Có thể dùng Conditional Format?

  • Thread starter ketoanquen
  • Ngày gửi
K

ketoanquen

Guest
1/9/04
15
0
0
Ho Chi Minh City
Có 2 list, list 1 gồm 1000 mã hàng, list 2 là list con của list 1, gồm 100 mã hàng. Làm thế nào để đánh dấu trên list 1 những mã hàng trong list 2 (nếu không dùng advanced filter). Có thể dùng conditional format? Nếu được thì làm thế nào? Hay có cách nào nhanh thì chỉ giúp tôi với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA