?

Xin cám ơn nhiều!

:wall:
+ Thứ nhất bạn tham khảo các điều kiện ưu đãi về thuế TNDN cho DN mới thành lập theo thông tư 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 24/2007/NĐ-CP.
+ Thứ 2 bạn xem xét xem DN mình kinh doanh trong lĩnh vực ưu tiên nào để đối chiếu.
+ Thứ 3 bạn lên sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương tìm hiểu các quy định ưu đãi khác của địa phương.

Thân chào bạn!
 
N

neza

Sơ cấp
5/4/08
6
0
0
quy nhơn
#3
ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thực sự tôi đã tham khảo các quy định liên quan rồi nhưng nếu doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án thì mọi việc thật rõ ràng, đằng này doanh nghiệp tôi đang hoạt động nhưng đâu tư một dự án mới khác. Nếu đối chiếu theo quy định (mang tính chủ quan của mình) thì thấy ưu đãi quá thấp so với một doanh nghiệp thành lập mới cùng đầu tư như mình.

rất phân vân, mong các bạn biết quy định nào chỉ rõ hơn thì cho biết với.
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#4
Thực sự tôi đã tham khảo các quy định liên quan rồi nhưng nếu doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án thì mọi việc thật rõ ràng, đằng này doanh nghiệp tôi đang hoạt động nhưng đâu tư một dự án mới khác. Nếu đối chiếu theo quy định (mang tính chủ quan của mình) thì thấy ưu đãi quá thấp so với một doanh nghiệp thành lập mới cùng đầu tư như mình.

rất phân vân, mong các bạn biết quy định nào chỉ rõ hơn thì cho biết với.
Bạn thân mến nếu DN bạn đầu tư một dự án khác thì chỉ có dự án đầu tư mới kia của bạn mới được hưởng ưu đãi mà thôi! DN mới thành lập họ có nhiều điều khó khăn hơn DN bạn đầu tư thêm, DN bạn đã hoạt động một thời gian đã được hưởng những ưu đãi trước rồi, bây giờ bạn đầu tư dự án mới thì dự án đó được hưởng ưu đãi còn DN bạn đã hưởng rồi thì không được hưởng nữa là công bằng.

Thân chào bạn!
 
N

neza

Sơ cấp
5/4/08
6
0
0
quy nhơn
#5
ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Rất cám ơn bạn!

Tuy nhiên mình thấy theo các quy định hiện hành thì mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế lại không quy định cho dự án mà chỉ nêu cho cơ sở kinh doanh (theo quy định tại phần giải thích từ ngữ của các quy định trên được hiểu là doanh nghiệp) nên chưa xác định được văn bản nào, điều khoản nào nêu rõ ưu đãi đối với dự án mới.

Bạn phát hiện được giúp với nhé.
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#6
Rất cám ơn bạn!

Tuy nhiên mình thấy theo các quy định hiện hành thì mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế lại không quy định cho dự án mà chỉ nêu cho cơ sở kinh doanh (theo quy định tại phần giải thích từ ngữ của các quy định trên được hiểu là doanh nghiệp) nên chưa xác định được văn bản nào, điều khoản nào nêu rõ ưu đãi đối với dự án mới.

Bạn phát hiện được giúp với nhé.
Bạn có thể vào trang http://www.binhduong.gov.vn/vi/thongtin.asp?iData=362 để tham khảo về ưu đãi thuế cho dự án.

và bác tham khảo mức ưu đãi thuế cho dự án theo thông tư 134/2007/TT-BTC quy định:

2. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

a) Miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

b) Miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

c) Miễn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

d) Miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
e) Miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

g) Miễn 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập. Đối với những dự án đầu tư có thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng mục đầu tư thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh. Căn cứ thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư.
 
N

neza

Sơ cấp
5/4/08
6
0
0
quy nhơn
#7
ưu đãi thuế TNDN

Rất cám ơn bạn.

Tuy nhiên điều mình phân vân rất nhiều là liệu ta áp dụng Điểm 2 Phần IV Mục E của THÔNG TƯ số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án hoàn toàn mới về mục tiêu đầu tư đối với ngành nghề của doan nghiệp đang hoạt động thì đã phù hợp chưa, có văn bản nào hướng nói rõ thêm điều này không? Đồng thời nội dung ở Điểm 1 cũng chỉ nêu nêu đối với cơ sở kinh doanh mới, như vậy mức thuế áp dụng cho các cơ sở kinh doanh đang hoạt động trong trường hợp này là 28% hay sao?

Tôi thấy rất phân vân vì doanh nghiệp làm chủ đầu tư kia chỉ cần thành lập thêm một doanh nghiệp mới để điều hành dự án đầu tư mới (một động tác khá đơn giản hiện nay) thì mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn giảm thuế cũng rất cao so với cách hiểu trên đây của chung ta.

Rất mong!:dance2:
 
anktdn

anktdn

Thành viên thân thiết
11/7/05
170
2
18
36
HCM
#8
Rất cám ơn bạn.

Tuy nhiên điều mình phân vân rất nhiều là liệu ta áp dụng Điểm 2 Phần IV Mục E của THÔNG TƯ số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án hoàn toàn mới về mục tiêu đầu tư đối với ngành nghề của doan nghiệp đang hoạt động thì đã phù hợp chưa, có văn bản nào hướng nói rõ thêm điều này không? Đồng thời nội dung ở Điểm 1 cũng chỉ nêu nêu đối với cơ sở kinh doanh mới, như vậy mức thuế áp dụng cho các cơ sở kinh doanh đang hoạt động trong trường hợp này là 28% hay sao?

Tôi thấy rất phân vân vì doanh nghiệp làm chủ đầu tư kia chỉ cần thành lập thêm một doanh nghiệp mới để điều hành dự án đầu tư mới (một động tác khá đơn giản hiện nay) thì mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn giảm thuế cũng rất cao so với cách hiểu trên đây của chung ta.

Rất mong!:dance2:
Trường hợp của anh thuộc về dự án đầu tư mở rộng kinh doanh không gắn với thành lập doanh nghiệp và chi nhánh.
- Anh tham khảo nghị định 108/2006/ND-CP về danh mục hưởng ưu đãi đầu tư.
- Quyết định 1088/BKHDT Về biểu mẫu cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.
và nghị định 24/NĐ-CP để áp thuế suất và thời gian được miễn giảm đúng với nghành nghề mình được hưởng ưu đãi.
 

Đính kèm

BQT trực tuyến

 • Rua Diu Dang
  Rua Diu Dang
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • vykhanh123
 • daongocnam0603
 • Rua Diu Dang
 • auyeuch
 • Phamthao1992
 • Hoa1994
 • hoaithuong140901
 • hoang lao ta
 • xediengiatot
 • lapbitas
 • TanCaApp
Xem nhiều