Quyết định 89/2004/QĐ-BTC về phí, lệ phí quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Ngày 22/11/2004, Bộ Tài chính đã ra quyết định số 89/2004/QĐ-BTC quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông như: Phí cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn thiết bị, vật tư bưu chính viễn thông, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông.
Quyết định này thay thế Quyết định số 150/2000/QĐ-BTC ngày 19/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Biểu mức thu lệ phí quản lý chất lượng bưu điện.
 

Đính kèm

  • ThuPhiBC_VT_QD89.zip
    43.7 KB · Lượt xem: 99
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA