Tài sản góp vốn - biên bản đánh giá???

  • Thread starter HyperVN
  • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Những tài sản của cá nhân góp vốn vào DN mà không có hóa đơn chứng từ hiện nay được nhà nước cho phép trích khấu hao nếu có xác nhận của cơ quan cấp Quận - Huyện, nhưng đó là văn bản mới ban hành trong tháng 10 năm 2003, vậy trước đó, nếu DN có góp vốn bằng tài sản mà không được một cấp thẩm quyền nào duyệt - chỉ có biên bản đánh giá lại tài sản của hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) hoặc hội đồng thành viên sáng lập (Công ty TNHH) thì có được quyền trích khấu hao không????? Ghi chú: Các tài sản này không yêu cầu giấy xác nhận quyền chủ sở hữu.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Chỉ những tài sản có trwớc năm 1999 thì được.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Nghĩa là tài sản sản xuất ra trước năm 1999 hay là đưa vào góp vốn trước năm 1999, trước tháng 10 năm 2003 Tổng Cục Thuế có công văn nào hướng dẫn về vấn đề này không???? Trường hợp DN thành lập năm 2001 nhưng mãi đến vừa qua mới có công văn hướng dẫn thẩm định giá thì những tài sản góp vốn trong vòn từ 1999 đến tháng 10 năm 2003 được cấp nào xác nhận? Không xác nhận thì xảy ra chuyện gì?????
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Tài sản đưa vào góp vốn trước năm 1999. DN thành lập năm 2001 thì trwờng hợp bạn sẽ không được trích khấu hao.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Vậy mấy năm trước thì có văn bản nào hướng dẫn về quy định trích khấu hao với tài sản góp vốn của cá nhân không có chứng từ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA