Sinh mệnh đời người

  • Thread starter huynhngavl2003
  • Ngày gửi
H

huynhngavl2003

Guest
6/10/04
0
0
0
39
Vinh Long
Sách của một học giả người Trung Quốc viết trong bối cảnh xã hội phát triển hiện đại, không khác với hoàn cảnh của xã hội Việt Nam hiện tại. Thông qua sử dụng những ví dụ trong lịch sử và phát triển Trung Quốc để phân tích những ý đồ muốn thể hiện. Sách đưa ra cái nhìn nhân sinh quan và phương thức kiến thiết cuộc sống một cách toàn diện, mọi mặt, tuy chưa được thực sự sâu sắc nhưng là một trong những la bàn giúp cho sự định hướng cuộc sống không những của giới trẻ mà cho sự phát triển của toàn xa hội nói chung.

Xin đưa lên đây mục lục của sách:

Sinh mệnh đời người

XIZI

Nhà xuất bản Hà Nội - 2002
Người dịch: Nguyễn An

Phần một:

Dẫn luận năng lượng sinh mệnh

I. Hệ thống năng lượng của con người

1. Khai thác hiển năng sinh mệnh
a, Khai thác trí năng
b, Khai thác thể năng
c, Phương thức lao động đối với việc giải phóng năng lượng sinh
mệnh
2. Khai thác tiềm năng sinh mệnh
a, Giải mã tiềm năng sinh mệnh
b, Phương thức gải phóng năng lượng

II. Thể chế xã hội và sự phát huy năng lượng của con người

1. Nhận thức sức ràng buộc của cơ chế xã hội
2. Phát huy tính chủ động của tiềm năng cá nhân

III. Chứng khô teo văn hoá

1. Gánh vác văn hoá với phát huy năng lượng
2. Công trình cải tạo văn hoá

IV. Khai thác não phải

1. Giáo dục cảm tính
2. Trực giác và linh cảm
3. "Lò phản ứng hạt nhân" - Tư duy chỉnh hợp


V. Kết hoạch khiêu chiến với mình
. Kẻ thù duy nhất chúng ta không thể thắng là chính chúng ta

Phần hai

Giá thành cơ hội của đời người

I. "Cơ" và "Hội"

II. "Được" và "Mất" của cơ hội

III. Sức sáng tạo của cơ hội

IV. Sức biểu hiện của cơ hội

V. Sức điều khiển của cơ hội

VI. Sức chỉnh hợp của cơ hội


Phần ba

Giá thành trí năng của đời người

I. Khai thác lập thể của trí năng

1. Năng lượng của tư tưởng
2. Khai thác trí năng không gian
3. Giới hạn của giáo dục trí năng

II. Sự hao tổn giá thành khai thác trí năng

1. Hao tổn giá thành trí năng trong giao tế
a, Quan hệ nhân tế kiểu tiểu nông
b, Quan hệ nhân tế kiểu thị dân
c, Quan hệ nhân tế kiểu tư sản
d, Quan hệ nhân tế trên mạng Internet
e, Quan hệ công cộng

2. Trí nhớ hữu hạn
3. Độ lượng và giá thành
4. " Hiệu ứng tù phạm"
5. Lừa mình dối người
6. Thông minh, tinh nhanh và giỏi giang tài cán
7. Học vấn và sáng tạo

Phần bốn

Giá thành thể năng của đời người

I. Giá phải trả của sức khoẻ

1. Bội chi sức khoẻ
2. Tuổi thọ và công trình nhân sinh
3. Sức khoẻ và làm việc

II. Khoa học hoá sinh mệnh

1. Thể năng và hệ thông tinh sinh vật có thứ tự
2. hai hệ thống sinh mệnh và hai hình thức sức khoẻ
3. Văn hoá ẩm thực
4. Đo lường thể năng
5. Suy lão tự nhiên và suy lão tinh thần.

Phần Năm

Giá thành đạo đức

I. Phê phán đạo đức

II. Việc sản sinh đạo đức

1. Diễn biến tiêu chuẩn đạo đức
2. Quy tắc chung của đạo đức
III. Khuôn phép quy củ và ngay thẳng chu đáo

IV. Sức mạnh nhân cách

V. Totem (vật tổ) và những điều ràng buộc

VI. Thuyết " tự ngã"

VII. Khoảng cách đồng nhất của đạo đức


Phần Sáu

Giá thành văn hoá của đời người

I. Thuộc tính văn hoá của con người

1. Văn hoá của con người
a. Văn hoá gia đình
b. Văn hoá khu vực
c, Văn hoá tập tục

2. Gánh nặng văn hoá
3. Sáng tạo ra cái mới của văn hoá
4. Sức đồng hoá của văn hoá
5. Thay đổi định thế tư duy

II. Tài sản vô hình của đời người

1. Thiết kế CIS của cá nhân
a, MI ( lý tưởng, tinh thần) của con người
b, BI ( phương thức hành vi) của con người
c, VI ( dáng vẻ hình tượng) của con người

2. Tài sản vô hình của con người
Lòng tín nghĩa và danh dự ( "tín dự")
b, Dáng dấp tin thần
c, Lòng yêu thương

Phần Bảy

Giá thành tình cảm của con người

I. Giá phải trả của tình cảm

1. Đời sống tình cảm của con người
2. "Hướng đi mới" của đời sống tình cảm
3. Lịch trình của tình cảm
4. Cái giá phải trả của tình cảm
5. Sự tích tụ tình cảm của một thế hệ
6. Tình cảm và lý trí

II. Giá thành thẩm mỹ

1. Gợi ý của bốn người đẹp lớn
2. Thời kỳ mãn kinh của phụ nữ
3. " Kế hoạch tự lập" của nam giới
4. Tuổi thanh xuân và thẩm mỹ

Phần tám

Giá trị tiêu thụ của đời người

I. Tiêu thụ là nhu cầu cơ bản của đời người

II. Yêu đương là chi phí giá thành cao

III. Giá phải trả của chi phí

IV. Vinh dự hão và giá thành

V. Chi phí vui chới- "Đời người vui chơi"

VI. Cái giá chi phí thiên nhiên phải hứng chịu


Phần Chín

Nhận thức vai trò và định vị

I. Thiết kế cách sống

1. Cách sống kiểu anh hùng
2. Cách sống kiểu Đào Uyên Minh
3. Tiếp nhận vắng lặng
4. Lòng bình thường
5. Lòng khoan dung
6. Cách sống của cá tính
7. Sống theo tự nhiên
8. " Chủ nghĩa quá trình"

II. Định vị vai trò

1. Tính giả định của vai trò đời người
2. Tính mơ hồ của việc định vị vai trò đời người
3. Tính gian nan của việc định vị đời người

III. Nhân sinh học và nhân tử học
1. Nhân sinh quan
2. "Nhân tử quan"


Phần Mười

Thiết kế đời người

I. Thiết kế theo hướng dọc

1. Niên biểu thiết kế đời người
2. Ba thời kỳ của đời người: thời hoàng kim, thời đồ bạc, thời đồ sắt
a, Thời hoàng kim
b, Thờ đồ bạc
ca, Thời đồ sắt
3. Ba cảm giác của đời người: Thời kỳ cảm tính, thời kỳ ly tính và thời
kỳ hài hoà
a, Thời kỳ cảm tính
b, Thời kỳ lý tính
c, Thời kỳ hài hoà
4. Bà thời kỳ của hành trình đời người: Thời kỳ đầu tư vào, Thời kỳ sản
xuất, thời kỳ đời lấy
a, Thời kỳ đầu tư vào
b, Thời kỳ sản xuất
c, Thời kỳ đòi lấy
5. Giá thành đời người của nhà chính trị
6. Về sự hy sinh- Giá thành của sinh mệnh
7. Giá phải trả của thành công

II. Phát triển theo hướng ngang

1. Thuật cạnh tranh nhân sinh
2. Độ sâu và độ cao
3. Thuật dạt được độ cao
4. Mạng hoá sự sinh tồn
Xin hết.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Giá sách là bao nhiêu.
Bán có rộng rãi không, ở đâu thì có bán vậy.
Nghe bạn tóm tắt thì chắc là hay lắm nhỉ.
 
H

huynhngavl2003

Guest
6/10/04
0
0
0
39
Vinh Long
Sách này mình mượn của benitino đó.Để mình hỏi benitino rồi trả lời cho bạn.Sách này cũng hay lắm.Nhưng tuỳ cảm nhận mỗi người.
 
M

my ngoc

Guest
31/8/04
7
0
1
40
TPHCM
Bạn có file tài liệu của sách này không? upoload lên cho mọi người cùng đọc đi. Mình nghĩ trong cuộc sống hiện nay, dành thời gian để đọc những quyển sách như vậy rất bổ ích.
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều