Chỉ tiêu "Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ" trong BC LCTT tháng

  • Thread starter BinhLeClick007
  • Ngày gửi
B

BinhLeClick007

Sơ cấp
#1
Dear các Pác !

Trong BCLCTT, chỉ tiêu: "Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ - MS 60". Nếu mình chạy kỳ báo cáo là T02/2008 >>

1. MS60 này là số dư cuối kỳ T01/2008 của các khoản tiền hay Số dư đầu năm 2008.

2. Nếu MS60 là số dư đầu năm thì số phát sinh là số lũy kế từ T01/2008 đến cuối T02/2008 của các dòng tiền trong các chỉ tiêu của báo cáo ?. Ngược lại, nếu MS60 là số dư cuối T01/2008 thì số phát sinh của các dòng tiền chỉ nhận số liệu của T02/2008?

Các pác cho ý kiến hộ em.

Thân,
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
53
Binh duong
#2
Dear các Pác !

Trong BCLCTT, chỉ tiêu: "Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ - MS 60". Nếu mình chạy kỳ báo cáo là T02/2008 >>
1. MS60 này là số dư cuối kỳ T01/2008 của các khoản tiền hay Số dư đầu năm 2008.
2. Nếu MS60 là số dư đầu năm thì số phát sinh là số lũy kế từ T01/2008 đến cuối T02/2008 của các dòng tiền trong các chỉ tiêu của báo cáo ?. Ngược lại, nếu MS60 là số dư cuối T01/2008 thì số phát sinh của các dòng tiền chỉ nhận số liệu của T02/2008?
Các pác cho ý kiến hộ em.
Thân,
Nếu bạn lập báo cáo hàng tháng thì MS 60 là số dư đầu tháng 02/2008. Do bạn lập báo cáo hàng tháng nên số phát sinh các dòng tiền cũng là số phát sinh tháng 02/2008. Khi nào bạn lập báo cáo quý hoặc năm thì mới luỹ kế.
 
sparrow

sparrow

Chimse
20/8/07
250
1
18
Hai Bà Trưng
#3
Dear các Pác !

Trong BCLCTT, chỉ tiêu: "Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ - MS 60". Nếu mình chạy kỳ báo cáo là T02/2008 >>

1. MS60 này là số dư cuối kỳ T01/2008 của các khoản tiền hay Số dư đầu năm 2008.

2. Nếu MS60 là số dư đầu năm thì số phát sinh là số lũy kế từ T01/2008 đến cuối T02/2008 của các dòng tiền trong các chỉ tiêu của báo cáo ?. Ngược lại, nếu MS60 là số dư cuối T01/2008 thì số phát sinh của các dòng tiền chỉ nhận số liệu của T02/2008?

Các pác cho ý kiến hộ em.

Thân,
1. ms đầu năm là như bạn nói tức là dư cuối năm năm trước hoặc là đầu năm nay
2. đối với phát sinh thì đây là số dư đầu năm nên phát sinh cũng từ đầu năm chứ không theo kỳ báo cáo như HOANGNAM nói. nên ps tháng 2 bao gồm từ đầu năm đến tháng 2. tóm lại báo cáo LCTT là báo cáo luỹ kế từ đầu năm
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
53
Binh duong
#4
1. ms đầu năm là như bạn nói tức là dư cuối năm năm trước hoặc là đầu năm nay
2. đối với phát sinh thì đây là số dư đầu năm nên phát sinh cũng từ đầu năm chứ không theo kỳ báo cáo như HOANGNAM nói. nên ps tháng 2 bao gồm từ đầu năm đến tháng 2. tóm lại báo cáo LCTT là báo cáo luỹ kế từ đầu năm
Đúng là theo hướng dẫn thì BCLCTT giữa niên độ hay BCLCTT năm đều lấy số lũy kế từ đầu năm. Nhưng ở đây bạn ấy muốn lập BCLCTT hàng tháng để phục vụ yêu cầu quản lý trong nội bộ, do đó không cần phải lũy kế làm gì.
 
B

BinhLeClick007

Sơ cấp
#5
Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ!

Sau khi xem xét lại và cùng với ý kiến đóng góp của các thành viên. Mình nhận thấy:

1. MS 60 là Số dư đầu năm (Kỳ báo cáo: Tháng, Quý, Năm)

2. Số phát sinh là số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến thời điểm lập báo cáo (Tháng, Quý, Năm).
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều