Chart Of Accounts

Thảo luận trong 'CĐKT các tổ chức tín dụng' bắt đầu bởi letrans, 3 Tháng mười hai 2004.

9,600 lượt xem

 1. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  Các bạn thân mến,

  Các bác trong ban quản trị đã cho chúng ta một mảnh đất riêng trong lĩnh vực của mình và các bác cũng mong chúng ta đóng góp tích cực cho mảnh đất này. Tôi xin nổ phát súng đầu tiên khai hoang mảnh đất mang danh là ĐỊA LINH này.
  Để thống nhất thực hiện các nghiệp vụ kế toán ngân hàng, tôi xin đưa ra hệ thống tài khoản kế toán Tổ chức tín dụng ( ban hành theo QĐ 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và đã được dịch sang tiếng Anh - Bản tiếng Anh chỉ có giá trị tham khảo, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ).

  Nào bắt đầu nhé.

  CHART OF ACCOUNTS

  10 Cash, Payment cheques, other Cash items
  101 Cash in VND
  1011 Cash on hand - VND
  1012 Cash on hand at subsidiaries and outlets
  1013 Pending nonstandard cash
  1019 Cash in transit - VND

  103 Cash - foreign currencies
  1031 Cash on hand - foreign currencies
  1032 Cash on hand at subsidiaries and outlets
  1033 Cash sent for sale
  1039 Cash in transit - foreign currencies

  104 Cheques & other Cash items - foreign currencies
  1041 Cheques & other Cash items on hand
  1043 Cheques & other Cash items sent for collection
  1049 Cheques & other Cash items in transit

  105 Precious metal, stone
  1051 Gold in vault
  1059 Precious metal, stone in vault

  11 Deposit with the State bank

  111 Due from the State Bank - VND
  1111 Blocked deposits with the State Bank - VND
  1113 Demand deposits with the State Bank- VND
  1116 Margin deposits with the State Bank / for VND guarantee

  112 Due from the State Bank - foreign currencies
  1121 Blocked deposits with the State Bank - FCY
  1123 Demand deposits with the State Bank - FCY
  1126 Margin deposits with the State Bank / for guarantee - FCY

  12 Investment in Treasury Bond & other valuable paper for rediscounting at SBV

  121 Inv. In SBV & Goverment Bond
  1211 Inv. in SBV Bond
  1212 Inv. in State Treasury Bond

  122 Inv. in other valuable paper for rediscounting at SBV
  1220 Inv. in other valuable paper for rediscounting at SBV
  123 SB bills used as morgage - borr
  1230 SB bills morgaged for borrowing

  129 Provision for devaluation of bonds
  1290 Provision for devaluation of bonds

  13 Deposit at other credit Institutions

  131 Due from domestic banks - VND
  1311 Demand deposits with domestic banks - VND
  1312 Time deposits with domestic banks - VND

  132 Due from domestic banks - foreign currencies
  1321 Demand deposits with domestic banks - foreign currencies
  1322 Time deposits with domestic banks - foreign currencies

  133 Due from foreign banks - foreign currencies
  1331 Demand deposits with foreign banks - foreign currencies
  1332 Time deposits with foreign banks - foreign currencies
  1333 Specific deposits with foreign banks - foreign currencies

  14 Securities for trading

  141 Goverment bond for trading – under 90 days due
  1410 Goverment bond for trading – under 90 days due

  142 Other goverment bond for trading
  1420 Other goverment bond for trading

  148 Other securities for trading
  1480 Other securities for trading

  149 Provision for devaluation of securities
  1490 Provision for devaluation of securities

  15 Securities for investment

  151 Inv. securities for selling
  1511 Inv. in foreign securities
  1512 Inv. in domestic securities
  152 Inv. in Securities keeping to maturity date
  1521 Inv. in foreign securities
  1522 Inv. in domestic securities

  159 Provision for devaluable of securities
  1590 Provision for devaluable of securities

  (continue)
   
  #1
 2. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  ...........

  20 Credit trans with other credit institution

  201 Lend. To domestic credit institution - VND
  2011 Current & extended loans - VND
  2012 Overdue Loans collectable in 180 days – VND
  2013 Overdue Loans collectable from 181 to 360 days – VND
  2018 Doubtful loans - VND

  202 Lend. To domestic credit institution - FC
  2021 Current & extended loans - FC
  2022 Overdue Loans coll. 180 days – FC
  2023 Overdue Loans coll . 181 to 360 days – FC
  2028 Doubtful loans - FC

  203 Lending to foreign bank - FC
  2031 Current of extended loans - FC
  2032 Overdue loan coll. under 180 days – FC
  2033 Overdue loan collectable from 181 to 360 days - FC
  2038 Doubtful loans - FC

  205 Discounting, Rediscounting commer. bill & other valuable paper
  2050 Discounting, Rediscounting commer. bill & other valuable paper

  209 Provision for doubtful debts
  2090 Provision for doubtful debts

  21 Lendings to domestic economic entities, individuals

  211 Short-term loans in VND
  2111 Short term current and extended loans - VND
  2112 Overdue loans collectable in 180 days - VND
  2113 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - VND
  2118 Doubtful loans - VND

  212 Medium-term loans in VND
  2121 Medium term current and extended loans - VND
  2122 Overdue loans collectable in 180 days - VND
  2123 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - VND
  2128 Doubtful loans - VND

  213 Long-term loans in VND
  2131 Long term current and extended loans - VND
  2132 Overdue loans collectable in 180 days - VND
  2133 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - VND
  2138 Doubtful loans - VND

  214 Short-term loans in foreign currencies and in gold
  2141 Short term current and extended loans - FC
  2142 Overdue loans collectable in 180 days - FC
  2143 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - FC
  2144 Current and extended loans – in gold
  2145 Overdue loans collectable in 180 days – in gold
  2146 Overdue loans collectable from 181 to 360 days – in gold
  2148 Doubtful loans - FC
  2149 Doubtful loans – in gold

  215 Medium-term loans in foreign currencies and in gold
  2151 Medium term current and extended loans - FC
  2152 Overdue loans collectable in 180 days - FC
  2153 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - FC
  2154 Current and extended loans – in gold
  2155 Overdue loans collectable in 180 days – in gold
  2156 Overdue loans collectable from 181 to 360 days – in gold
  2158 Doubtful loans - FC
  2159 Doubtful loans – in gold

  216 Long-term loans in foreign currencies and in gold
  2161 Long term current and extended loans - FC
  2162 Overdue loans collectable in 180 days - FC
  2163 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - FC
  2164 Current and extended loans – in gold
  2165 Overdue loans collectable in 180 days – in gold
  2166 Overdue loans collectable from 181 to 360 days – in gold
  2168 Doubtful loans - FC
  2169 Doubtful loans – in gold

  219 Provision for doubtful debts
  2190 Provision for doubtful debts


  22 Discounting commercial bill and valuable paper of domestic economic entities & individual
  221 Discount of bills and other valuable papers – VND
  2211 Current and extended loans
  2218 Overdue loans

  222 Discount com.bill and valuable papers - FC
  2221 Current and extended loans
  2228 Overdue loans

  229 Provision for doubtful debts
  2290 Provision for doubtful debts

  23 Financial leasing

  231 Financial leasing in VND
  2311 Current and extended loans
  2312 Overdue loans collectable in 180 days
  2313 Overdue loans collectable from 181 to 360 days
  2318 Doubtful loans

  232 Financial leasing in foreign currencies
  2321 Current and extended loans - FC
  2322 Overdue loans collectable in 180 days
  2323 Overdue loans collectable from 181 to 360 days
  2328 Doubtful financial lease

  239 Provision doubful debt
  2390 Provision doubful debt

  24 Guarantee
  241 Payment obligation in VND on behalf of customers
  2411 Current and extended loans
  2412 Overdue loans collectable in 180 days
  2413 Overdue loans collectable from 181 to 360 days
  2418 Doubtful loans

  242 Payment obligation in foreign currencies on behalf of customers
  2421 Current and extended loans
  2422 Overdue loans collectable in 180 days
  2423 Overdue loans collectable from 181 to 360 days
  2428 Doubtful loans

  249 Provision for doubtful debts
  2490 Provision for doubtful debts

  25 Lendings from financing and trust investment funds
  251 Lendings in VND from funds of International Organizations
  2511 Current and extended loans - VND
  2512 Overdue loans collectable in 180 days - VND
  2513 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - VND
  2518 Doubtful loans - VND

  252 Lendings in VND from funds of Government
  2521 Current and extended loans - VND
  2522 Overdue loans collectable in 180 days - VND
  2523 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - VND
  2528 Doubtful loans - VND

  253 Lendings in VND from funds of other organizations, individual
  2531 Current and extended loans - VND
  2532 Overdue loans collectable in 180 days - VND
  2533 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - VND
  2538 Doubtful loans - VND

  254 Lendings in foreign currencies from funds of International Organizations
  2541 Current and extended loans - foreign currencies
  2542 Overdue loans collectable in 180 days - foreign currencies
  2543 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - foreign currencies
  2548 Doubtful loans - foreign currencies

  255 Lendings in foreign currencies from funds of Government
  2551 Current and extended loans - foreign currencies
  2552 Overdue loans collectable in 180 days - foreign currencies
  2553 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - foreign currencies
  2558 Doubtful loans - foreign currencies

  256 Lendings in foreign currencies from funds of other organizations
  2561 Current and extended loans - foreign currencies
  2562 Overdue loans collectable in 180 days - foreign currencies
  2563 Overdue loans collectable from 181 to 360 days - foreign currencies
  2568 Doubtful loans - foreign currencies

  259 Provision for bad debts
  2590 Provision for bad debts

  27 Other lending to domestic customers
  271 Special lending
  2711 Current and extended loans
  2712 Overdue loans collectable in 180 days
  2713 Overdue loans collectable from 181 to 360 days
  2718 Doubtful loans

  272 Lendings for debt repayment
  2721 Current and extended loans
  2722 Overdue loans collectable in 180 days
  2723 Overdue loans collectable from 181 to 360 days
  2728 Doubtful loans

  273 Lendings for construction investment as per State plan
  2731 Current and extended loans
  2732 Overdue loans collectable in 180 days
  2733 Overdue loans collectable from 181 to 360 days
  2738 Doubtful loans

  275 Other lendings
  2751 Current and extended loans
  2752 Overdue loans collectable in 180 days
  2753 Overdue loans collectable from 181 to 360 days
  2758 Doubtful loans

  279 Provision for doubtful debts
  2790 Provision for doubtful debts

  28 Overdue debt subject to be handled
  281 Overdue debt with collateral subject to be handled
  2810 Overdue debt with mortgaged assets blocked

  282 Mortgaged Loans involving in cases on trial
  2820 Loans with mortgaged assets involving in cases on trial

  283 Debt with mortgaged assets
  2830 Debt with mortgaged assets

  284 Debt without mortgage, debtor not existing
  2840 Debt without mortgage, debtor not existing

  285 Debt without mortgage, debtor is operating
  2850 Debt without mortgage, debtor is operating

  289 Provision for bad debt
  2890 Provision for bad debt

  29 Loans in circumvention (blocked separately)
  291 Short-term loans
  2910 Short-term loans

  292 Medium-term loans
  2920 Medium-term loans

  293 Long-term loans
  2930 Long-term loans

  299 Provision for bad debt
  2990 Provision for bad debt

  (continue)
   
  #2
 3. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  ............

  30 Fixed assets
  301 Tangible fixed assets
  3012 Tangible fixed assets - Buildings
  3013. Tangible fixed assets - Equipment
  3014 Tangible fixed assets - Transportation
  3015 Tangible fixed assets - Office equipment
  3019 Other tangible fixed assets

  302 Intangible fixed assets
  3021 Land-use-right
  3024 Computer software
  3029 Other intangible fixed assets

  303 Leased fixed assets
  3030 Leased fixed assets

  305 Depreciation of fixed assets
  3051 Accumulated depreciation of tangible fixed assets
  3052 Accumulated amortization of intangible fixed assets
  3053 Accumulated depreciation of leased fixed assets

  31 Other assets
  311 Furniture, fixtures, equipment in use
  3110 Furniture, fixtures, equipment in use

  312 Furniture, fixtures, equipment in use charged to expense
  3120 Furniture, fixtures, equipment in use charged to expense

  313 Supplies on hand
  3130 Supplies on hand

  32 Leasehold rights, premise improvement F.A
  321 Fixed assets purchased
  3210 Fixed assets purchased

  322 Leasehold rights, premise improvement
  3221 Expenses for construction
  3222 Material for premise improvement
  3223 Worker wages
  3229 Other expenses

  323 Major repair
  3230 Major repair

  34 Participation and subscription for shareholding
  341 Participation and subscription for shareholding in VND
  3411 Participation and subscription for shareholding in credit institution – VND
  3412 Participation and subscription for shareholding in econ.entities – VND

  342 Part.&Subsc. for joint venture in VND
  3421 Part.&Subsc for joint venture with credit institution
  3422 Part.&Subsc for joint venture with econ.entities – VND

  343 Participation in daughter companies – VND
  3430 Participation in daughter companies – VND

  345 Participation and subscription for shareholding in FC
  3451 Participation and subscription for shareholding in BK – FC
  3452 Participation and subscription for shareholding in econ.entities - FC

  346 Participation for joint-venture in – FC
  3461 Participation for joint-venture with credit institution – FC
  3462 Participation for joint-venture with eco.org – FC

  347 Participation to daughter companies in FC
  3470 Participation to daughter companies in FC

  349 Provision for devaluation
  3490 Provision for devaluation

  35 Account receivable from outside
  351 Account receivable on margin deposit, plege
  3510 Account receivable on margin deposit, plege

  352 Embezzlement
  3520 Embezzlement

  353 Settlement with State budget
  3531 Advance on settlement with state budget
  3532 Input VAT
  3539 Receivable from state budget

  355 Expense on handling/ settlement of mortgage assets
  3550 Expense on mortgage assets settlement

  359 Other accounts receivable
  3590 Other accounts receivable


  36 In-House accounts receivable
  361 Advance and accounts receivable - VND
  3612 Advance on operation transaction
  3613 Advance on salary
  3614 Embezzlement, cash shortage
  3615 Reimbursement of staff
  3619 Other in-house accounts receivable

  362 Advance and accounts receivable - FC
  3622 Advance to foreign branches
  3623 Advance traveling expense
  3629 Other in house accounts receivable

  369 Other accounts receivable

  3692 Value of debit assigned to debt management co.
  3699 Other account receivable

  38 Other assets

  381 Funds paid for co-financing - VND
  3810 Capital participation VND co-financing

  382 Funds paid for co-financing - FC
  3820 Capital participation FC co-financing

  383 Fund for Trust lending – VND
  3830 Trust lending funds – VND

  384 Funds for Trust lending – FC
  3840 Trust lending funds – FC

  385 Invest. in financial leasing equipment-VND
  3850 VND Invest.Financ.Leasing equipment

  386 Invest. in financial leasing equipment- FC
  3860 FC Invest.Financ.Leasing equipment

  387 Pending mortgage assets transfered title deed to the bank
  3870 Pending mortgage assets transfered title deed to the bank

  388 Deferred charges
  3880 Deferred charges

  39 Accrued interest receivable
  391 Accrued interest receivable on deposit
  3911 Accrued interest receivable on deposit – VND
  3912 Accrued interest receivable on deposit – FC

  392 Accrued interest receivable on securities investment
  3921 Accrued interest receivable on SB’s and Treasury bills
  3922 Accrued interest receivable on securities inv. for selling
  3923 Accrued interest receivable on securities for keeping to due date

  394 Accrued interest receivable on lending
  3941 Accrued interest on lending in VND
  3942 Accrued interest on lending in FC
  3943 Accrued interest receivable on leasing
  3944 Accrued interest receivable on guarantee paid for customer

  396 Accrued interest receivable on financial instrument
  3961 Accrued interest receivable on Swap
  3962 Accrued interest receivable on Forward
  3963 Accrued interest receivable on Future deal
  3964 Accrued interest receivable on Option deal

  399 Provision for accrued interest
  3990 Provision for accrued interest

  (continue)
   
  #3
 4. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  ....................

  40 Liabilities with the Government and the State bank
  401 Due to State Treasury in VND
  4010 Due to State Treasury in VND

  402 Due to State Treasury in foreign currencies
  4020 Due to State Treasury in foreign currencies

  403 Borrowings from the State Bank - VND
  4031 Borrowings – per credit agreement
  4032 Borrowings - discount, rediscounting valuable papers
  4033 Borrowings - Mortgaged valuable papers
  4034 Borrowings for clearing payments
  4035 Borrowings - special support
  4038 Borrowings - others
  4039 Borrowings - overdue

  404 Foreign currency borrowings from the State Bank
  4041 Borrowings from the State bank - FC - current
  4049 Borrowings from the State bank - FC -overdue

  41 Liabilities with other credit institutions
  411 Due to domestic banks in VND
  4111 Due to domestic banks in VND - Demand deposits
  4112 Due to domestic banks in VND - Time deposits

  412 Due to domestic banks in foreign currencies
  4121 Due to domestic banks - Demand deposits - FC
  4122 Due to domestic banks - Time deposits - FC

  413 Due to foreign banks - VND
  4131 Due to foreign bank – Demand deposits - VND
  4132 Due to foreign bank – Time deposits - VND

  414 Due to foreign bank - FC
  4141 Due to foreign bank – Demand deposits - FC
  4142 Due to foreign bank – Time deposits - FC

  415 Borrowings from domestic banks - VND
  4151 Current borrowings - VND
  4159 Overdue borrowings

  416 Borrowing from domestic bank - FC
  4161 Current and extended borrowing - FC
  4169 Overdue borrowings

  417 Borrowing from foreign bank – VND
  4171 Current borrowings
  4179 Overdue borrowings

  418 Borrowing from foreign bank – FC
  4181 Current and extended borrowings
  4189 Overdue borrowings

  419 Borrowings on discount/rediscount commercial bill and valuable paper

  42 Deposit liabilities
  421 Deposit liabilities of domestic customers in VND
  4211 Demand deposits in VND
  4212 Time deposits in VND
  4214 Specialized capital deposit - VND

  422 Deposit liabilities of domestic customers in foreign currencies
  4221 Demand deposits in foreign currencies
  4222 Time deposits in foreign currencies
  4224 Specialized capital deposit in foreign currencies

  423 Savings deposit in VND
  4231 Demand deposit in VND
  4232 Time deposits in VND
  4238 Other saving deposits in VND

  424 Savings deposits in foreign currencies and in gold
  4241 Demand deposit in foreign currencies
  4242 Time deposit in foreign currencies

  425 Deposit liabilities of foreign customers in VND
  4251 Demand deposits in VND
  4252 Time deposits in VND

  426 Deposit liabilities of foreign customers in foreign currencies
  4261 Demand deposits in foreign currencies
  4262 Time deposits in foreign currencies


  427 Marginal deposit in VND
  4271 Margin deposit for check payment
  4272 Margin deposit for LC opening
  4273 Margin deposit for card payment
  4274 Margin deposit for guarantee
  4277 Margin deposit for financial leasing
  4279 Margin deposit for other payment

  428 Marginal deposit in FC
  4281 Margin deposit for check payment
  4282 Margin deposit for LC opening
  4283 Margin deposit for card payment
  4284 Margin deposit for guarantee
  4287 Margin deposit for financial leasing
  4289 Margin deposit for other payment

  43 Valuable papers issuance
  431 Face value of valuable papers in VND
  4310 Face value of valuable papers in VND

  432 Discount valuable papers in VND
  4320 Discount valuable papers in VND

  433 Premium - valuable papers in VND
  4330 Premium - valuable papers in VND

  434 Face value of valuable paper in FC and gold
  4340 Face value of valuable paper in FC and gold

  435 Discount valuable paper in FC and gold
  4350 Discount valuable paper in FC and gold

  436 Premium- valuable paper in FC and gold
  4360 Premium- valuable paper in FC and gold

  44 Financing and trust lending fund
  441 Financing and trust lending fund in VND
  4411 Fund received from International organizations
  4412 Received from Government
  4413 Received from other organizations, individual

  442 Financing and trust lending fund in FC
  4421 Fund received from international organizations
  4422 Received from Government
  4423 Received from other organizations, indivudual

  45 Accounts payable to outside party
  451 Accounts payable for the construction, purchase of fixed assets
  4510 Accounts payable for the construction, purchase of fixed assets

  452 Escrow funds
  4521 Escrow funds
  4523 Non-standard cash in pending

  453 Tax and other obligations to the Government
  4531 VAT payable
  4534 Income tax
  4538 Other taxes
  4539 Other payable

  454 Remittances payable in VND
  4540 Remittances payable in VND

  455 Remittances payable in foreign currencies
  4550 Remittances payable in foreign currencies

  458 Pending difference on debt trading
  4580 Pending difference on debt trading

  459 Other accounts payable
  4591 Received from selling debt, mortgage assets
  4599 Other account payable

  46 In-house accounts payable
  461 Cash overage, extra assets
  4610 Cash overage, extra assets

  462 Payable to employees
  4620 Payable to employees

  467 Asset received from commercial bank for management

  469 Other in-house accounts payable
  4690 Other in-house accounts payable

  47 Foreign currency transaction
  471 Foreign currencies trading
  4711 Foreign currencies trading
  4712 Settlement of buying and selling foreign currencies

  472 Foreign currencies bought in and sold out from other resources
  4721 Foreign currencies sold out from other source
  4722 Settlement of buying and selling foreign currencies from other source

  473 SWAP transaction
  4731 Commitment on SWAP deals
  4732 Value of Swap deals

  474 Forward transaction
  4741 Commitment on forward deals
  4742 Value of forward deals

  475 Future transaction
  4751 Commitment on future deals
  4752 Value of future deals

  476 Options transaction
  4761 Commitment on option deals
  4762 Value of option deals

  478 Trading gold, precious stones
  4780 Trading gold, precious stones

  479 Domestic convertion of foreign currencies
  4790 Domestic convertion of foreign currencies

  48 Other liabilities
  481 Funds receive for syndicated loans – VND
  4810 Funds receive for syndicated loans – VND

  482 Funds receive for syndicated loans – FC
  4820 Funds receive for syndicated loans – FC

  483 Funds receive for trust lending – VND
  4830 Funds receive for trust lending – VND

  484 Funds receive for trust lending – FC
  4840 Funds receive for trust lending – FC

  485 Reserve fund for unemployment allowance
  4850 Reserve fund unemployment allowance

  486 Settlement against derivatives
  4861 Settlement against Swap
  4862 Settlement against Forward
  4863 Settlement against Future
  4864 Settlement against Option

  488 Income for distribution
  4880 Income for allocation

  489 Other provision
  4891 Provision for settlement service
  4892 Provision for devaluation of stock
  4899 Other provision

  49 Accrued interest payable
  491 Accrued interest payable on deposit
  4911 Accrued interest payable on deposit - VND
  4912 Accrued interest payable on deposit - FC
  4913 Accrued interest payable on savings – VND
  4914 Accrued interest payable on savings – FC & gold

  492 Accrued interest payable on valuable paper issued
  4921 Accrued interest payable- valuable papers – VND
  4922 Accrued interest payable- valuable papers - FC

  493 Accrued interest payable on borrowing
  4931 Accrued interest payable on borrowing – VND
  4932 Accrued interest payable on borrowing – FC

  494 Accrued interest payable financing and trust lending fund
  4941 Accrued interest payable financing and trust lendig fund – VND
  4942 Accrued interest payable financing and trust lendig fund – FC

  496 Accrued interest payable on financial instruments
  4961 Accrued interest payable on Swap deal
  4962 Accrued interest payable Forward deal
  4963 Accrued interest payable Future deal
  4964 Accrued interest payable Option deal

  (continue)
   
  #4
 5. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  ................

  50 Payment between Credit Institutions
  501 Clearing transactions with Credit Institutions
  5011 Clearing transactions with the host credit institutions
  5012 Clearing transactions with member credit institutions

  502 Collection and disbursement between credit institutions
  5020 Collection and disbursement between credit institutions

  509 Other settlement between credit institutions
  5091 Other settlement between credit institutions

  51 Remittance settlement
  511 Current year remittances at remitting banks
  5111 Outward remittances
  5112 Inward remittances
  5113 Pending inward remittances

  512 Previous-year remittances at remitting banks
  5121 Outward remittances
  5122 Inward remittances
  5123 Pending inward remittances

  513 Current year remittance settlement at clearing center
  5131 Outward remittance
  5132 Inward remittance
  5133 Pending inward remittance

  514 Previous- year remittance settlement at clearing center
  5141 Outward remittance
  5142 Inward remittance
  5143 Pending inward remittance

  519 Other in-house clearings
  5191 Internal fund transfer
  5192 Collection and disbursement
  5199 Due from HO/branches

  52 Inter-branch clearings within credit institution
  521 Current year inter-branch clearings in the same credit institution
  5211 Current-year inter-branch outward remittances
  5212 Current-year inter-branch inward remittances
  5213 Current-year inter-branch inward remittances reconciled
  5214 Current-year inter-branch inward remittances pending for reconciliation
  5215 Current-year inter-branch inward remittances due to mistakes

  522 Previous-year inter-branch clearings in the same credit institution
  5221 Previous-year inter-branch outward remittances
  5222 Previous-year inter-branch inward remittances
  5223 Previous-year inter-branch inward remittances reconciled
  5224 Previous-year inter-branch inward remittances pending for reconciliation
  5225 Previous-year inter-branch inward remittances due to mistakes
  5226 Previous-year clearing off inter-branch outward remittances
  5227 Previous-year clearing off inter-branch inward remittances

  523 Current-year inter-bank clearings in the same city/province
  5231 Current-year inter- bank outward remittances
  5232 Current-year inter- bank inward remittances
  5233 Current-year inter- bank inward remittances reconciled
  5234 Current-year inter- bank inward remittances pending for reconciliation
  5235 Current-year inter- bank inward remittances due to mistakes

  524 Previous-year inter-bank clearings in the same province/city
  5241 Previous-year inter-bank outward remittances
  5242 Previous-year inter-bank inward remittances
  5243 Previous-year inter-bank inward remittances reconciled
  5244 Previous-year inter-bank inward remittances pending for reconciliation
  5245 Previous-year inter-bank inward remittances due to mistakes
  5246 Previous-year clearing off inter-bank outward remittances
  5247 Previous-year clearing off inter-bank inward remittances

  56 Clearing transactions with foreign Credit Institutions
  561 Currency transactions clearing with foreign banks
  5610 Currency transactions clearing with foreign banks

  562 Bilateral clearing with foreign banks
  5620 Bilateral clearing with foreign banks

  563 Multilateral clearing with foreign banks
  5630 Multilateral clearing with foreign banks

  569 Other clearing transactions with foreign banks
  5690 Other clearing transactions with foreign banks
  (continue)
   
  #5
 6. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  ...........

  60 Capital of credit institution
  601 Prescribed capital
  6010 Prescribed capital

  602 Capital for construction and purchasing fixed assets
  6020 Capital for construction and buying fixed assets

  609 Other Capital
  6090 Other capital

  61 Ownership Funds
  611 Reserve to supplement prescribed capital
  6110 Reserve to supplement prescribed capital

  612 Funds for investment and development
  6121 Funds for investment and development
  6122 Funds for training and research

  613 Financial reserve funds
  6130 Financial reserve funds

  619 Other funds
  6190 Other funds

  62 Reward and welfare funds
  621 Reward funds
  6210 Reward funds

  622 Welfare funds
  6220 Welfare funds

  623 Welfare funds created fixed assets
  6230 Welfare funds created fixed assets

  63 Differentials of FX rates, gold
  631 Differentials of forex rates
  6311 Differentials of forex rates at the time of report
  6312 Differentials of forex rates in construction period
  6313 Differentials of forex rates in transfering financial report

  632 Differentials of gold and precious stone revaluation
  6320 Differentials of gold and precious stone prices

  633 Differentials of financial instruments revaluation
  6330 Differentials of financial instruments revaluation

  64 Differential of asset revaluation
  641 Differential of asset revaluation
  6410 Differential of asset revaluation

  642 Differential of fixed asset revaluation
  6420 Differential of fixed asset revaluation

  69 Retained earnings
  691 Profits of current year
  6910 Profits of current year

  692 Profits of previous year
  6920 Profits of previous year

  (continue)
   
  #6
 7. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  .............

  70 Earnings from credit activities
  701 Interest income on our deposit
  7010 Interest income on deposit

  702 Interest income on loan
  7020 Interest income on loan

  703 Earnings from investment in securities
  7030 Earnings from investment in securities

  705 Earnings from financial leasing
  7050 Earnings from financial leasing

  709 Other incomes from credit activities
  7090 Other incomes from credit acivities

  71 Earnings from services
  711 Income on settlement services
  7110 Income on settlement services.

  712 Earning from bank guarantee activity
  7120 Earning from bank guarantee activity

  713 Income on cashiering services
  7130 Income on Cashiering services

  714 Earning from trust and agency service
  7140 Earning from trust and agency service

  715 Earning from consulting service
  7150 Earning from consulting service

  716 Earning from insurance service
  7160 Earning from insurance service

  717 Earning from discounting services
  7170 Earning from discounting services

  718 Earning from vault services
  7180 Earning from vault services

  719 Earnings from other services
  7190 Incomes from other service

  72 Earnings from FX activities
  721 Earning form forex business
  7210 Earning form forex business

  722 Earnings from gold business
  7220 Earnings from gold trading

  74 Earnings from other activities
  741 Earning from securities trading
  7410 Earning from securities trading

  742 Income from debt trading
  7420 Income from debt trading

  749 Earning from other activities
  7490 Earning from other activities

  78 Income from capital participation, share purchase
  780 Income from capital participation, share purchase
  7800 Income from capital participation share purchase

  79 Other income
  790 Other income
  7900 Other income

  (continue)
   
  #7
 8. hong hot

  hong hot Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  444
  Đã được thích:
  4
  Nơi ở:
  Thái rồi vẫn còn Nguyên
  Bạn cứ post dài dài dài như này mà mới đến đầu 3, tôi thấy ái ngại cho bạn quá. thay vì như vậy, bạn có thể post cái văn bản đó lên cho mọi người tải về có hơn không? mà không chỉ post cái văn bản đó, tôi nghĩ chúng ta nên làm một mục gọi là update các văn bản quy định của NHNN cho từng loại hoạt động để anh em tham khảo thì tốt quá.
   
  #8
 9. hong hot

  hong hot Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  444
  Đã được thích:
  4
  Nơi ở:
  Thái rồi vẫn còn Nguyên
  Thôi, bạn "làm" tiếp đi, tôi vừa feedback xong thì bạn đã "làm" đến đầu 7 rồi.
   
  #9
 10. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  Để có thể update Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng các bạn có thể đăng nhập vào trang WEB của Ngân hàng Nhà nước (bản tiếng Việt):

  Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 có tại chuyên để Kế toán thanh toán

  WEBSITE: http://www.sbv.gov.vn/CdeKTTT/cdeKttt.asp

  To Honghot, bản tiếng Anh không có văn bản đâu Honghot ạ. ( Bản quyền chính cống đấy) nhưng dù sao cũng cảm ơn honghot rất nhiều về góp ý của bạn.
   
  Last edited: 3 Tháng mười hai 2004
  #10
 11. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  ............

  80 Interest expenses
  801 Interest expenses on deposits
  8010 Interest expenses on deposits

  802 Interest expenses on borrowings
  8020 Interest expenses on borrowings

  803 Interest expenses on valuable paper issuance
  8030 Interest expenses on valuable paper issuance

  809 Other expenses
  8090 Other expenses

  81 Expenses on services
  811 Expenses on settlement
  8110 Expenses on settlement

  812 Expenses on telecommunication
  8120 Expenses on telecommunication

  813 Expenses on cashiering services
  8131 Expenses on cash shipment
  8132 Expenses on cash counting and packing
  8133 Expenses on security against cash shipment
  8139 Other expenses

  814 Expenses on trust and agency service
  8140 Expenses on trust and agency service

  815 Expenses on consultancy service
  8150 Expenses on consultancy service

  816 Expenses on brokerage service
  8160 Expenses on brokerage service

  819 Other expenses
  8190 Other expenses

  82 Expenses on FX trading

  821 Expenses on forex dealing
  8210 Expense in forex business

  822 Expenses on gold dealing
  8220 Expenses on trading of gold

  83 Taxes
  831 Taxes
  8310 Taxes

  832 Other fees paid to State agencies
  8320 Other fees paid to State agencies

  84 Expenses on other activities
  841 Expenses on securities trading
  8410 Expenses securities trading

  842 Expenses on financial leasing activities
  8420 Expenses on financial leasing activities

  849 Other expense
  8490 Other expense

  85 Expenses for employees
  851 Salaries and allowances
  8511 Salary


  852 Uniform & labor protection allowances
  8520 Uniform & labor protection allowances

  853 Contribution to employees’ social welfare benefits
  8531 Social insurance
  8532 Health insurance
  8533 Labor insurance
  8534 Trade union fee
  8539 Other overhead expenses

  854 Allowances
  8541 Allowance granted in difficult situation
  8542 Severance payment
  8549. Other allowances
  8549 Housing
  8549 Hardship allowance

  855 Donation
  8550 Donation

  86 Office expenses
  861 Stationeries, supplies used and printed forms
  8611 Stationeries and supplies used
  8612 Printed forms
  8613 Information carrier
  8614 Fuel & lubricant
  8619 Others

  862 Travelling expenses
  8620 Travelling expenses

  863 Training fee
  8630 Training fee

  864 Expense for scientific & technological research and appliance
  8640 Expense for scientific & technological research and appliance

  865 Postage, telephone charges
  8650 Postage, telephone charge

  866 Advertising, marketing
  8660 Advertising, marketing

  867 Professional material and magazines
  8670 Professional material and magazines

  868 Expense on extra-curricular activities
  8680 Expenses on extra-curricular activities

  869 Other office expenses
  8691 Water, power supply
  8692 Expenses on medical care
  8693 Expenses on conference
  8694 Representation and entertainment
  8695 Expenses on inspection, audit
  8696 Professional fee
  8697 Expenses on fire-fighting appliance
  8699 Other expenses

  87 Expenses on assets
  871 Depreciation of fixed assets
  8710 Depreciation of fixed assets

  872 Expenses on asset maintenance and repair
  8720 Expenses on asset maintenance and repair

  874 Expenses on fixture and equipment
  8740 Expenses on fixture and equipment

  875 Expenses on asset insurance
  8750 Expenses on asset insurance

  876 Expenses on Leasing assets
  8760 Expenses on leasing assets

  88 Expenses on provision and customers’ deposit insurance

  882 Provision
  8821 Provision for devaluation of foreign currencies/gold
  8822 Provision for doubtful loans
  8823 Provision for devaluation of securities
  8824 Provision for settlement services
  8825 Provision for cost reduction of stock in hand
  8829 Other provision

  883 Deposit insurance premium
  8830 Deposit insurance premium

  89 Other expense
  890 Irregular expense
  8900 Other irregular expense

  (continue with number 9 - NUMBER "THE END")
   
  #11
 12. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  CONTINGENT ACCOUNTS

  90 Notes invalid for circulation
  901 Notes invalid for circulation
  9011 Notes - sample
  9012 Notes - souvenir
  9019 Notes - seemingly counterfeit

  91 Foreign currency notes and cash items
  911 Foreign currency notes
  9113 Customers’ foreign currency notes sent abroad for collection
  9114 Pending substandard FC notes

  912 Other cash items in foreign currencies
  9121 Other cash items - sample
  9122. Other cash items - In custody or collection
  9123 Bills sent for collection (Outward collection)
  9124 Bills received for payment (Inward collection )

  92 Guarantee and commitment issuance
  921 Customer’s guarantee
  9211 Guarantee against loans
  9212 Guarantee against payment
  9213 Performance bond
  9214 Bid bond
  9215 Usance LC issuance
  9216 LC at sight issuance
  9219 Other guarantee and commitments

  923 Forex-transaction commitments
  9231 Spot commitment (Buying)
  9232 Spot commitment (Selling)
  9233 Forward commitment (Buying)
  9234 Forward commitment (Selling)
  9235 Swap commitment
  9236 Option commitment (Buying)
  9237 Option commitment (Selling)
  9238 Future commitment

  925 Customer’s financing commitment
  9250 Customer’s financing commitment

  929 Other commitment
  9291 Contract on interest rate exchange
  9293 Contract on buying selling valuable paper
  9299 Other commitment
  93 Granted guarantee commitment
  931 Granted Commitment guarantee by other credit institutions
  9311 Borrowings
  9319 Other guarantee

  932 Granted guarantee from Government agencies
  9320 Granted guarantee from Government agencies

  933 Granted guarantee from Insurance companies
  9330 Granted Commitment guarantee by Insurance companies

  934 Granted guarantee from Int’l Organizations
  9340 Granted Commitment guarantee by Int’l Organizations

  939 Other guarantee granted
  9390 Other granted Commitment guarantee

  94 Uncollectable loan interest
  941 Uncollectable loan interest in VND
  9410 Uncollectable loan interest in local currency

  942 Uncollectable loan interest in foreign currencies
  9420 Uncollectable loan interest in foreign currencies

  943 Uncollectable interest on lease assets
  9430 Uncollectable interest on lease assets

  95 Assets for lease
  951 Lease assets handled by the credit institution
  9510 Lease assets handled by the credit institution

  952 Lease assets handled by the customer
  9520 Lease assets handled by the customer

  96 Valuable paper issuance
  961 Valuable papers - sample
  9610 Valuable papers - sample

  962 Valuable papers of the credit institution
  9620 Valuable papers of the credit institution

  97 Handled bad loans
  971 Loan losses under supervision
  9710 Loan losses under supervision

  98 Trust and agency activities
  981 Trust lending
  9810 Trust lending

  982 Syndicated lending
  9820 Syndicated lending

  983 Securities in custody
  9830 Custodian securities

  989 Other trust and agency service
  9890 Other trust and agency service

  99 Other assets and commercial papers
  991 Valuable metal and precious stone in custody
  9910 Valuable metal and precious stone in custody

  992 Other properties in custody
  9920 Other properties in custody

  993 Properties under lease
  9930 Properties under lease

  994 Collaterals
  9940 Collaterals

  995 Mortgaged property under temporary custody pending disposition
  9950 Properties - temporary custody

  996 Customers’ valuable papers for mortgage
  9960 Customers’ valuable papers for mortgage

  997 Assets received from commercial banks or buying debts
  9970 Assets received from commercial banks or buying debts

  999 Other valuable papers in custody
  9990 Other commercial papers in custody

  Xong rùi, mệt quá ha ha :).
  BYE
   
  #12
 13. letrans

  letrans Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  696
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  وبلاگ ف پرشین بلاگ ، وبلاگ فار
  Ngân hàng Nhà nước vừa tiến hành chỉnh sửa hệ thống tài khoản kế toán, theo đó, tất cả các tài khoản cho vay đều được phân thành 5 nhóm nợ bởi Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 1/6/2005. Các bạn có thể chờ đọc Quyết định này tại trang web của Ngân hàng Nhà nước (www.sbv.gov.vn) trong thời gian tới.
   
  #13
 14. Manh_sbv

  Manh_sbv Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  42
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Gửi LeTran
  Bạn nên download file về rồi post lên cho anh em. Vì site WWW.sbv.gov.vn ko tìm đc văn bản đã sang trang. Còn phần kế toán thì một năm mới cập nhật một lần:))
   
  Last edited: 4 Tháng bảy 2005
  #14
 15. hoangmacs

  hoangmacs Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  viet
  khâm phục letran thât.
  i cũng đang học kế toán ngân hàng,cập nhật kịp thời những sữa đổi của ngân hàng nn để áp dụng vào hạch toán đã mệt, bạn có translate ra ca tiếng Việt.
  Mình đã post về để tham khảo, hy vọng se có hứng thú hơn bản hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng bằng tiếng Việt.
  thank alot!!!!
   
  #15

Chia sẻ trang này