Bản tin VBPL đợt 4 tháng 5/2008

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài – Theo quy định hiện hành, nếu nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được theo hợp đồng ký với Bên Việt Nam. Nhà thầu chính nước ngoài không phải nộp thuế đối với giá trị hợp đồng giao thầu lại cho nhà thâu phụ nước ngoài nếu xuất trình được chứng từ chứng minh nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng ký trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế đối với phần giá trị hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Trường hợp nhà thầu chính nước ngoài của dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất có ký hợp đồng với các nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một số hạng mục của dự án, nhà thầu chính và các nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo phương pháp ấn định trên doanh thu thì nhà thầu chính và các nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế để thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế đối với phần giá trị công việc mà nhà thầu chính và các nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Trường hợp nhà thầu chính đã kê khai, nộp thuế TNDN trên toàn bộ giá trị hợp đồng bao gồm cả phần giá trị công việc mà các nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện thì nhà thầu phụ nước ngoài không phải kê khai, nộp thuế TNDN đối với phần giá trị công việc mà nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện. (Theo Công văn số 1905TCT/CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của TCT).

Thuế suất thuế GTGT – Theo Công văn số 1900 TCT/CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của TCT thì trường hợp Công ty cổ phàn xuất nhập khẩu thuỷ sản gia công sơ chế hàng thuỷ sản cho các doanh nghiệp khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trên giá gia công.

Thuế suất 0% đối với hàng xuất khẩu – Theoq uy định hiện hành, hàng hoá xuất khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện sau:
- Hợp đồng bán hàng hoá cho nước ngoài;
- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu;
- Hàng hoá xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty Cổ phần xuất khẩu gạo vào tháng 9/2007 theo hợp đồng ký với người mua nước ngoài, có tờ khai hải quan, có chứng từ thanh toán theo quy định thì mặt hàng gạo xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty Cổ phần được kê khai thuế GTGT đầu vào của mặt hàng gạo xuất khẩu căn cứ hoá đơn GTGT do bên bán xuất phù hợp với các phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo đúng quy định.(Theo Công văn số 1953 TCT/CS ngày 21 tháng 5 năm 2008 của TCT).

Ưu đãi thuế TNDN – Theo quy định hiện hành, đầu tư xây dựng cơ sở thử nghiệm sinh học, đánh giá tính khả dụng của thuốc; cơ sở được đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng thuốc, nuôi trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu.

Như vậy, quy định nêu trên chỉ ưu đãi cơ sở dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng thuốc để nâng cao chất lượng thuốc.

Nguyên tắc tiêu chuẩn "thực hành nhà thuốc tốt" (GPP) chỉ là mô hình của Bộ Y tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của nhà thuốc. Do đó, các cơ sở bán lẻ thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu. (Theo Công văn số 1899 TCT/CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của TCT).
Giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu dùng cho ngành hàng không - Ngày 19/5/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 28/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho ngành hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, các loại xăng, dầu nhập khẩu dùng cho ngành hàng không được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới là 5%, thay cho 15% hiện hành…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liêu xây dựng và vàng - Ngày 19/5/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, các sản phẩm nguyên liệu như vàng, bạch kim, dạng bột, khối, tiền tệ, thỏi thanh đúc đều áp dụng mức thuế 1%, thay cho mức 0,5% hiện hành.
Các mặt hàng xi măng nhập khẩu như nguyên liệu để sản xuất xi măng trắng, xi măng super sulfat... được giảm thuế xuống còn 0% thay cho mức phổ biến từ 40% cũ. Riêng các loại xi măng màu, xi măng nhôm, xi măng chịu nước là vẫn giữ nguyên thuế suất 38% hiện hành…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, mức thuế suất mới sẽ áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu từ ngày 26/5/2008.

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh bất động sản - Ngày 21/5/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo đó, chủ đầu tư có thể tự thành lập sàn giao dịch hoặc lựa chọn sàn giao dịch bất động sản do đơn vị khác thành lập để giới thiệu bất động sản và thực hiện các giao dịch bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản phải công khai các thông tin về bất động sản cần bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua tại sàn giao dịch để khách hàng biết và đăng ký giao dịch. Thời gian thực hiện công khai tối thiểu 07 ngày tại Sàn giao dịch. Trong thời hạn này, thông tin về tên dự án, loại, số lượng bất động sản, địa điểm và thời gian tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải được đăng tải tối thiểu 03 số liên tiếp trên một tờ báo phát hành tại địa phương, tối thiểu 01 lần trên đài truyền hình địa phương nơi có dự án và trên trang web (nếu có) của Sàn giao dịch bất động sản. Chi phí đăng tải thông tin do chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu) chi trả…

Sàn giao dịch bất động sản phải có: tối thiểu 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá cũng phải có tối thiểu 02 nhân viên làm công việc định giá; Phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động; Phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng)…

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký) đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định (6 tỷ đồng)…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thanh tra Chính phủ - Ngày 20/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ là cơ quan ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và thanh tra các vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ tổ chức việc tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Đồng thời, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng và đôn đốc việc xử lý người có hành vi tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng Thanh tra trực tiếp chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh... trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hướng dẫn thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn - Ngày 19/5/2008. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Theo đó, áp dụng mức thu không quá 40.000 đồng/tấn đối với chất thải rắn thông thường phát thải từ hoạt động của cơ quan, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề; Đối với chất thải rắn nguy hại: không quá 6 triệu đồng/tấn...

Trường hợp cần thiết, tuỳ tính chất, đặc điểm của từng loại chất thải rắn, từng địa bàn và từng loại đối tượng nộp phí, địa phương được quy đổi mức thu phí tính theo đơn vị m3 từng loại chất thải rắn hoặc theo từng đối tượng nộp phí cụ thể hoặc theo đơn vị tính khác, nhưng phải đảm bảo mức thu cụ thể của từng loại chất thải rắn không vượt quá mức thu nêu trên...
Không thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường phát thải trong sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
Sửa lần cuối:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN MỚI


CHÍNH PHỦ

· Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.
· Quyết định số 64/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế họat động của Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế.
· Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
· Quyết định số 574QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2008 cho Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan.
· Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.
· Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2008 về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007-2008 và chăn nuôi trâu bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008 và Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.
· Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
· Công văn số 757/TTg-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành tiền tệ, tín dụng.
· Công văn số 3148/VPCP-KNTN ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính.
· Công văn số 3159/VPCP-TH ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và xây dựng CTCT 6 tháng cuối năm 2008 của Chính Phủ.
· Công văn số 3237/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ĐTNN.
· Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2008)
· Thông báo số 123/TB-VPCP ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
 
Sửa lần cuối:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH

· Thông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.
· Thông tư số 38/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn việc quản lý và sủ dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
· Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
· Quyết định số 28/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho ngành hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
· Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
· Công văn số 5607/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp chế xuất gửi cho Cục hải quan các tỉnh, thành phố.
 
Sửa lần cuối:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ

· Công văn số 1893/TCT-HT ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc điều kiện hoàn thuế GTGTgửi cho Công ty Quốc tế Vĩ Hảo Việt Nam TNHH
· Công văn số 1895/TCT-KK ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT gửi cho Văn phòng đại diện Quỹ giáo dục Việt Nam.
· Công văn số 1896/TCT-KK ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc kê khai thuế GTGT gửi cho Cục thuế thành phố Hà Nội.
· Công văn số 1897/TCT-CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chi phí hợp lý gửi cho Cục thuế tỉnh Bình Thuận.
· Công văn số 1898/TCT-TTr ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc xác định quỹ lương năm 2006 cho Công ty cao su Lộc Ninh gửi cho Cục thuế tỉnh Bình Phước.
· Công văn số 1899/TCT-CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi cho Cục thuế tỉnh Quảng Bình.
· Công văn số 1900/TCT-CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.
· Công văn số 1901/TCT-CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế khấu trừ, hoàn thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Long An.
· Công văn số 1903/TCT-KK ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc kê khai thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Quảng Nam.
· Công văn số 1904/TCT-CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc lệ phí trước bạ gửi cho Cục thuế tỉnh Quảng Nam.
· Công văn số 1905/TCT-CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài gửi cho Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.
· Công văn số 1906/TCT-CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế gửi cho Cục thuế TP Đà Nẵng.
· Công văn số 1907/TCT-CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ gửi cho Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.
· Công văn số 1908/TCT-CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc sử dụng chứng từ đối với hoàn tiền tài trợ gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
· Công văn số 1909/TCT-CS ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.
· Công văn số 1916/TCT-CS ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc trích lập quỹ dự phòng trợ c6áp mất việc làm gửi Cục thuế tỉnh Đắk Lắk.
· Công văn số 1918/TCT-CS ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc quản lý thu thuế các DN NQD gửi Cục thuế tỉnh Cà Mau.
· Công văn số 1922/TCT-CS ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc Hoàn thuế GTGT gửi Cục thuế thành phố Hà Nội.
· Công văn số 1923/TCT-CS ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT quặng sắt gửi Bộ Công thương.
· Công văn số 1924/TCT-CS ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
· Công văn số 1925/TCT-CS ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hóa đơn, chứng từ gửi Cục thuế tỉnh Tuyên Quang.
· Công văn số 1926/TCT-HT ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế TNDN đối với Hộ nuôi tôm giống gửi Cục thuế tỉnh Ninh Thuận.
· Công văn số 1929/TCT-KK ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu gửi Cụa thuế thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Việt Nam – Phương Đông.
· Công văn số 1935/TCT-CS ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hóa đơn, chứng từ đối với hàng sản xuất trong nước gửi Cục thuế tỉnh Tiền Giang.
· Công văn số 1939/TCT-CS ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc ghi nhận kiến nghị về chính sách thuế môn bài gửi Cục thuế thành phố Hà Nội – Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
· Công văn số 1940/TCT-HT ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT gửi Công ty TNHH chăn nuôi C.P Việt Nam (Xã An An Hải, huyện An Phước, tỉnh Ninh Thuận).
· Công văn số 1949/TCT-CS ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.
· Công văn số 1950/TCT-CS ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc vé máy bay điện từ gửi Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.
· Công văn số 1951/TCT-CS ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chuyển lỗ và bù trừ lỗ giữa các hoạt động kinh doanh gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
· Công văn số 1952/TCT-CS ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT gửi Cục thuế thành phố Hà Nội.
· Công văn số 1953/TCT-CS ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT gửi Cục thuế tỉnh Trà Vinh.
· Công văn số 1957/TCT-CS ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thu tiền sử dụng đất ở gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

· Công văn số 1964/TCT-KK ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Quảng Nam, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.
· Công văn số 1965/TCT-CS ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế đối với việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất gửi cho Cục thuế tỉnh Sóc Trăng.
· Công văn số 1966/TCT-CS ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Hòa Bình.
· Công văn số 1978/TCT-CS ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất gửi cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
· Công văn số 1979/TCT-CS ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thu tiền sử dụng đất gửi cho Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.
· Công văn số 1980/TCT-CS ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc định mức hao hụt xăng dầu gửi cho Cục thuế tỉnh Cà Mau.
· Công văn số 1981/TCT-CS ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế gửi cho Cục thuế tỉnh Bình Định.
 
Sửa lần cuối:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN


· Công văn số 1646/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc ban hành danh mục dữ liệu quản lý rủi ro giá gửi cho Cục hải quan các tỉnh, thành phố.
· Công văn số 2127/TCHQ-GSQL ngày 9 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc về xử lý tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ quá hạn gửi cho Cục hải quan tỉnh Bình Phước.
· Công văn số 2140/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu phụ gửi cho Cục hải quan tỉnh Bình Phước.
· Công văn số 2220/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc về hoàn thuế hàng nhập khẩu gửi cho Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
· Công văn số 2257/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục mua lại hoặc nhập xe ô tô miễn thuế gửi cho Văn phòng đại diện Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) tại Hà Nội.
· Công văn số 2268/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ gửi cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH KWONG LUNG-MEKO.
· Công văn số 2286/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế gửi cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Công ty TNHH TM & DV Văn Tân.
· Công văn số 2292/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc ban hành bổ sung danh mục dữ liệu quản lý rủi ro giá gửi cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
· Công văn số 2300/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ phạt chậm nộp gửi cho Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
· Công văn số 2301/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế truy thu gửi cho Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
· Công văn số 2333/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng xe máy điện NK gửi cho Bộ giao thông vận tải.
· Công văn số 2334/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc nộp Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa khi làm thủ tục hải quan gửi cho Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.
· Công văn số 2368/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc giá xe ô tô hiệu Porsche gửi cho Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
· Công văn số 2369TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc về miễn thuế nhập khấu đối với NPL để sản xuất gửi cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.
· Công văn số 2370/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc chính sách thuế đối với hàng khuyến mại theo hợp đồng NK gửi cho Công ty TNHH LG ELECTRONICS Việt Nam.
 
Sửa lần cuối:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC


· Quyết định số 54/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề.
· Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số-kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.
· Thông tư số 60/2008/TT-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/BNN ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm.
· Thông tư số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.
· Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT–BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ ngoại giao, Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
· Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
· Công văn số 56/BXD-KHCN ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009.
· Công văn số 65/BXD-KTXD ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Bộ xây dựng về bù giá xăng, dầu trong chi phí máy thi công XD công trình.
· Công văn số 81/BXD-KHTC ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc rà soát thực hiện nhiệm vụ, dự toán NSNN năm 2008 và chuẩn bị lập dự toán NSNN năm 2009 đối với các dự án ODA.
· Công văn số 177/BXD-HĐXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc điều chỉnh thiết kế phần tầng hầm các chưng cư Lô V, W, X tại Khu dân cư Him Lam gửi cho Công ty TNHH Thương mại Him Lam.
· Công văn số 928/BXD-KTQH ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc thi tuyển thiết kế kiến trúc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội.
· Công văn số 934/BXD-HTĐT ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc phúc đáp văn bản số 126/CV-CNT của Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng.
· Công văn số 939/BXD-KTQH ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc giải đáp các vướng mắc trong công tác lập quy hoạch xây dựng.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

 • bebebe123
 • Dê con Chuột nhắt
 • theanhst92
 • daongocnam0603
 • bongbongtinhyeu111
 • dnv2019
 • HD192
 • thoibimat
 • khonggiankidieu
 • nguyenquynhngatmu
 • Ngọc Đông
 • hanhmit93
Xem nhiều