Sử dụng phương pháp phân tích nào thì phù hợp?

 • Thread starter trinhdanhhoang
 • Ngày gửi
T

trinhdanhhoang

Sơ cấp
22/4/08
3
0
0
32
hà nội
#1
Xin thỉnh giáo các bác một chút!​
Khi phân tích khoản mục doanh thu trong bước tiến hànhkiểm toán, ta sử dụng 3 phương pháp phân tích là phân tích xu hướng, phân tích tính hợp lý, phân tích tỷ suất. Nhưng đối với loại hình công ty xây lắp thì phương pháp nào được sử dụng nhiều nhất? theo em thì phương pháp phân tích tính hợp lý là được sử dụng nhiều nhất (vì, khi đánh giá việc ghi nhận doanh thu thì KTV phải dựa trên hồ sơ của các hợp đồng để xác định doanh thu và so sánh với doanh thu hạch toán của đơn vị), sau đó đến phân tích tỷ suất (vì thông qua phân tích tỷ suất thì KTV có thể ước lượng được mức độ trọng yếu). còn phân tích xu hướng ít được sử dụng do đặc thù của công ty xây dựng này là các hợp đồng chủ yếu do Tổng công ty giao cho và một số là tự ký kết nên khó có thể đánh giá được xu hướng của nó.
Em đang làm đề tài về kiểm toán khoản mục doanh thu, qua tìm hiểu em có nhận xét như vậy mong các bác cho lời Bình luận!:028:
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

 • bebebe123
 • Dê con Chuột nhắt
 • theanhst92
 • daongocnam0603
 • bongbongtinhyeu111
 • dnv2019
 • HD192
 • thoibimat
 • khonggiankidieu
 • nguyenquynhngatmu
 • Ngọc Đông
 • hanhmit93
Xem nhiều