các anh chị giúp em bài tập kiểm toán này với!

  • Thread starter nguyen hanh mai
  • Ngày gửi
N

nguyen hanh mai

Sơ cấp
27/12/07
12
0
0
35
ha noi
#1
Tại dn X có số liệu như sau:
1.Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N
số đn Số c
Tài sản:
............
nguồn vốn:
...........
Yêu cầu:
Chỉ ra phương pháp kiểm toán nào đc sử dụng để kiểm toán báo cáo tài chính trên.Hãy sử dụng phương pháp đó để ktoán báo cáo tài chính này.

Theo em bài này thì nên sử dụng phương pháp phân tích đánh giá tổng quát(phân tích tỉ suất) của pp ktoán cơ bản.
Nhưng em đang phân vân khi tính các tỉ suất thì có phải tính các chỉ tieu trên BCTC bình quân cả năm không hay tính riêng đầu năm, cuôi năm rồi so sánh.
các anh chị giúp em với nha.Em mới học môn kiểm toán nên nhiều cái chưa quen chắc sẽ còn phải hỏi nhiều nữa.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều