Hệ thống tài khoản kế toán của ngành du lịch

  • Thread starter ketoanquen
  • Ngày gửi

2765 lượt xem

K

ketoanquen

Sơ cấp
1/9/04
15
0
0
Ho Chi Minh City
Có bạn nào làm trong lĩnh vực du lịch không? Có thể cho tôi xin hệ thống tài khoản kế toán (cấp 1, 2 3) sử dụng trong ngành này được không?
 

Thành viên trực tuyến

  • vanminh1928
  • victorianga
  • Nguyenvananh050396
  • tranphuong2018

Xem nhiều

TEXT LINK