NĐ 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành Cty CP

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2004, Chính phủ quy định: các doanh nghiệp nhà nước được giao đất sử dụng làm mặt bằng xây dựng trụ sở, văn phòng giao dịch và đất sản xuất nếu lựa chọn hình thức Nhà nước giao đất sẽ được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp.

Phương thức tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá quy định rõ: doanh nghiệp cổ phần hoá có tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên thì việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá thực hiện thông qua các tổ chức có chức năng định giá như các công ty kiểm toán, công ty chứng khoán, tổ chức thẩm định giá, ngân hàng đầu tư trong nước và ngoài nước có năng lực định giá; nếu dưới 30 tỷ đồng thì không nhất thiết phải thuê tổ chức định giá.

Đối với phát hành cổ phần lần đầu, các doanh nghiệp phải tổ chức đấu giá công khai, ít nhất 20% vốn điều lệ, đồng thời những nhà đầu tư chiến lược có thể được mua tối đa 20% trong số này với giá ưu đãi. Trong khi đó, người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa thay vì được mua cổ phần với giá sàn sẽ chỉ được giảm 40% so với giá đấu giá và cũng chỉ áp dụng với số cổ phần ưu đãi (100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc)...

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chi tiết mời các bạn xem file đính kèm!
 

Đính kèm

  • 187ND.zip
    17.3 KB · Lượt xem: 295
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều