Nhờ giúp sửa lỗi trong chương trình kế toán của anhthuan

  • Thread starter tranxuanthien
  • Ngày gửi

1440 lượt xem

T

tranxuanthien

Sơ cấp
27/3/05
99
0
0
Tam Ky
Khi nhập số tiền vào textbox anhthuan dùng thủ tục Private Sub TextBox9_Change nhưng không biết có ai thử chưa, đối số strFmt (biến String đã khai báo) nhận 1 giá trị có chiều dài vô tận #,##0.0000000000000000000... -> Excel báo lỗi. Nếu thay vào đó là "#.##0" thì giá trị khi ghi vào data giảm đi 1000 lần. Tác giả hay ai đó vui lòng chỉ bảo giúp
 

Thành viên trực tuyến

  • thanhtu212

Xem nhiều

TEXT LINK