CV của TCT số 3547TCT/PCCS ngày 28/10/2004 về đơn vị tiền tệ ghi trên hoá đơn GTGT

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Kính gửi: CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

Trả lời công văn số 17842/CT-HTr ngày 30/7/2004 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc đơn vị tiền tệ ghi trên hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6, mục III, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: " trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh số mua, bán hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ để xác định thuế GTGT phải nộp".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu cơ sở kinh doanh bán hàng thu tiền ngoại tệ thì trên hóa đơn chỉ tiêu tiền thuế GTGT (nếu có) phải ghi cả ngoại tệ và số tiền VNĐ đã được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố để làm căn cứ tính thuế GTGT.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều