Trích dự phòng bồi thừơng thiệt hại cho NDT

  • Thread starter financial
  • Ngày gửi

1603 lượt xem

F

financial

Sơ cấp
15/7/08
9
0
0
44
abc
Mình thấy TT95 /2008/ TT-BTC qui định chế độ kế toán cho công ty chứng khoán có tài khoản 353: Dự phòng bồi thường thiệt hại cho NDT. Ai biết nguyên tắc trích lập, và % trích lập khoản này được qui định ở đâu thì giúp mình với. Mình thấy thông tư nói qui định cho việc trích lập khoản này theo qui định qui chế tài chính nhưng tìm hoài không thấy cái quí định này. Cám ơn mọi người nhiều
 
hồngtrường

hồngtrường

Cao cấp
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Cái này thì bó tay
Tham khảo thử VAS 18 xem thế nào
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK