Ty gia de tinh gia von??

  • Thread starter matbuon
  • Ngày gửi
M

matbuon

Guest
Công ty mình nhập khẩu rất nhiều mặt hàng. mình gặp một vấn đề: Số tiền chuyển đi đặt hàng trước (vì thường thì tụi mình chuyển tiền ký quỹ L/C, hoặc thanh toán TT với người bán); Khi chuyển tiền đi thì phải quy đổi ra ngoại tệ theo tỷ giá tại thời điểm tính. Sau 01-02 tháng sẽ nhận hàng, khi đó nhập kho vật liệu mình tính giá nhập theo tỷ giá của Hải Quan tại thời điểm nhập. Hai lần này hạch toán này có số tiền (VND) là khác nhau vì tỷ giá khác nhau. Vậy sự chênh lệch này mình hạch toán vào 413. Mình muốn hỏi: Khi nhập kho vật liệu mình hạch toán theo tỷ giá của hải quan (tức là theo tỷ giá trên tờ khai) có đúng không ??

An va em cu nhan minh co loi !!
Gio vo tinh chia hai dua hai noi !!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quocphong79

Guest
Minh co y kien nhu the nay. Theo qui dinh khi ban nhap hang thi gia von cua lo hang nhap do duoc tinh theo ty gia thoi diem nhap hang ( tuc la ty gia tren to khai hai quan ). Vay ban da lam dung roi do, khoan chenh lech do thanh toan ban phai hach toan vao TK 515 hay TK 635. Con TK 413, hien nay chi duoc thuc hien khi danh gia chenh lech ty gia vao thoi diem cuoi nam thoi. Ban co the nghien cuu them cac chuan muc ke toan moi. Chuc ban thanh cong nhe!
Warning : khi gửi bài phải có dấu nếu không bài của bạn sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA