CV 13292.TC/CĐKT! Danh sách các Cty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
18
Biên Hoà - Đồng Nai
Ngày 16/11/2004, Vụ chế độ kế toán và kiểm toán đã ban hành công văn số 13292.TC/CĐKT về việc công khai danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2004 & 2005.

Theo đó, hiện cả nước có hơn 70 công ty kiểm toán đang hoạt động nhưng chỉ mới có 44 công ty đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2004 và 2005. Hiện nay, chỉ những công ty kiểm toán nào có từ 3 người có chứng chỉ kiểm toán viên trở lên mới đủ điều kiện thực hiện kiểm toán và được Bộ tài chính ký xác nhận danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề. Các kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề và được Bộ tài chính xác nhận mới được ký tên trong báo cáo kiểm toán.

Sau đây là danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2004 và 2005:

 • Công ty kiểm toán Việt Nam TNHH (VACO)
 • Công ty DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
 • Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Hoàng Gia (SCCT)
 • Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
 • Công ty kiểm toán và DV tin học (AISC)
 • Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
 • Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
 • Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn (A&C)
 • Công ty kiểm toán và tư vấn TCKT Sài Gòn (AFC)
 • Công ty kiểm toán và kế toán (AAC)
 • Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers _ AISC (PwC-AISC)
 • Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn TCKT Thuỷ Chung
 • Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán BHP (BHP)
 • Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán HP (HP)
 • Công ty TNHH kiểm toán M&H (M&H)
 • Công ty TNHH kế toán kiểm toán tư vấn Việt Nam (AACC)
 • Công ty TNHH DV kiểm toán và tư vấn kế toán Bắc Đẩu (PACO)
 • Công ty TNHH kiểm toán quốc tế Á Châu (AIA)
 • Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn TCKT Hồng Đức (HĐ)
 • Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (ACC)
 • Công ty TNHH kiểm toán quốc tế Việt Nam (VIA)
 • Công ty TNHH kiểm toán Kiến Hưng
 • Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA-Hà Nội)
 • Công ty TNHH kiểm toán AS (AS)
 • Công ty cổ phần kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
 • Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Việt Nam (AticVietNam)
 • Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn TCKT Thanh Đức
 • Công ty TNHH Hoàng Thắng
 • Công ty TNHH kiểm toán, kế toán và DV tài chính VN ( VinAudit)
 • Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán (CA&A)
 • Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn Thăng Long
 • Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính Ánh Sáng Á Châu
 • Công ty cổ phần kiểm toán – tư vấn thuế (ATC)
 • Công ty TNHH kiểm toán và DV phần mềm TDK (TDK)
 • Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Việt Nam (VAAC)
 • Công ty TNHH kiểm toán và kế toán A.P.B
 • Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACPA
 • Công ty TNHH kiểm toán Mỹ (AA)
 • Công ty cổ phần kế toán – kiểm toán và tin học Chuẩn Việt
 • Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế (IFC)
 • Công ty hợp danh kiểm toán và tư vấn STT
 • Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam
 • Công ty hợp danh kiểm toán và tư vấn TCKT SGN
 • Công ty hợp danh kiểm toán Tâm Việt.
 
V

vietvalues

Guest
20/10/04
1
0
0
17
Vietnam
www.vietvalues.com
Kính gửi tất cả các bạn,

Chúng tôi xin bổ sung cùng các bạn: VIETVALUES là tên giao dịch của CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN VÀ TIN HỌC CHUẨN VIỆT.

Rất trân trọng.
VIETVALUES
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
608
0
0
Hanoi
Bộ Tài chính công bố danh sách bổ sung các Cty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC

Tiếp theo việc công bố công khai danh sách 44 Công ty Kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2004, 2005, ngày 16/12/2004, Bộ Tài chính đã công bố tiếp công văn số 14868/TC/CĐKT gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố, Các Tổng công ty Nhà nước "Danh sách bổ sung các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC năm 2004 và 2005" đã đăng ký hành nghề năm 2005 và đã được Bộ Tài chính xác nhận theo Phụ lục kèm theo. Theo đó những công ty kiểm toán có tên trong công văn nêu trên đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2004 và 2005.Chúng tôi xin đăng toàn văn công văn này và phụ lục kèm theo.Theo MOF.GOV.VN
 

Đính kèm

 • DS Cty KToan_2.zip
  10.5 KB · Lượt xem: 18,229

Thành viên trực tuyến

 • thunguyen2015
 • thuonghailongvan
 • P.T.Quyen
 • doanmai2509
 • tungquyen92
 • kienhpw

Xem nhiều