Có thể dùng Conditional Format?

  • Thread starter ketoanquen
  • Ngày gửi

2612 lượt xem

K

ketoanquen

Sơ cấp
1/9/04
15
0
0
Ho Chi Minh City
Có 2 list, list 1 gồm 1000 mã hàng, list 2 là list con của list 1, gồm 100 mã hàng. Làm thế nào để đánh dấu trên list 1 những mã hàng trong list 2 (nếu không dùng advanced filter). Có thể dùng conditional format? Nếu được thì làm thế nào? Hay có cách nào nhanh thì chỉ giúp tôi với.
 

Thành viên trực tuyến

  • Phucphuongiq

Xem nhiều

TEXT LINK