Hoa hồng đại lý được tính trên giá có thuế?

  • Thread starter kitty2008
  • Ngày gửi
K

kitty2008

Thành viên thân thiết
12/1/08
54
0
0
TPHCM
#1
1. cty mình có các đại lý bán đúng giá, hoa hồng đại lý cty lại tính là đã bao gồm thuế VAT (vdụ đại lý xuất cho khách hàng 500, VAT 50; hoa hồng phải trả đại lý : 550x20%=110, VAT 11). Như vậy có hợp lý không, vì mình đọc văn bản hướng dẫn hoa hồng được tính trên giá chưa thuế. Bạn nào có văn bản quy định về hoa hồng đại lý, cho mình xin với.
2. Cty mình có họat động khuyến mãi như vậy khi xuất hóa đơn cho khách hàng ghi hóa đơn như thế này đúng không:
Doanh thu : 1.000.000
Thuế VAT gạch ngang
Hạch tóan:
Nợ 641 1.000.000
Có 511 1.000.000
3. Trường hợp đại lý thực hiện các dịch vụ khuyến mãi 100% không nộp thuế đầu ra, cty phải hạch tóan thế nào? (sản phẩm của cty là dịch vụ không phải hàng hóa).
4. Trường hợp cty là đơn vị hạch tóan phụ thuộc (thuế VAT, TNDN tổng cty nộp) thì doanh thu, VAT đầu ra, cty hạch tóan vào tkhỏan 511, 3331 hay hạch tóan vào khỏan phải trả nội bộ. Tương tự với thuế đầu vào.
5. cty là loại hình dịch vụ, thời điểm ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn và thu tiền khách hàng:
+ Nợ 111 tổng gtrị các hđơn đã xuất
Có 131
Cuối tháng căn cứ trên báo cáo đã thực hiện, mới ghi nhận doanh thu, VAT:
+ Nợ 131 theo số các hóa đơn đã thực hiện
Có 511
Có 3331
Như thế có hợp lý không vì hàng tháng có rất nhiều khách hàng chưa được thực hiện Dvụ mà cty đã xuất hóa đơn.
Nhờ các anh chị và các bạn chỉ giùm. Thanks
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
1. cty mình có các đại lý bán đúng giá, hoa hồng đại lý cty lại tính là đã bao gồm thuế VAT (vdụ đại lý xuất cho khách hàng 500, VAT 50; hoa hồng phải trả đại lý : 550x20%=110, VAT 11). Như vậy có hợp lý không, vì mình đọc văn bản hướng dẫn hoa hồng được tính trên giá chưa thuế. Bạn nào có văn bản quy định về hoa hồng đại lý, cho mình xin với.
Hoa hồng cho đại lý tính trên tổng doanh thu bán được (chưa có thuế GTGT) hay tính trên tổng giá trị thanh toán (đã có thuế GTGT) là tùy thuộc vào quy định của bên giao đại lý, không có quy định bắt buộc.

2. Cty mình có họat động khuyến mãi như vậy khi xuất hóa đơn cho khách hàng ghi hóa đơn như thế này đúng không:
Doanh thu : 1.000.000
Thuế VAT gạch ngang
Hạch tóan:
Nợ 641 1.000.000
Có 511 1.000.000
3. Trường hợp đại lý thực hiện các dịch vụ khuyến mãi 100% không nộp thuế đầu ra, cty phải hạch tóan thế nào? (sản phẩm của cty là dịch vụ không phải hàng hóa).
Quy định về viết hóa đơn cho hàng khuyến mại bạn xem trong Thông tư 30/2008/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng; cách hạch toán xem trong Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.

4. Trường hợp cty là đơn vị hạch tóan phụ thuộc (thuế VAT, TNDN tổng cty nộp) thì doanh thu, VAT đầu ra, cty hạch tóan vào tkhỏan 511, 3331 hay hạch tóan vào khỏan phải trả nội bộ. Tương tự với thuế đầu vào.
Công ty có thể hạch toán vào tài khoản doanh thu, thuế giá trị gia tăng, tính lợi nhuận nhưng cuối kỳ kết chuyển lợi nhuận và thuế giá trị gia tăng về tài khoản phải trả nội bộ.

5. cty là loại hình dịch vụ, thời điểm ghi nhận doanh thu khi xuất hóa đơn và thu tiền khách hàng:
+ Nợ 111 tổng gtrị các hđơn đã xuất
Có 131
Cuối tháng căn cứ trên báo cáo đã thực hiện, mới ghi nhận doanh thu, VAT:
+ Nợ 131 theo số các hóa đơn đã thực hiện
Có 511
Có 3331
Như thế có hợp lý không vì hàng tháng có rất nhiều khách hàng chưa được thực hiện Dvụ mà cty đã xuất hóa đơn.
Thời điểm ghi nhận doanh thu dịch vụ phải căn cứ theo 4 tiêu chuẩn trong chuẩn mực kế toán "doanh thu và thu nhập khác", không căn cứ vào thời điểm xuất hóa đơn.
 
K

kitty2008

Thành viên thân thiết
12/1/08
54
0
0
TPHCM
#3
Cám ơn bạn Tú Anh, như vậy trên hóa đơn bán hàng khuyến mại 100%, dòng thuế gạch ngang, còn tiền hàng (chưa VAT) có ghi số tiền không. Theo TT 30/2008-BTC chỉ hướng dẫn: trên hóa đơn khuyến mại ghi số lượng, dòng thuế gạch nhưng không thấy nói đến phần tiền hàng.
 
Bekis

Bekis

Thành viên thân thiết
19/5/08
228
3
18
thanh thai
#4
Cám ơn bạn Tú Anh, như vậy trên hóa đơn bán hàng khuyến mại 100%, dòng thuế gạch ngang, còn tiền hàng (chưa VAT) có ghi số tiền không. Theo TT 30/2008-BTC chỉ hướng dẫn: trên hóa đơn khuyến mại ghi số lượng, dòng thuế gạch nhưng không thấy nói đến phần tiền hàng.
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=47987
Bạn xem ở đây nè, ATM919 nói rất rõ rồi.
Chúc thành công!!!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#5
Đối với hàng khuyến mại bạn có thể ghi hoặc không ghi tiền hàng trên hóa đơn. Lý do không ghi là vì người bán chỉ hạch toán hàng khuyến mại theo giá vốn. Trên hóa đơn nếu:
- Viết giá vốn thì sẽ bị lộ lợi nhuận,
- Viết giá bán thì cũng không hạch toán theo giá đó.

Cám ơn bạn Tú Anh, như vậy trên hóa đơn bán hàng khuyến mại 100%, dòng thuế gạch ngang, còn tiền hàng (chưa VAT) có ghi số tiền không. Theo TT 30/2008-BTC chỉ hướng dẫn: trên hóa đơn khuyến mại ghi số lượng, dòng thuế gạch nhưng không thấy nói đến phần tiền hàng.
 
Sửa lần cuối:
N

Never

Trung cấp
8/5/08
229
0
0
Viet Nam
#6
Đối với hàng khuyến mại bạn có thể ghi hoặc không ghi tiền hàng trên hóa đơn. Lý do không ghi là vì người bán chỉ hạch toán hàng khuyến mại theo giá vốn. Trên hóa đơn nếu:
- Viết giá vốn thì sẽ bị lộ lợi nhuận,
- Viết giá bán thì cũng không hạch toán theo giá đó.
Hàng khuyến mãi nếu không ghi giá trị thì hạch toán thế nào?
Viết giá bán thì cũng không hạch toán theo giá đó. Là sao mình không hiểu?
Tóm lại là hàng khuyến mãi viết theo giá nào?
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#7
Hàng khuyến mãi nếu không ghi giá trị thì hạch toán thế nào?
Viết giá bán thì cũng không hạch toán theo giá đó. Là sao mình không hiểu?
Tóm lại là hàng khuyến mãi viết theo giá nào?
Tóm lại là thông tư 32/2007/TT-BTC quy định như sau:
IV. Hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ:
Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
1- Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứngdịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hoá đơn GTGT (trừ trường hợp được dùng hoá đơn, chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT).
2- Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng.
3- Khi lập hoá đơn, cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Đối với hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế; nếu không ghi tách riêng giá bán chưa có thuế và thuế GTGT, chỉ ghi chung giá thanh toán thì thuế GTGT đầu ra phải tính trên giá thanh toán.
Thông tư 30/2008/TT-BTC quy định như sau:

5.4- Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng, trả thay tiền lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ:
a- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế GTGT không ghi, gạch chéo.
b- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay tiền lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng”.
Nếu không ghi trị giá hàng thì làm gì có thuế xuất mà gạch chéo đi cho mất công. uối cùng là xuất HĐ GTGT ghi giá vốn và ghi đầy đủ các chỉ tiêu số lượng, đơn giá, thành tiền, dòng tiền thuế gạch bỏ.

Thân chào!
 
N

Never

Trung cấp
8/5/08
229
0
0
Viet Nam
#8
Nếu không ghi trị giá hàng thì làm gì có thuế xuất mà gạch chéo đi cho mất công. Cuối cùng là xuất HĐ GTGT ghi giá vốn và ghi đầy đủ các chỉ tiêu số lượng, đơn giá, thành tiền, dòng tiền thuế gạch bỏ.

Thân chào!
Tại sao ghi giá vốn mà không ghi giá bán vậy bạn?
VD mình là đơn vị được khuyến mãi, mua cùng 1 mặt hàng ở 2 đơn vị bán khác nhau. Do 2 đơn vị này có giá thành khác nhau nên nếu ghi theo giá vốn thì mình sẽ có thu nhập từ 2 khoản khuyến mãi này khác nhau.
Liệu có hợp lý không nhỉ?
Theo mình ghi bán đúng hơn.
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#9
Tại sao ghi giá vốn mà không ghi giá bán vậy bạn?
VD mình là đơn vị được khuyến mãi, mua cùng 1 mặt hàng ở 2 đơn vị bán khác nhau. Do 2 đơn vị này có giá thành khác nhau nên nếu ghi theo giá vốn thì mình sẽ có thu nhập từ 2 khoản khuyến mãi này khác nhau.
Liệu có hợp lý không nhỉ?
Theo mình ghi bán đúng hơn.
Ghi giá bán-> nộp thuế TNDN nhiều, bạn nên nhớ khi bán hạch toán
Nợ TK 641
Có TK 511,512
Thì 641 chỉ được đưa vào 10% tổng chi phí hợp lý, còn 511,512 thì giữ nguyên 100% để tính doanh thu chịu thuế. Bạn muốn xuất giá nào?:biggrin:
 
N

Never

Trung cấp
8/5/08
229
0
0
Viet Nam
#10
Mình nghĩ không ảnh hưởng gì nhiều. Viết cho khách hàng bằng giá bán là không ổn. Nếu bạn là người bán, bạn có muốn khách hàng biết giá thành của bạn không?
 
K

kitty2008

Thành viên thân thiết
12/1/08
54
0
0
TPHCM
#11
Cám ơn các bạn. Hôm wa mình sang cục thuế hỏi về trường hợp xuất hóa đơn cho hàng khuyến mãi có ghi dòng doanh thu không vì trên TT30 chỉ hướng dẫn gạch bỏ dòng thuế, không đề cập đến dòng doanh thu. Nhân viên hướng dẫn trả lời cục thuế cũng đang xin ý kiến, khi nào có trả lời sẽ có văn bản hướng dẫn. Thật phức tạp.
 
T

trieukhang

Thành viên thân thiết
1/5/08
606
2
0
SG
#12
Mình nghĩ không ảnh hưởng gì nhiều. Viết cho khách hàng bằng giá bán là không ổn. Nếu bạn là người bán, bạn có muốn khách hàng biết giá thành của bạn không?
Trích TT 32/2007:
"4- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất để tiêu dùng không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT là giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ."
Xuất dùng cho cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì đương nhiên thuế GTGT đầu ra được khấu trừ toàn bộ, doanh thu tiêu thụ nội bộ chính là chi phí SXKD. Trường hợp này dù xuất giá bán hay giá vốn thì kết quả kinh doanh và khấu trừ thuế là như nhau.
Chào
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • daongocnam0603
Xem nhiều