KD hộ cá thể có phải nôp thuế TNDN không?

  • Thread starter thanhnd
  • Ngày gửi
T

thanhnd

Sơ cấp
31/3/08
3
0
0
tuyen quang
#1
cho mình hỏi. minh moi mở một cửa hàng tin học và muốn đăng ký mở sổ sách thì mình sẽ phải nộp những loại thuế nào? những chi phí nào được tính vào quá trình SXKD?:wall:
 
#2
Xin được góp ý với ban Thanhnd
Hộ cá thể thường phải nộp các loại thuế: lệ phí Môn bài (nộp mỗi năm), thuế GTGT và thuế TNDN.
Tuỳ theo việc bạn thực hiện giữ được sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ ớ mức độ nào mà kê khai nộp thuế một trong các cách sau:
1/ Nộp theo doanh thu và chi phí thực tế phát sinh: bạn phải giữ số sách kế toán và giữ đầy đủ hoá đơn mua vào và hoá đơn bán ra.
+ Thuế GTGT: Nếu đăng ký nộp theo phương pháp khấu trừ, thì thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - thuế GTGT đầu vào (Bạn tham khảo thêm thông tư 32/2007). Nếu nộp thuế theo phương pháp trực tiếp = (Doanh thu bán ra - doanh thu mua vào tương ứng với doanh thu bán ) x thuế suất thuế GTGT (tuỳ mặt hàng)
+ Thuế TNDN = (Doanh thu - chi phí ) x thuế suất thuế TNDN. Về chi phí được trừ bạn tham khảo thêm ở thông tư 134/2007 của Bộ Taì chính). Kê khai tạm nộp quý và quyết toán năm.
2/ Nộp thuế theo tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNDN: Nếu bạn chỉ được đầy đủ hoá đơn bán hàng mà không có được đầy đủ hoá đơn mua vào thì có thể đăng ký theo phương pháp này.
+ Thuế GTGT = Doanh thu bán x tỷ lệ GTGT/doanh thu x thuế suất GTGT
+ Thuế TNDN = Doanh thu bán x tỷ lệ TNCT/doanh thu x thuế suất TNDN

Các tỷ lệ GTGT và TNCT/Doanh thu do mỗi tỉnh, thành phố ban hành để áp dụng cho một thời gian nhất định. Kê khai và nộp thuế hàng tháng.
3/ Không giữ được sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ: Nộp thuế theo phương pháp ấn định và được ổn định mức thuế trong 12 tháng. Cách tính như trường hợp 2 nhưng doanh số bán do cơ quan thuế ấn định
 

Thành viên trực tuyến

  • hoang lao ta
Xem nhiều