Cách hạch toán chi phí trích trước

  • Thread starter adam_tran
  • Ngày gửi
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#1
Ở trường và các tài liệu kế toán Việt Nam, tôi chỉ được học, tiếp cận đến phương pháp trích trước chi phí (hay hạch toán chi phí trả trước) qua tài khoản 335 để đảm bảo nguyên tắc thận trọng và nguyên tắc phù hợp. Cách hạch toán: Nợ chi phí/Có 335 chi tiết cho các khoản chi phí sẽ phải trả (hoặc chưa trả) trong tương lai, Kế toán theo dõi chi tiết các khoản chi phí trích trước để khi chi phí thực tế phát sinh thì hạch toán chi tiết vào chi tiết tài khoản 335 tương ứng.
Tuy nhiên, có 1 phương pháp là cuối kỳ hạch toán Nợ chi phí/Có 335, đầu kỳ hạch toán đảo ngược hay hạch toán âm các bút toán đã trích, đặc biệt quá trình này được 1 số phần mềm tự động hóa. Tôi không hình dung được phương pháp này như thế nào, chỉ biết đại khái là sẽ không phải mất công theo dõi chi tiết các khoản trích trước nhưng vẫn đảm bảo mục đích của việc trích trước chi phí. Bạn nào có tài liệu hoặc có thể mô tả chi tiết (kèm thí dụ càng tốt) phương pháp này có thể chia xẻ cho tôi?
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
Xem nhiều