Hạch toán thanh toán HĐ

  • Thread starter seek80vn
  • Ngày gửi
S

seek80vn

Sơ cấp
14/5/07
48
0
6
Binh Thuan
#1
1/Các bạn giú mình nghiệp vụ này:
- Ứng 30% hĐ: mình hạch toán: no 331/co 111 hay no 141/co 111
- Thanh toán 30% HĐ: no 331/co 111 (hoac no 242/co 111) được không?

2/Cty mình có ông A nợ tạm ứng năm 2007: 1 tr
Vừa rồi ông A mang HĐ tiếp khách 1 tr về thanh toán. Cô kế toán thanh toán định khoản như sau:
Thu tạm ứng chi phí tiếp khách : 1 tr
Chi tạm ứng chi phí tiếp khách: 1 tr.
Định khoản vậy có hợp lý không?

Cảm ơn.
 
D

dcquocxhd

Thành viên thân thiết
22/5/08
102
0
16
Binh Duong
#2
1/Các bạn giú mình nghiệp vụ này:
- Ứng 30% hĐ: mình hạch toán: no 331/co 111 hay no 141/co 111
- Thanh toán 30% HĐ: no 331/co 111 (hoac no 242/co 111) được không?
Ứng tiền HD : N331/C111
Thanh toán 30% : N331/C111
2/Cty mình có ông A nợ tạm ứng năm 2007: 1 tr
Vừa rồi ông A mang HĐ tiếp khách 1 tr về thanh toán. Cô kế toán thanh toán định khoản như sau:
Thu tạm ứng chi phí tiếp khách : 1 tr
Chi tạm ứng chi phí tiếp khách: 1 tr
Bạn không nói rõ là ông A nợ tạm ứng tiền gì ?
Thu tiền tạm ứng của ông A lại : N111/C141
Chi tiền tiếp khách : C111/N642
Chỉ có 1 tr thôi cũng làm tạm ứng chi phí tiếp khách. Dài dòng.
 
D

doquangson

Sơ cấp
12/4/08
26
0
0
38
Quảng Nam
#3
1/Các bạn giú mình nghiệp vụ này:
- Ứng 30% hĐ: mình hạch toán: no 331/co 111 hay no 141/co 111
- Thanh toán 30% HĐ: no 331/co 111 (hoac no 242/co 111) được không?

2/Cty mình có ông A nợ tạm ứng năm 2007: 1 tr
Vừa rồi ông A mang HĐ tiếp khách 1 tr về thanh toán. Cô kế toán thanh toán định khoản như sau:
Thu tạm ứng chi phí tiếp khách : 1 tr
Chi tạm ứng chi phí tiếp khách: 1 tr.
Định khoản vậy có hợp lý không?

Cảm ơn.
Nếu tạm ứng tiền cho nhân viên công ty thì mới qua TK 141, còn tạm ứng tiền cho khách hàng thì là TK 331
vậy hạch toán như dcquocxhd là đúng rồi
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
904
5
0
31
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
#4
1/Các bạn giú mình nghiệp vụ này:
- Ứng 30% hĐ: mình hạch toán: no 331/co 111 hay no 141/co 111
- Thanh toán 30% HĐ: no 331/co 111 (hoac no 242/co 111) được không?

Tuỳ theo bên bạn thanh toán j.
+ Nếu mua hàng:
Ứng tiền: Nợ TK 331/ Có TK 111
Thanh toán và nhận hàng: Nợ TK 331/ Có TK 111 Và: Nợ TK 15.../ Có TK 331
+ Nếu làm dịch vụ (tên miền, bản quyền):
Ứng tìên: T.Tự trên.
Thanh toán & nhận giấy chứng nhận (hoặc giấy tờ tương đương): Nợ TK 331/ Có TK 111. Và Nợ TK 64.., 142, 242/ Có TK 331
2/Cty mình có ông A nợ tạm ứng năm 2007: 1 tr
Vừa rồi ông A mang HĐ tiếp khách 1 tr về thanh toán. Cô kế toán thanh toán định khoản như sau:
Thu tạm ứng chi phí tiếp khách : 1 tr
Chi tạm ứng chi phí tiếp khách: 1 tr.
Định khoản vậy có hợp lý không?

Thì làm luôn là Ông A thanh toán tạm ứng tiếp khách: Nợ TK 642/ Có TK 141.
Thân!
 

Thành viên trực tuyến

  • Giahanpv
Xem nhiều