Hệ thống tài khoản kế toán của ngành du lịch

  • Thread starter ketoanquen
  • Ngày gửi
K

ketoanquen

Guest
1/9/04
15
0
0
Ho Chi Minh City
Có bạn nào làm trong lĩnh vực du lịch không? Có thể cho tôi xin hệ thống tài khoản kế toán (cấp 1, 2 3) sử dụng trong ngành này được không?
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều