Hợp đồng mua bán bằng Tiếng Anh

  • Thread starter hoamaivangtb
  • Ngày gửi
H

hoamaivangtb

Guest
Hi! Các bạn tư vấn cho mình về Bản Hợp đồng mua bán hàng hóa bằng Tiếng anh với,mình làm bản tiếng việt rồi nhưng phải dịch ra tiếng Anh nữa, mình không biết làm, các bạn chỉ giùm mình với. Cảm ơn các bạn nhiều!.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

catthuthao

Guest
26/11/09
1
0
0
47
TpHCM
thong tin lam Hop dong mua ban oto bang Tieng Anh
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,616
615
113
The Capital
Đây là một mẫu hợp đồng mua bán song ngữ, bạn tham khảo nha:

HỢP ĐỒNG MUA BÁN
No APPRO-02MV-117-Ngày: 8/11/2002

Hợp đồng này được làm giữa các bên sau đây:

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VÀ XÂY DỰNG HỒNG BÀNG

Địa chỉ:

Điện thoại

Đại diện: Mr. A – Giám đốc

Sau đây gọi là bên mua

A-PRO METAL CORPORATION

Địa chỉ:

Điện thoại

Tài khoản

Đại diện: Mr. B – Chủ tịch

Sau đây gọi là bên bán

Hợp đồng này được lập tại Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 08/11/2002 giữa A-PRO METAL CORP, được tổ chức và hoạt động tồn tại theo luật pháp Korea ( sau đây gọi là bên bán) và công ty CNTT và Xây dựng Hồng Bàng ( VISDEMCO) được tổ chức, hoạt động và tồn tại theo pháp luật Việt Nam ( sau đây gọi là bên mua)

Chứng nhận:

Bên bán : bán sản phẩm ( sẽ được xác định sau ) và

Bên mua: mua sản phẩm sẽ được nêu chi tiết trong phụ lục I

Hai bên sau khi xem xét lợi ích của mình đồng ý những điều khoản sau:

Điều 1: Hàng hoá – Quy cách - Số lượng – Gía cả - Gía trị tiền và nhận hàng

Sản phẩm sẽ được mô tả chi tiết trong phần phụ lục nêu rõ hàng hoá, giá cả, số lượng và các chi tiết tạo nên các sản phẩm của Hợp đồng này

Người nhận hàng được chỉ định bởi bên Mua là Công ty CNTT và xây dựng Hồng Bàng

Điều 2: Điều khoản thanh toán

Người hưởng lợi : A-PRO METAL CORPORATION

………………………………

Tel

Fax

Ngân hàng thông báo: KOREA EXCHANGE BANK MOKDONG BRANCH

2.1 LC có thể được trả ngay tại nước người hưởng lợi khi xuất trình những chứng từ xếp hàng sau:

a. chứng từ tài liệu yêu cầu để giao dịch:

- Bộ đầy đủ của vận đơn gốc sạch đã xếp hàng lên tàu ghi “ Cước trả trước” được phát hành để thực hiện lệnh của Ngân hàng phát hành và thông báo cho người yêu cầu

- 3/3 hoá đơn thương mại đã ký dựa trên trọng lượng thực do bên Bán phát hành.

-01 bản gốc hoặc hoặc 01 bản copy giấy chứng nhận về số lượng , do NKKK cấp tại cảng xếp hàng.

- Trong vòng 01 ngày sau khi xếp hàng, bên bán sẽ thông báo cho bên Mua và ngân hàng phát hành những thông số cơ bản bằng Fax: ngày tàu khởi hành, ngày tàu dự kiến đến, trọng lượng thực/tịnh. số vận đơn và ngày kí vận đơn, hàng hoá, tổng giá trị tiền, tên , tuổi và quốc tịch tàu, đại lý tàu biển tại Hải Phòng, giá trị hoá đơn và số LC

- Giấy chứng nhận của người hưởng lợi xác nhận rằng 01 bộ chứng từ không chuyển nhượng sẽ được gửi trực tiếp cho người nhập khẩu bằng chuyển phát nhanh 05 ngày sau khi xếp hàng.

Chú ý

-LC phải được mở trong vòng 03 ngày sau ngày ký hợp đồng.

- Chứng từ bên thứ ba được chấp nhận.

- Vận đơn hợp đồng thuê tàu chấp nhận.

- Tất cả các chi phí ngân hàng ngoài Việt Nam do bên Bán chịu, các chi phí ngân hàng bên trong Việt Nam do bên mua chịu. Chi phí sửa đổi LC do bên yêu cầu sửa đổi chịu trừ khi LC mở không phù hợp với Hợp đồng.

Điều 3: Xếp hàng

3.1 Cảng đến : Cảng Hải Phòng, Việt Nam

3.2 Chuyển tải từng phần: Không được phép

3.3 Giao hàng từng phần: Không được phép

3.4 Cảng xếp : Bất kỳ cảng nào tại Nhật

3.5 Ngày xếp hàng: Muộn nhất 15/12/2002

3.6 Bên Mua phải thu xếp cẩu tại cảng dỡ.

Điều 4: Thông báo xếp hàng

Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi hoàn thành việc xếp hàng bên Bán sẽ thông báo cho bên Mua và người nhận hàng do bên Mua theo thông báo xếp hàng bằng Fax.

Điều 5: Bất khả kháng

Trong trường hợp việc thực hiện Hợp đồng bị đình lại, trì hoãn do ảnh hưởng hoặc 1 phần bị ảnh hưởng của chiến tranh.,bạo loạn, đình công, hoặc các tranh chấp lao động, hoả hoạn, lụt bão hoặc bất cứ nguyên nhân nào gây lên bên ngoài ý muốn của hai bên thì hai bên sẽ không bị ràng buộc trách nhiệm đối với hợp đồng hoặc bất cứ phần nào của hợp đồng này

Điều 6 :Bảo hiểm

Bên mua sẽ mua bảo hiểm rủi ro thiếu hụt . Bên giám định sẽ do công ty Bảo hiểm chỉ định.

Điều 7 : Giám định

Bên mua có thể mời NKKK đê giám định quy cách hàng hoá. Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về quy cách hàng hoá, báo cáo giám định của NKKK sẽ là kết quả cuối cùng . Phí giám định do bên mua trả.

Điều 8 : Trọng tài

Trong trường hợp có tranh chấp hai bên không thể giải quyết bằng thương lượng hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hợp đồng này trong vòng 80 ngày sẽ được chuyển đến Trung tâm trọng tài quốc tế bên cạnh phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam giải quyết. Quyết định của Trọng tài là phán quyết cuối cùng hai bên chấp nhận, mọi chi phí sẽ do bên thua thanh toán.

Điều 9: Nguyên bản

Hợp đồng này tạo lập hợp đồng nguyên bản giưax hai bên và thay thế tất cả các giao dịch trước đó, các phần thể hiện, cam kết ở hợp đồng này được lập bởi hai bên theo chủ đề của hợp đồng và không được sửa đổi trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản do các cán bộ được uỷ quyền hợp pháp hai bên chấp nhận.

Điều 10: Thông báo

Bất cứ thông báo, yêu cầu, thoả thuận, chào hàng hoặc đòi hỏi đưa vào hợp đồng này phải được làm thành văn bản và gửi đầy đủ, được giao tận tay hoặc gửi bằng bưu điện, telex hoặc điện tín và phải được bưu điện xác nhận.

Điều 11: Sửa đổi

Hợp đồng này hai bên không được thay đổi, sửa chữa trừ khi những thay đổi, sửa chữa được làm thành văn bản và được hai bên kí xác nhận.

Hai bên cùng thoả thuận thực hiện nghiêm túc bản hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALE CONTRACT. APRO-02MV-117

Date: November 8, 2002

Between: HONG BANG SHIP BUILDING INDUSTRY & CONSTRUCTION CO (VISDEMCO)

No

Tel

Represented by: Mr A – Director

Hereinafter called the Buyer.

And A–PRO CORPORATION

Add

Tel

Account

Represented by Mr. B – President

Hereinafter called the Seller.

This contract was made in VIETNAM and entered into on this November 8th 2002 between APRO METAL CORP., organized and existing under the law of KOREA ( hereinafter referred to as “The Seller”) & HONG BANG SHIP BUILDING INDUSTRY & CONSTRUCTION CO ( VISDEMCO) organized and existing under the law of Vietnam ( hereinafter referred to as : The Buyer”)

WITNESSES:

Whereas, “Seller” sellers the products (to be hereinafter defined), and

Whereas, “Buyer” buys the products which shall be specified in the ADDENDUM 1

Now therefore, in consideration of mutual convenient herein contained, the parties agree as follows:

Article 1. Commodity, Specification, Quantity, Price, Amount & Consignee

The products shall be specified in the addendum showing commodities, price, quantity and specification which constitute an integral part of this contract.

The consignee appointed by the buyer is HONG BANG SHIP BUILDING INDUSTRY & CONSTRUCTION CO ( VISDEMCO)

Article 2: Terms of payment

BENIFICIARY: A-PRO METAL CORPORATION

Tel

Fax

ADVISING BANK: KOREA EXCHANGE BANK. MOKDONG BRANCH.

2.1 The L/C shall be payable at the country of beneficiary against the following shipping documents.

- Documents required for negotiation:

+ Full set of original Clean on Board Bill of Lading marked “Freight Prepaid” made out to the order of the issuing bank and notifying the applicant

+ 3/3 signed Commercial Invoice based on net weight issued by the Seller in triplicate

+ 01 Original & 02 copies Certificate or Origin issued by Japanese Chamber of Commerce and Industry

+ 3/3 Detailed packing list showing net/gross weight in total and total pcs.

01 original or 01 copy of Certificate of quantity, issued by NKKK at the loading port.

+ A copy of fax message advising the applicant and issuing bank of shipment particular within 03 days after shipment, including vessel ETD, ETA, net and gross weight, B/L number and date, commodity, total amount, name, nationality and age of vessel, shipping agent in HaiPhong, invoice value and L/C number

+ Beneficiary’s certificate certifying that 01 set of non-negotiable documents has been sent directly to applicant by express courier within 05 days after shipment date

Note:

+ L/C must be opened within 03 working days after signing the contract

+ Third party documents are accepted

+ Charter party B/L acceptable.

+ All banking charge outside Vietnam are for the seller’s account and all banking charge inside Vietnam are for the buyer’ account. Charge for attend, if any, are for account of party who request unless L/C is not opened in accordance with this contract.

Article 3: Shipment

3-1 Destination in Haiphong port, Vietnam

3-2 Partial shipments are not allowed.

3-3 Transshipments are not allowed.

3-4 Loading on board from any Japanese Port

3-5 Latest date of shipment: December 15, 2002.

3-6 Buyers shall arrange a crane at discharging port.

Article 4:

Within 95 working days after completion of loading of the goods Seller shall provide the Buyer and consignee appointed by the Buyer with notice of shipment by fax.

Article 5: Force majeure

In the event that the performance of this contract is prevented or delayed, in whole or in part by war, revolution, riot, strike or other causes beyond the control of the parties hereto, then the parties shall not be liable for any default in the performance of all or part of this contract, provided that immediate notice of said delay shall perform such obligations with all due speed unless the contract is previously terminated.

Article 6: Insurance

The buyer will buy Insurance covering shortage risk. The inspection agency will be Insurance Company.

Article 7: Arbitration

In case of disputes and the parties can not reach an amicable settlement or any claim concerning this contract within 90 days from its occurrence, the case will be transferred to International Arbitration Center of the Chamber of Commerce and Industry of Vietnam for final settlement under the rules of conciliation and Arbitration will be final and all the fees and expenses incurred in the arbitration shall be borne by losing party.

Article 9: Entirely

This contract constitutes the entire contract between the parties and supersedes all previous negotiation, representation, undertakings hereto fore made between the parties with respect to the subject matter, and shall not be modified except by the mutual agreement in writing by duly authorized officers of the parties here to.

Article 10: Notice

Any notice, request, consent, offer, or demand required or permitted to be given in this agreement shall be in written and shall be sufficiently given that it should be delivered in person or sent registered airmail, telex or cable confirm by registered airmail letter.

Article 11: Amendment

This contract is not changed, modified or amended by the parties of this contract provided that such change, modification or amendment is in written and signed by both parties.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be excuted by their duly authorized representative as the date of the first above written.

Signed for and on behalf of Signed for and on behalf of
 
V

vikamex

Sơ cấp
27/10/11
23
0
1
39
Ha Noi - Viet Nam
Ðề: Hợp đồng mua bán bằng Tiếng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Republic of Vietnam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
***********
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
SALES CONTRACT
Số (No): /HDDV
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp 7.
Pursuant to Civil Code No. 33/2005/QH11 dated on 14/06/2005 by 11th National Assembly in session 7.
- Căn cứ bộ luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp 7.
Pursuant to Trade Code No. 36/2005/QH11 dated on 14/06/2005 by 11th National Assembly in session 7.
- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.
Pursuant to the requirement and capability of both parties
Hôm nay, ngày tháng năm 2012, chúng tôi gồm:
Date:
Bên A Bên Mua:
Party A The Buyer
Địa chỉ (Add):
Điện thoại (Tel):
Tài khoản số (Bank account):
MST (Tax code):
Đại diện (Representative): Chức vụ (Title): Giám đốc/ Director
Bên B (Bên Bán): FUJITON TRADING CO.,LTD
Party B – The Seller
Địa chỉ (Add):
Điện thoại (Tel): 043 97 Fax:
Tài khoản số (Bank account)
MST (Tax Code):
Đại diện ( Representative): Chức vụ (Title):Tổng Giám đốc
Sau khi trao đổi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:
Through negotiation, the Parties hereby agree to trade the following products and conclude the terms and conditions as below:
Điều 1: SẢN PHẨM HÀNG HÓA:
Article 1:COMMODITY
1. Số lượng, quy cách, đơn giá sản phẩm và tổng giá trị hợp đồng:
Quantity, and specification, unit price of commodity and total value of contract
Bên B xác nhận đồng ý nhận bán cho bên A sản phẩm hàng hóa với số lượng, chất lượng và đơn giá như sau:
Party B agrees to sell and Party A agrees to buy the following commodity with quantity, quality and unit price as below:
TT Chi tiết hàng hóa và thông số kỹ thuật
Commodity& Specification Size ĐV Tính Số lượng
MT
Quantity Đơn giá /MT
Unit Price per MT Thành tiền
Amount
USD

Tổng giá trị HĐ đã bao gồm VAT (Total include 10% VAT)
Viết bằng chữ ( Write in word):
Dung size: Cho phép +/- 10% trọng lượng hàng hóa
Delivery weight: Actual Net for net:+/- 10%
Đóng gói: Theo tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu của nhà máy
Packing: Mill’s Standard Packing for Export Gmax 10.000 MT
Nhà sản xuất:
Manufacture:


Điều 2: THỜI GIAN GIAO HÀNG
Article 2: Time of Delivery
1. Thời gian giao hàng:
Time of Delivery
2.Địa chỉ điểm giao hàng tại: Tại địa chỉ của bên A
Place of Delivery
Điều 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Article 3: Term of payment
-Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
The payment will be paid to Party B by cash or transfer in Vietnam dong by Party A
- Trả chậm 45 ngày kể từ ngày giao hàng
TTR 45days after Delivery
Điều 4: TRÁCH NHIỆM HAI BÊN:
Article 4: Liabilities of both parties
1.Trách nhiệm của Bên B:
1. Liabilities of Party B:
- Cung cấp sản phẩm cho bên A theo đúng số lượng, chất lượng, mẫu mã, thời gian và địa điểm như thỏa thuận trong hợp đồng này.
- Supply products to party A with quantity, specification, time and place of delivery as agreed in sales contract
- Cung cấp hóa đơn GTGT cho bên A ngay sau khi bên A yêu cầu
- Provide VAT invoice to party A as soon as delivery done
- Phối hợp cùng bên A giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và giao nhận hàng hóa.
- Cooperate with party A to resolve any matter occur during period of contract and merchandise exchange process
2.Trách nhiệm của Bên A :
- Phối hợp cùng bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và giao nhận hàng hóa.
- Cooperate with party B to resolve any matter occur during period of contract and merchandise exchange process.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng và theo kế hoạch thanh toán được hai bên nhất trí tại Điều 4.
- Pay in full and on time to party B total amount as agreed in sales contract as well as payment schedule agreed in article 4
Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
Article 5: Other terms
- Hai bên thống nhất thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản trong hợp đồng.
- Both parties agree to implement seriously terms and conditions mentioned in sales contract
- Nếu bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên kia thì phải chịu bồi thường tương đương giá trị hợp đồng và đền bù những thiệt hại phát sinh do việc hủy hợp đồng gây ra cho bên bị thiệt hại
- If either of the Buyer or Seller cancels the contract without agreement of other party, the party is subjected to a penalty equivalent to the value of contract and it must compensate the loss due to calcellation of contact to the other party.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh bổ sung hoặc sửa đổi bản hợp đồng này đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của hai bên. Trường hợp phát sinh bất đồng mà hai bên không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra Tòa án kinh tế Tp. Hà Nội phân xử, quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện và án phí sẽ do bên có lỗi chịu.
- During the period of the contract, if it arise appendix or modification, both parties has to agree by issueing document of nortification. If it arises conflict which is not solved by negotiation, the final judgement is made by Hanoi Commercial Court and the fee is paid by offending party.
Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng.
This contract is made into 04 copies; each party keeps 02 copies which has the same legitimacy. This contract comes into effect from the date of signing.

ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
 
H

hinmeo

Guest
26/4/13
1
0
0
ha noi
Ðề: Hợp đồng mua bán bằng Tiếng Anh

Chào Anh/Chị!
Hiện nay em đang soạn một hợp đồng thương mại quốc tế mà có đoạn này em không hiểu rõ.Nguyên văn đoạn tiếng anh sau:
''Except as specifically stated otherwise in Clause 12, the Contractor shall not be liable for and hereby disclaims all other warranties, express or implied including warranties of fitness for purpose and merchantability.''
Mọi người dich giúp em nhé.
 
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
Ðề: Hợp đồng mua bán bằng Tiếng Anh

Chào Anh/Chị!
Hiện nay em đang soạn một hợp đồng thương mại quốc tế mà có đoạn này em không hiểu rõ.Nguyên văn đoạn tiếng anh sau:
''Except as specifically stated otherwise in Clause 12, the Contractor shall not be liable for and hereby disclaims all other warranties, express or implied including warranties of fitness for purpose and merchantability.''
Mọi người dich giúp em nhé.

Theo mình hiểu là: Ngoại trừ những điểm đc nêu ra trong điều 12, nhà thầu sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc đảm bảo phù hợp với mục đích và có thể bán được.
 
T

trang thơ

Sơ cấp
7/8/19
7
3
3
28
nay cái gì ngta đã phần đều làm bằng tiếng anh ,nhất là các công ty mà m hợp với ng nc ngoài ,nên làm gì m cũng phải đọc kỹ rõ ràng để không phải hói hận,mình bị mấy lần nên đến giờ vẫn cảm thấy sợ gọi làm ám ảnh luôn
 
T

thương thao

Sơ cấp
7/8/19
14
5
3
30
Tuy chưa bao giờ gặp ,nhưng không biết sau này mình có cần tới hay không nữa,mà kệ,học để biết tiếng anh cũng rất tốt,thấy cái hợp đồng mà như giun vậy ,haha
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA