kiểm toán

  • Thread starter huynhvanthanh
  • Ngày gửi
H

huynhvanthanh

Guest
bạn ơi cho mình hỏi: vấn đề cần quan tâm, khoản mục trong báo cáo tài chính bị ảnh hưởng, rủi ro kiểm toán quy trình mua hàng nhập kho
 

Thành viên trực tuyến

  • nguyễn kiều khanh
  • lindanga
  • ngoccham0410
  • denhatotoTQ

Xem nhiều