Trích dự phòng bồi thừơng thiệt hại cho NDT

  • Thread starter financial
  • Ngày gửi
F

financial

Sơ cấp
15/7/08
9
0
0
43
abc
#1
Mình thấy TT95 /2008/ TT-BTC qui định chế độ kế toán cho công ty chứng khoán có tài khoản 353: Dự phòng bồi thường thiệt hại cho NDT. Ai biết nguyên tắc trích lập, và % trích lập khoản này được qui định ở đâu thì giúp mình với. Mình thấy thông tư nói qui định cho việc trích lập khoản này theo qui định qui chế tài chính nhưng tìm hoài không thấy cái quí định này. Cám ơn mọi người nhiều
 
hồngtrường

hồngtrường

Cao cấp
3/3/07
1,077
2
38
Hà Lội
#2
Cái này thì bó tay
Tham khảo thử VAS 18 xem thế nào
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều