kiểm toán

  • Thread starter huynhvanthanh
  • Ngày gửi
H

huynhvanthanh

Guest
bạn ơi cho mình hỏi: vấn đề cần quan tâm, khoản mục trong báo cáo tài chính bị ảnh hưởng, rủi ro kiểm toán quy trình mua hàng nhập kho
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều