Có thể dùng Conditional Format?

  • Thread starter ketoanquen
  • Ngày gửi
K

ketoanquen

Sơ cấp
1/9/04
15
0
0
Ho Chi Minh City
#1
Có 2 list, list 1 gồm 1000 mã hàng, list 2 là list con của list 1, gồm 100 mã hàng. Làm thế nào để đánh dấu trên list 1 những mã hàng trong list 2 (nếu không dùng advanced filter). Có thể dùng conditional format? Nếu được thì làm thế nào? Hay có cách nào nhanh thì chỉ giúp tôi với.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều