Bản tin VBPL đợt 2 tháng 05/2008

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Thuế suất thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, thuế suất thuế GTGT 10% áp dụng đối với dịch vụ bưu điện, bưu chính, viễn thông và Internet (trừ dịch vụ bưu chính viễn thông và Internet phổ cập theo chương trình của chính phủ).

Căn cứ vào quy định trên, đối với hoạt động cung cấp dịch vụ giải trí và trò chơi trực tuyến trên mạng Internet thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. (Theo Công văn sô 1709 TCT/HT ngày 2 thang 5 năm 2008).

Xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng – Theo quy định hiện hành, giá vốn của phần vôn chuyển nhượng được xác định trên cơ sở sổ sách, chứng từ kế toán về vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng vốn tại thời điểm chuyển nhượng vốn và được các bên tham gia liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Cũng theo quy định hiện hành thì đơn vị tiền tệ để ghi sổ sách kế toán về vốn góp là đồng Việt Nam hoặc là đơn vị tiền tệ nước ngoài đã được BTC chấp thuận; trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán bằng đồng Việt Nam thì vốn góp bằng ngoại tệ của các bên phải được ghi nhận bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm góp vốn.

Trường hợp bên nước ngoài chuyển nhượng một phần vốn góp của mình trong công ty liên doanh thì phần vốn góp chuyển nhượng được xác định như sau:

Trường hợp công ty liên doanh hạch toán bằng ngoại tệ (đã được BTC chấp thuận) thì giá vốn của phần vốn chuyển nhượng bằng đồng ngoại tệ.

Trường hợp công ty liên doanh hạch toán bằng đồng Việt Nam thì giá vốn của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm góp vốn. (Theo Công văn số 1673 TCT/CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của TCT).

Ưu đãi thuế TNDN – Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

Cơ sở kinh doanh được thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước…)

- Doang nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh như trước đây.

Trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể chuyển nhượng lại cơ sở kinh doanh của mình và chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, tiếp tục kinh doanh ngành nghề cũ và trên địa bàn cũ thì không được coi là doanh nghiệp mới thành lập để hưởng ưu đãi về thuế TNDN. (Theo Công văn số 1672 TCT/CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của TCT).

Xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn – Theo quy định hiện hành, đối với hành vi vi phạm về quản lý hoá đơn, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng hoá đơn chậm; lưu trữ, bảo quản hoá đơn không đúng quy định.

Trường hợp doanh nghiệp làm mất hoá đơn và Cục thuế đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hoá đơn, nhưng nay doanh nghiệp tìm thấy quyển hoá đơn đã báo xuất trình cho cơ quan thuế thì Cục thuế huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hoá đơn và ban hành quyết xử phạt doanh nghiệp đối với hành vi lưu trữ, bảo quản hoá đơn không đúng quy định. (Theo Công văn số 1670 TCT/CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của TCT).
Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại - Theo Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ban hành ngày 29/4/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định: sau 01 năm kể từ ngày khai trương hoạt động, Ngân hàng thương mại (NHTM) được mở sở giao dịch, chi nhánh nếu đáp ứng điều kiện: Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm trước liền kề năm đề nghị mở sở giao dịch, chi nhánh; đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng; phân loại nợ, trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định; tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ dưới 3% tại thời điểm để nghị mở sở giao dịch, chi nhánh…

Nếu NHTM mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài khi đáp ứng các điều kiện: Có thời gian hoạt động tối thiểu là 05 năm; Hoạt động kinh doanh có lãi 03 năm liền kề năm đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện; Không bị Thanh tra Ngân hàng xử phạt hành chính tổng cộng từ 30 triệu đồng trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài; Cơ quan thanh tra, giám sát của nước sở tại nơi mở chi nhánh, văn phòng đại diện có thoả tuận hợp tác thanh tra, giám sát với cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng Việt Nam…

Quyết địnhnày có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Giấy chứng minh công an - Ngày 08/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2008/NĐ-CP về Giấy chứng minh Công an nhân dân (CAND).

Theo đó, sĩ quan, hạ sĩ quan CAND chỉ sử dụng Giấy chứng minh CAND khi thi hành công vụ. Các cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để sĩ quan, hạ sĩ quan đó thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Sĩ quan, hạ sĩ quan CAND sử dụng Giấy chứng minh CAND sai mục đích, sửa chữa, cho mượn, làm mất hoặc giữ Giấy chứng minh CAND khi không còn được sử dụng thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm làm giả và sử dụng Giấy chứng minh CAND giả để mạo danh cán bộ, chiến sĩ CAND.
Giấy chứng minh CAND được cấp, đổi khi cũ nát hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan có sự thay đổi về chức vụ, cấp bậc hàm, đơn vị, địa bàn công tác. Giấy chứng minh CAND phải được thu hồi khi sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ hoặc bị tước danh hiệu CAND.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng - Theo Thông tư số 12/2008/TT-BXD ban hành ngày 07/5/2008, Bộ Xây dựng hướng dẫn: tuỳ theo tính chất, điều kiện cụ thể của công trình, dự án, Chủ đầu tư có thể lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng bằng các phương pháp khác nhau như : xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng; vận dụng số liệu chi phí khảo sát đã thực hiện của các công trình có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện công tác khảo sát xây dựng tương tự.

Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát được tính bằng 5% theo giá trị của tổng khối lượng của từng loại công việc khảo sát nhân với đơn giá của từng loại công việc khảo sát tương ứng.

Chi phí chỗ ở tạm thời được tính bằng 5% theo giá trị của tổng khối lượng của từng loại công việc khảo sát nhân với đơn giá của từng loại công việc khảo sát tương ứng.

Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng công việc phát sinh và các yếu tố trượt giá trong thời gian khảo sát xây dựng, được xác định tối đa bằng 10% chi phí khảo sát xây dựng sau thuế giá trị gia tăng.

Việc vận dụng số liệu chi phí khảo sát đã thực hiện của các công trình có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện công tác khảo sát xây dựng tương tự để xác định dự toán chi phí khảo sát cho công trình cần tính toán đến khối lượng, điều kiện thực hiện công việc, hệ số trượt giá trên cơ sở điều kiện khảo sát, biện pháp và thời gian thực hiện công tác khảo sát tương tự.
Chủ đầu tư tự tổ chức hoặc thuê các tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để hướng dẫn lập, bổ sung hoặc điều chỉnh định mức khảo sát đối với những định mức phải điều chỉnh hoặc phải xây dựng mới nêu trên. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm về tính hợp lý, chính xác của các định mức do mình xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2008 - Theo Nghị quyết số 12/2008/NQ-CP ra ngày 05/5/2008, Chính phủ yêu cầu: các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững đã đề ra trong Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP mà trọng tâm là tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất và tăng xuất khẩu, tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ, phát triển dịch vụ và thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài…

Bộ Công Thương theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả các loại vật tư, hàng hóa, dự báo và đề xuất với Chính phủ các giải pháp xử lý kịp thời; phối hợp với Bộ Công an quản lý chặt chẽ thị trường, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và đầu cơ tăng giá…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát cân đối nguồn để duy trì an ninh lương thực trong nước và bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu gạo năm 2008…

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các địa phương nắm lại tình hình, tổ chức tốt công tác hỗ trợ của Trung ương đến các hộ nghèo, các hộ bị thiên tai, bị thiệt hại về gia súc, gia cầm do dịch bệnh; bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và công bằng, không để đồng bào bị đói.

Hướng dẫn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu - Ngày 05/5/2008, Chính p hủ đã ban hành Nghị định số 58/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.

Theo đó, nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) được tham gia đấu thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghiệp cho đến trước ngày 1/4/2009.

Trong trường hợp này, bên mời thầu phải cung cấp hồ sơ mời thầu với đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan gồm cả báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) và phải bảo đảm đủ thời gian để các nhà thầu có điều kiện như nhau trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Nhà thầu đã lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho gói thầu không được tham gia đấu thầu xây lắp, cung cấp hàng hóa cho gói thầu đó kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đối với gói thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp).

Để bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, Nghị định nêu rõ các điều kiện về tính độc lập giữa các nhà thầu, giữa nhà thầu với chủ đầu tư. Cụ thể, chủ đầu tư và nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu thuộc cùng một dự án được coi là độc lập với nhau về tổ chức, không cùng một cơ quan quản lý và độc lập với nhau về tài chính khi đáp ứng điều kiện: Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 50% của nhau.

Chủ đầu tư và nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu thuộc cùng một dự án được coi là độc lập với nhau về tổ chức, không cùng một cơ quan quản lý và độc lập với nhau về tài chính khi đáp ứng điều kiện: Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 50% của nhau; Hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 đối với nhà thầu là tổ chức. Quy định này được thực hiện từ ngày 1/4/2009.

Các nhà thầu được coi là độc lập với nhau nếu đáp ứng 2 điều kiện: không cùng thuộc một cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân ra quyết định thành lập, trừ các nhà thầu là doanh nghiệp đã chuyển đổi và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005; Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau. Quy định này cũng được thực hiện từ ngày 1/4/2009.

Việc xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu cũng được quy định chi tiết, theo đó, mức phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng. Hành vi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không căn cứ vào các yêu cầu của hồ sơ mời thầu; các hành vi vi phạm dẫn đến phải tổ chức đấu thầu lại… có mức phạt tiền từ 5 đến 30 triệu đồng.

Mức phạt từ 20 đến 50 triệu đồng nếu thực hiện các hành vi sau: dàn xếp, thông đồng giữa tất cả nhà thầu, giữa nhà thầu với chủ đầu tư…; người phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu dẫn đến phải huỷ đấu thầu hoặc lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực…; Nhà thầu thực hiện hợp đồng xây lắp, cung cấp hàng hoá thông đồng với nhà thầu tư vấn giám sát, cơ quan, tổ chứ nghiệm thu để xác nhận sai về chất lượng, khối lượng của công trình, hàng hoá…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội - Ngày 05/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Thủ đô Hà Nội và 7 tỉnh: Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình trải rộng trên diện tích khoảng 13.436 km2, bán kính ảnh hưởng từ 100 - 150 km. Như vậy, vùng Thủ đô Hà Nội sẽ rộng gấp khoảng 13 lần Thủ đô Hà Nội hiện nay (diện tích 920,97 km2).

Dân số toàn vùng vào năm 2050 vào khoảng 18 - 18,2 triệu người, trong đó, dân số đô thị tăng từ 4,1 - 4,5 triệu người (năm 2010) lên 8,1 - 9,2 triệu người (năm 2020) và 14,4 - 15,4 triệu người (năm 2050). Năm 2050, bình quân diện tích đất đô thị là 115 m2/người.

Vùng Thủ đô phát triển theo hướng vùng đô thị đa cực tập trung, lấy Thủ đô Hà Nội làm đô thị hạt nhân.

Không gian vùng Thủ đô được phân thành 2 phân vùng chính là vùng đô thị hạt nhân và phụ cận; vùng phát triển đối trọng.

Vùng đô thị hạt nhân là Thủ đô Hà Nội mở rộng. Vùng phụ cận trong phạm vi 25 - 30 km có chức năng hỗ trợ phát triển và mở rộng đô thị trung tâm, lan tỏa sự phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Vai trò của các khu vực này là tạo các vành đai xanh cung cấp sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm cho Thủ đô, đồng thời phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống và dịch vụ du lịch văn hóa, sinh thái,...

Vùng phát triển đối trọng trong phạm vi 30 - 60 km, hình thành theo 3 phân vùng lớn với các trung tâm tỉnh lỵ là các hạt nhân phát triển.

Thủ đô Hà Nội có hướng phát triển không gian theo ba khu vực gồm Khu vực đô thị phía Nam sông Hồng, phía Bắc sông Hồng và Khu đô thị phía Đông sông Hồng.

Các đô thị trung tâm tỉnh là Bắc Ninh, Hưng Yên và Phủ Lý. Thành phố Hải Dương là đô thị cấp vùng. Vùng trọng điểm công nghiệp của vùng Thủ đô Hà Nội chủ yếu tập trung vào khu vực phía Đông, từ vùng đô thị trung tâm nối ra Hải Phòng và Quảng Ninh.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm sẽ được di chuyển ra xa nội thành (khi chuyển ra ngoại thành có biện pháp đồng bộ bảo vệ môi trường). Việc di chuyển này gắn với hình thành các khu đô thị vệ tinh, khu đô thị mới như khu Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long, Bồ Đề (Gia Lâm), Yên Viên

Về hạ tầng xã hội có chương trình sắp xếp điều chỉnh các cơ sở giáo dục đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề nhằm di chuyển một số trường ra khỏi nội thành Hà Nội, xây dựng chợ đầu mối và các siêu thị bán buôn...

Hạ tầng kỹ thuật có dự án đầu tư cải tạo, mở rộng các tuyến quốc lộ hướng tâm quốc lộ 2, 3, 32..., dự án khôi phục dòng sông Đáy, xây dựng nghĩa trang Mai Dịch 2, nghĩa trang sinh thái, quy hoạch xây dựng hệ thống vành đai sinh thái vùng Thủ đô Hà Nội...

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
CHÍNH PHỦ
·Nghị quyết số 11/2008/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Hòa Bình.
·Nghị quyết số 12/2008/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2008.
·Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tân điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
·Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.
·Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọ nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
·Nghị định số 59/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về giấy chứng minh công an nhân dân.
·Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án «Quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020 ».
·Quyết định số 53/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên.
·Quyết định số 54/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên.
·Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
·Quyết định số 56/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt hiệp định khung về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật và văn hóa giữa chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng Hòa Ăng-Gô-La
·Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt « Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Sông Đáy đến năm 2020 ».
·Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.
·Quyết định số 60/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào.
·Quyết định số 442/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.
·Quyết định số 457/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
·Quyết định số 459/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm trang bị máy thu trực canh cho ngư dân.
·Quyết định số 470/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2009.
·Quyết định số 471/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắc xin lở mồm long móng dự trữ quốc gia cho các địa phương phòng trừ dịch bệnh.
·Quyết định số 485/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án « Bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 ».
·Quyết định số 486/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam.
·Quyết định số 488/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
·Quyết định số 489/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao chấu Á trong nhà lần thứ 3, năm 2009 tại Việt Nam.
·Quyết định số 490/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.
·Quyết định số 491/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2008-2010.
·Quyết định số 492/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.
·Chỉ thị số 15/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 5 nắm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giư, tạm giam.
·Công văn số 642/TTg-ĐMDN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đền bù giải tỏa gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài chính.
·Công văn số 2798/VPCP-TCCV ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 49 Luật Giáo dục gửi Bộ Nội Vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
·Công văn số 2811/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh chân – tay – miệng gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
·Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.
·Thông báo số 113/TB-VPCP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ giao ban trực tuyến với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm 2008 và thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát.
·Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giao ban trực tuyến về giải pháp phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
·Quyết định số 18/2008/QĐ-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất thanh toán Công trái giáo dục phát hành năm 2003.
·Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các dự áp cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức.
·Quyết định số 22/2008/QĐ-BTC ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.
·Quyết định số 745/2008/QĐ-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện mục tiêu ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008.
·Quyết định số 773/2008/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa.
·Thông tu số 35/2008/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiệc Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.
·Công văn số 4755/BTC-HCSN ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
·Công văn số 5050/BTC-ĐT ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc điều hành kế hoạch đầu tư XDCB năm 2008 gửi Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương - Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
·Công văn số 1657/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.
·Công văn số 1658/TCT-HT ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc chính sách thuế gửi Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.
·Công văn số 1659/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc thu tiền sử dụng đất gửi Cục thuế tỉnh Bình Thuận.
·Công văn số 1662/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Trà Vinh.
·Công văn số 1663/TCT-HT ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
·Công văn số 1664/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Bình Thuận.
·Công văn số 1665/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động mua bán nợ gửi Cục thuế thành phố Hà Nội.
·Công văn số 1666/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT gửi Cục thuế thành phố Hà Nội.
·Công văn số 1668/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc xử lý số thuế GTGT còn được khấu trừ đối với đơn vị giải thể gửi Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.
·Công văn số 1669/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc sử dụng hóa đơn gửi Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.
·Công văn số 1670/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn gử Cục thuế tỉnh Hà Nam.
·Công văn số 1671/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc xử lý làm mất hóa đơn gửi Cục thuế thành phố Hà Nội.
·Công văn số 1672/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Long An.
·Công văn số 1673/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
·Công văn số 1674/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Hậu Giang.
·Công văn số 1765/TCT-CS ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc trả lời về chính sách thuế gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.
·Công văn số 1700/TCT-KK ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc xử ký hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH – TM Lâm đồng gửi Cục thuế tỉnh Bình Thuận.
·Công văn số 1707/TCT-CS ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc báo cáo sử dụng hóa đơn gửi Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.
·Công văn số 1708/TCT-CS ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc miễn thuế cho dự án gửi Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội.
·Công văn số 1709/TCT-HT ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.
·Công văn số 1710/TCT-HT ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT gửi Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển điện Sê San 3A (Đ/C : Công trường thủy điện Sê San 3A xã Lakhai, huyện Lagrai, tỉnh Gia Lai).
·Công văn số 1711/TCT-TTr ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc xử lý đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp gửi Cục thuế tỉnh Long An.
·Công văn số 1712/TCT-CS ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gửi Cục thuế thành phố Hà Nội.
·Công văn số 1713/TCT-CS ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc chính sách nộp tiền thuê đất gửi Cục thuế tỉnh ĐăkLăk.
·Công văn số 1714/TCT-CS ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc TSCĐ của đơn vị sự nghiệp có thu gửi Viện Điều tra quy hoạch rừng.
·Công văn số 1717/TCT-CS ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc miễn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và Đan Mạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
·Công văn số 1718/TCT-CS ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc chính sách ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng gửi Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Đa Linh (Đ/C : số 37A Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh).
·Công văn số 1736/TCT-CS ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc xử lý vi phạm pháp luật thuế gửi Cục thuế tỉnh Bình Phước.
·Công văn số 1737/TCT-KK ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004 gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
·Công văn số 1739/TCT-CS ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc chính sách thuế GTGT gửi Cục thuế tỉnh Bình Thuận.
·Công văn số 1747/TCT-CS ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
·Công văn số 1748/TCT-CS ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc không phải nộp thuế GTGT và miễn thuế TNDN đối với hộ kinh doanh có thu nhập thấp gửi Cục thuế thành phố Hà Nội.
·Công văn số 1749/TCT-CS ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc giải đáp chính sách thuế gửi Cục thuế thành phố Hà Nội
·Công văn số 1750/TCT-CS ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc khai thuế tài nguyên và phí BVMT gửi Cục thuế tỉnh Hòa Bình.
·Công văn số 1755/TCT-KK ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT đầu vào gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Tổng công ty khí.
·Công văn số 1758/TCT-CS ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc mức thu lệ phí trướ c bạ gửi Cục thuế tỉnh Thanh Hóa.
·Công văn số 1759/TCT-CS ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc xác định hạn mức đất ở để thu tiền sử dụng đất gửi Cục thuế tình Phú Yên.
·Công văn số 1760/TCT-CS ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc báo cáo tài chính và hồ sơ quyết toán thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
·Công văn số 1761/TCT-CS ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT gửi Cục thuế tỉnh Cà Mau.
·Công văn số 1762/TCT-CS ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc chính sách thuế đối với khoán tài trợ gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
·Công văn số 1764/TCT-CS ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc hạch toán khóan chi công tác huấn luyện quốc phòng gửi Cục thuế thành phố Cần Thơ.
·Công văn số 1765/TCT-CS ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc thu tiền sử dụng đất gửi Cục thuế tỉnh Bình Dương.
·Công văn số 1766/TCT-CS ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc đóng dấu trên hóa đơn gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
·Công văn số 1767/TCT-CS ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc xin gia hạn nộp thuế TNDN gửi Cục thuế thành phố Đà Nẵng..
·Công văn số 1768/TCT-CS ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc lập hóa đơn không đúng quy định gửi Cục thế tỉnh Phú Thọ.
·Công văn số 1770/TCT-KK ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc kê khai, nộp thuế GTGT gửi Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.
·Công văn số 1777/TCT-PC ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc thủ tục xử lý vi phạm hành chính gửi Cục thuế tỉnh Trà Vinh.
·Thông báo số 217/TB-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2008.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
·Công văn số 1909/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc khiếu nại giá tính thuế gửi Công ty TNHH Tân Hưng Phát (86 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội).
·Công văn số 1936/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý xóa nợ thuế truy thu gửi Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.
·Công văn số 1947/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế đối với DNNN khi cổ phần hóa gửi Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Nhật Nhật Tân (29 Lê Lợi, F.4, TP.Vũng Tàu)
·Công văn số 1980/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục hải quan gửi Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (Đ/c : Khu Công nghiệp Phúc Điền-TP. Hải Dương).
·Công văn số 1982/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế DN sau chuyển đổi gửi Công ty cổ phần giấy Sài Gòn (1/7C Phạm Văn Chiêu –P12-Quận Gò Vấp-TP.HCM).
·Công văn số 1988/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc cập nhập và kết xuất dữ liệu gửi Cụa trưởng cục Hải quan Tỉnh, Thành phố.
·Công văn số 1989/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc cung cấp thông tin xác định trị giá xe ô tô NK gởi Cục Hải quan TP.Hà Nội.
·Công văn số 1991/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế đối với DN giải thể, phá sản gửi Cục Hải quan Tỉnh Long An.
·Công văn số 2034/TCHQ-KTTT ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gửi Cụa Hải quan thành phố Hồ Chí Minh – Cục Hải quan thành phố Hà Nội – Công ty TNHH kỹ thuật Huy Hoàng – Ban Quản lý Nhà mày Xi mămh Thái Nguyên ; Tổng Công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam.
·Công văn số 2042/TCHQ-KTTT ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế gửi Cụa Hải quan TP.Hồ Chí Minh.
·Công văn số 2043/TCHQ-KTTT ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu gửi Công ty TNHH Một thành viên-Dịc vụ Thương mại Dầu khí (12AB Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh).
·Công văn số 2055/TCHQ-KTTT ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc miễn thuế ô tô phục vụ nghiên cứu khoa học gửi Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (Số 2, Triệu Quốc Đạt, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).
·Công văn số 2069/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc trị giá tính thuế đối với hàng đi thuê gửi Cụa Hải quan Kiên Giang.
·Công văn số 2072/TCHQ-GSQL ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc áp mã số mặt hàng quặn Apatít xuất khẩu gửi Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam (Phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
·Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của « Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô » ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 ; « Quy định vận tải khách bằng Taxi » ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
·Quyết định số 11/2008/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung Điểm 5 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã Ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 28/01/2006 của Tống đốc Ngân hàng Nhà nước.
·Quyết định số 12/2008/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi một số điều của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 8 năm 2003.
·Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại.
·Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề.
·Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành điều lệ mẫu trường trung cấp nghề.
·Quyết định số 53/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ dạy nghề.
·Quyết định số 505/2008/QĐ-BKH ngày 25 tháng 4 năm 2008 của của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2008.
·Quyết định số 552/2008/QĐ-BKH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiêp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 – 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
·Quyết định số 07/2008/QĐ-BCT ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Hệ thống chi tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến nông.
·Quyết định số 17/2008/QĐ-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng đến năm 2010.
·Quyết định số 28/2008/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế.
·Quyết định số 30/2008/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt nam.
·Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
·Quyết định số 25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
·Quyết định số 2418/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008.
·Quyết định số 56/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.
·Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh.
·Công văn số 3119/BKH-TH ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Các Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – Các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty 90,91.
·Công văn số 1376/LĐTBXH-LĐTL ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc về chế độ trợ cấp mất việc làm, thôi việc đối với người lao động gửi Sở Lao động – Thưong binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế.
·Công văn số 1466/LĐTBXH-LĐTL ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa công ty Nhà nước.
·Thông tư số 08/2008/TT-BXD ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng kiến trúc, Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố.
·Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ «về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại »
·Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
·Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT–BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
·Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDDT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
·Thông tư liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.
·Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-BKH-BTC ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Bộ kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007- 2010.
·Chỉ thị số 05/CT-BXD ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
·Chỉ thị số 1127/CT-BNN-TC ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát.
·Chỉ thị số 1140/CT-BNN-TT ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phát triển cà phê, cao su, sắn bền vững trong thời gian tới.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều