Một số đề tài trọng tâm đã có ở box phải thu phải trả

  • Thread starter phong2v
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
phong2v

phong2v

Thành viên thân thiết
Về một số vấn đề liên quan đến phải thu, phải trả khác

1.1/ Đối chiếu, đối trừ công nợ, thanh toán

Tính hợp lý của tiền điện, nước đứng tên bên cho thuê

Xử lý chênh lệch công nợ với nhà cung cấp

Bù trừ công nợ khi khách hàng cũng là nhà cung cấp

Bù trừ công nợ khi khách hàng cũng là nhà cung cấp

Hạch toán tiền bồi thường khi bên vận chuyển làm hư hỏng hàng

Hạch toán tiền mà chi nhánh của công ty khách hàng đặt trước rồi thu lại

Hạch toán phải trả khi hoá đơn về sau

Xử lý số dư công nợ trên sổ sách ko đúng

Hạch toán khi bên giao đại lý xuất hoá đơn thẳng cho khách hàng

Hạch toán số tiền chênh lệch khi khách hàng ko thanh toán hết


Xử lý khoản chênh lệch khi khách hàng thanh toán thiếu


1.2/ Hợp đồng, Hoá đơn


Xuất hóa đơn khi không có hợp đồng kinh tế

Hạch toán bán hàng nhưng chưa xuất hoá đơn


1.3/ Các khoản vay, lãi vay, mua bán nợ

Cá nhân cho vay có phải xuất hoá đơn không?, Lãi vay cá nhân có được tính là chi phí hợp lý không?

Bên bán xuất hoá đơn cho khoản lãi trả chậm, như thế có đúng ko?, hoá đơn này có được kê khai khấu trừ hay không

Đăng ký khoản vay dài hạn

Hạch toán theo dõi và quản lý các khoản mua nợ

Hạch toán khoản vay

Hạch toán tiền vay

Tính hợp lệ và các thủ tục cho khoản vay của CBCNV


1.4/ Nợ khó đòi

Điều kiện cần có khi lập dự phòng phai thu khó đòi

Nợ đối với nhà cung cấp nước ngoài

Giải quyết thế nào đối với khoản nợ phải thu khó đòi

Hạch toán khoản nợ khó đòi đã xoá sổ nay thu hồi được


Hạch toán khoản công nợ phải thu và chênh lêch khi giảm giá trị phải thu 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • prokhong5

Xem nhiều

TEXT LINK