Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi tranvanhung, 25 Tháng mười một 2008.

32,516 lượt xem

 1. tranvanhung

  tranvanhung Gãi ngứa

  Bài viết:
  2,976
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  Biên Hoà - Đồng Nai
  I/ Cơ sở pháp lý

  Luật thuế GTGT số Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11, Nghị định 158/2003/NĐ-CP, Thông tư số 60/2007/TT-BTC và thông tư 32/2007/TT-BTC.

  II. Các trường hợp, đối tượng được hoàn thuế GTGT
  1- Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau:
  a/ Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết.
  Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế. Trường hợp này áp dụng cho cả cơ sở kinh doanh có đầu tư mới, đầu tư chiều sâu.
  b/ Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Trường hợp trong tháng thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết bao gồm cả thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cũng được tính vào số thuế được hoàn trong tháng.
  Đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, đối tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu. Đối với trường hợp gia công uỷ thác thì đối tượng được hoàn thuế là cơ sở trực tiếp gia công hàng hoá xuất khẩu.

  2- Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế từng quý.

  Trường hợp thuế đầu vào doanh nghiệp tổng hợp từng quý lớn hơn 200 triệu đồng thì doanh nghiệp có thể đề nghị hoàn thuế từng quý.

  3-Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư.

  4- Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết.

  5- Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  6- Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các dự án sử dụng vốn ODA như sau:
  - Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án. Số thuế GTGT được hoàn là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào.
  - Trường hợp chủ dự án nêu trên không được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án; chủ dự án giao thầu cho các nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế cung cấp các hàng hoá, dịch vụ theo giá không có thuế GTGT, thì nhà thầu chính được tính khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho dự án.

  7- Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT khi mua hàng.
  Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định phải là đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư), có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
  Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau thời gian đã lập hồ sơ hoàn thuế.
  Trường hợp tháng trước thời gian xin hoàn thuế cơ sở có số thuế GTGT nộp thừa thì cơ sở được tính cộng thuế GTGT nộp thừa vào số thuế GTGT đề nghị hoàn trong kỳ, trường hợp cơ sở có số thuế nộp thiếu thì phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN trước khi được hoàn thuế.

  8-Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam được hoàn lại số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT. Cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán hàng hóa, dịch vụ cho các đối tượng này khi lập hóa đơn GTGT vẫn phải tính thuế GTGT. Đối tượng, hàng hóa, dịch vụ, thủ tục hồ sơ hoàn thuế cho trường hợp này theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003.

  III.Thủ tục

  - Công văn đề nghị hoàn thuế do người đại diện theo pháp luật của đối tượng đề nghị hoàn thuế ký.
  - Bảng kê khai tổng hợp số thuế GTGT đầu vào được hoàn
  - Bảng kê hóa đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 03/GTGT
  - Bảng kê hóa đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 05/GTGT (đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT).
  - Bản sao quyết định phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền (Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Thủ trưởng các tổ chức đoàn thể) theo qui định tại điều 5 quyết định số 28/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bản sao có xác nhận của cơ sở);
  - Văn bản xác nhận của Ban quản lý tiếp nhận viện trợ BTC về khoản viện trợ của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trong đó nêu rõ tên tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ quan tiếp nhận, quản lý tiền viện trợ (bản sao có xác nhận của cơ sở)

  IV. Thời hạn giải quyết

  15 ngày; Riêng các trường hợp đối tượng hoàn thuế thuộc diện phải kiểm tra, thanh tra tại cơ sở trước khi hoàn thuế: không quá 60 ngày.
   
  Last edited: 25 Tháng mười một 2008
  #1
 2. tranvanhung

  tranvanhung Gãi ngứa

  Bài viết:
  2,976
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  Biên Hoà - Đồng Nai
  Hoàn thuế đối với CSKD có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong 3 tháng

  1. Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT nêu rõ lý do hoàn thuế, số thuế đề nghị hoàn, thời gian hoàn (theo mẫu số 10/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 32/2007/TT-BTC).

  2. Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn lại.

  3. Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ liên quan đến việc xác định thuế GTGT đầu vào, đầu ra (mẫu số 02/GTGT, 03/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư 32/2007/TT-BTC). Riêng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có sử dụng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì sử dụng Bảng kê mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 32/2007/TT-BTC.

  Trường hợp việc kê khai thuế hàng tháng đã đầy đủ và chính xác, phù hợp với Bảng kê khai tổng hợp, cơ sở không phải nộp Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra các tháng đề nghị hoàn thuế. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra của các tháng trong thời gian hoàn thuế thì cơ sở phải kê khai số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra phát sinh từng tháng trong thời gian hoàn thuế, số thuế điều chỉnh phải giải trình rõ lý do.
   
  Last edited: 25 Tháng mười một 2008
  #2
 3. tranvanhung

  tranvanhung Gãi ngứa

  Bài viết:
  2,976
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  Biên Hoà - Đồng Nai
  Hồ sơ hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh có xuất khẩu...

  2.1- Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng tiền:
  a- Các hồ sơ nêu tại phần trên
  b- Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên uỷ thác xuất khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công xuất khẩu).
  c- Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở. Bảng kê ghi rõ:
  c.1- Số, ngày tờ khai xuất khẩu của hàng hóa xuất khẩu (trường hợp uỷ thác xuất khẩu phải ghi số, ngày tờ khai xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác).
  c.2- Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hoặc số, ngày hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu.
  c.3- Hình thức thanh toán, số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

  2.2- Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng bao gồm:
  a- Các hồ sơ nêu tại phần trên

  b- Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở:

  b.1- Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ký với phía nước ngoài.
  b.2- Số, ngày hợp đồng mua hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ của phía nước ngoài (gọi tắt là hợp đồng nhập khẩu) thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
  b.3- Số, ngày Tờ khai xuất khẩu của hàng hóa xuất khẩu.
  b.4- Số, ngày Tờ khai nhập khẩu của hàng hóa nhập khẩu mua của phía nước ngoài thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
  b.5- Số, ngày văn bản xác nhận với phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài.
  Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng, cơ sở kinh doanh phải kê trong Bảng kê kèm theo về số, ngày, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, số tiền thanh toán.
  Các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng nhập khẩu mua hàng hóa, dịch vụ với phía nước ngoài phải theo đúng quy định của Luật Thương mại ghi rõ: số lượng, chủng loại, giá trị hàng hóa, dịch vụ, giá bán (mua), giá gia công (đối với trường hợp gia công hàng hóa), hình thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu mua của phía nước ngoài.
  Trường hợp cơ sở kinh doanh sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thanh toán theo phương thức bù trừ với hàng nhập theo hợp đồng dài hạn với phía nước ngoài, thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan Thuế về hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, kế hoạch thanh toán với phía ngoài, định kỳ cơ sở phải có văn bản xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa đã thanh toán bù trừ với phía nước ngoài.

  2.3- Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu tại chỗ bao gồm:
  a- Các hồ sơ nêu tại phần trên.

  b- Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở:

  b.1- Số, ngày hợp đồng xuất khẩu tại chỗ ký với phía nước ngoài.
  b.2- Số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất - nhập khẩu tại chỗ.
  b.3- Số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu tại chỗ qua Ngân hàng.

  2.4- Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp bao gồm
  a- Các hồ sơ nêu tại phần trên

  b- Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở:

  b.1- Số, ngày hợp đồng gia công giao; số, ngày hợp đồng gia công nhận.
  b.2- Số, ngày tờ khai hàng gia công chuyển tiếp.
  b.3- Số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu tại chỗ qua Ngân hàng.

  2.5- Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài:
  a- Các hồ sơ nêu tại phần trên
  b- Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở kinh doanh:
  b.1- Số, ngày giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
  b.2- Số, ngày văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
  b.3- Danh mục hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài do Bộ Thương mại cấp (ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá hàng hoá).
   
  #3
 4. tranvanhung

  tranvanhung Gãi ngứa

  Bài viết:
  2,976
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  Biên Hoà - Đồng Nai
  Hồ sơ hoàn thuế đối với các cơ sở kinh doanh khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản có thuế GTGT nộp thừa

  1- Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa vào NSNN.

  2- Quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản,chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước của cấp có thẩm quyền.

  3- Quyết toán thuế GTGT đến thời điểm sáp nhập giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước.
   
  Last edited: 25 Tháng mười một 2008
  #4
 5. tranvanhung

  tranvanhung Gãi ngứa

  Bài viết:
  2,976
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  Biên Hoà - Đồng Nai
  Hoàn thuế cho dự án ODA

  - Văn bản đề nghị hoàn thuế nêu rõ lý do hoàn thuế, số thuế đề nghị hoàn, thời gian phát sinh số thuế đề nghị hoàn theo mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.
  - Bảng kê khai tổng hợp thuế đầu vào được hoàn;
  - Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC;
  - Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát (bản sao có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án). Trường hợp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu.
  - Xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được Ngân sách Nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (bản sao có xác nhận của cơ sở) và việc không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng. Người nộp thuế chỉ phải nộp tài liệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án.
  Trường hợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài những tài liệu nêu tại điểm này, còn phải có xác nhận của chủ dự án về việc dự án không được Ngân sách Nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế giá trị gia tăng; giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế giá trị gia tăng và đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.
   
  #5
 6. tranvanhung

  tranvanhung Gãi ngứa

  Bài viết:
  2,976
  Đã được thích:
  9
  Nơi ở:
  Biên Hoà - Đồng Nai
  Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

  - Công hàm đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan đại diện;
  - Văn bản đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC có xác nhận của Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao);
  - Bản gốc kèm theo 2 bản sao có đóng dấu cơ quan đại diện của các hoá đơn giá trị gia tăng. Cơ quan thuế sẽ trả lại các hoá đơn gốc cho cơ quan đại diện sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng.
   
  #6
 7. myThanh1003

  myThanh1003 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  55
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Tan Binh
  Chào ác anh chị, e làm ở cy TNHH XD TM DV nhỏ thôi, do tháng vừa rồi cty mới mua otô có số thuế GTGT đầu vào 100triệu, mà dk cty trong 3 tháng liên tục số thuế GTGt đầu vào chưa được khấu trừ hết nên thuôc diện được khấu trừ thuế (TT 129).
  Kỳ thuế này cty muốn hoàn thuế mà e thì chưa biết thủ tục nhu thế nào, mong các anh chị chỉ bảo giúp e.
  Giả sử thuế GTGT đầu vào được 100.000.000
  Kỳ này cty xin hoàn 40.000.000 còn lại tiếp tục được khấu trừ 60.000.000
  Như vậy có được không ah.
  E có nghe nói hoàn trước kiểm tra sau, và hoàn sau kiểm tra trước. Cách nào là tốt nhất,Và khi làm thủ tục xin hoàn thuế thì CQT sẽ kiểm tra những gì có kiểm tra sổ sách tại cty không ah (vì e chưa làm sổ), CQT có ktra HTK không ah?. Theo các anh chị phương pháp nào là "khoa học" nhất ah.
  Các hồ sơ để hoàn thuế cần những gì ah vì trong TT 28 chủ yếu hoàn thuế cho cty XNK
  Mong cả nhà giúp e ah.
   
  #7
 8. myThanh1003

  myThanh1003 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  55
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Tan Binh
  Cảm ơn anh chị nhiều, bay giờ làm theo TT 28 nen e se xem lai mot ti va theo HD cua anh chi, Cam on cả nhà ah
   
  #8
 9. member0608

  member0608 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  466
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Hồ Chí Minh
  Công ty Em vừa thiết kế website (miễn thuế), vừa là dịch vụ tin học (10%). Các HĐ đầu vào cho cả 2 dịch vụ này đều có thuế 10%. Cách tính thuế GTGT được hoàn trả là lấy tỷ lệ doanh thu giữa 2 lĩnh vực đúng không Anh? Và nếu vậy thì làm theo các bước như Anh hướng dẫn. Nhưng Em đang thắc mắc về thời gian thực hiện là theo tháng, quý hay năm vậy?
   
  #9
 10. DTH75

  DTH75 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  42
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Bên mình đang làm hồ sơ xin hoàn thuế xuất khẩu hàng nông sản 270 triệu, hồ sơ thì ok nhưng mỗi tội vừa bị cán bộ QL thuế nói là hóa đơn mình xuất cho khách nước ngoài để lưu DN thì là hóa đơn VAT ko phải là hóa đơn XK như thông tư 153 cho nên ko được hoàn thuế, hóa đơn mình xuất tháng 04,05. Có cách nào để được hoàn thuế ko cả nhà, trường hợp ko xin hoàn được thì 270tr tiền thuế kia làm cách nào chuyển thành tiền vì đó là vốn của cty mình rất cần rút ra để kinh doanh.Thanks cả nhà!
   
  #10
 11. tommynguyen

  tommynguyen Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  36
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Хошимин город
  Bạn hủy mấy cái hóa đơn GTGT đó rồi xuất lại Hóa Đơn Xuât Khẩu theo quy định sẽ được khấu trừ. Nếu hóa đơn GTGT cho hàng XK bạn xuất trong T01-03 vẫn được khấu trừ bình thường
   
  #11
 12. tinytiny

  tinytiny Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  24
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  tp.hcm
  Qui trình hoàn thuế gtgt

  Chào cả nhà!
  Công Ty mình chuẩn bị hoàn thuế nhưng mình không biết bắt đầu như thế nào? Có ai biết các thủ tục ,trình tự hoàn thuế như thế nào hoặc thông tư mới nhất về hoàn thuế chỉ giúp mình nha. Cảm ơn nhiều.
   
  #12
 13. tangvantuan2000

  tangvantuan2000 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  an giang
  Hoàn thuế

  Mình gặp một chút rất rối về hoàn thuế xin các anh các chị giúp đở em với. Em làm kế toán cho một công ty xuất khẩu gạo. Đến lúc hoàn thuế tính từ tháng 3 đến tháng 10 là 6 ty nhưng chỉ hoàn được 4 tỷ thôi ly do là đầu vào và đầu ra thiếu chứng từ. Nay em làm thủ tuc hoàn tiếp tục cũng vẫn trong kỳ tháng 3 đến tháng 10. Thủ tục thì em biết rồi nhưng không biết điền vào Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả như thế nào cho đúng đây nửa mong các anh chị giúp đở.
  THANK YOU
   
  #13
 14. acman123

  acman123 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ðề: Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT

  bạn gửi cho mình cụ thể các thông tin vào địa chỉ mail tranhuong0109@gmail.com về các vấn đề bạn đang gặp. Trên cơ sở đó mình sẽ trả lời và gớp ý thêm cho bạn nhé.
   
  #14
 15. tangvantuan2000

  tangvantuan2000 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  an giang
  Ðề: Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT

  các anh các chị ơi theo kinh nghiệm hoản thuế của em thì các anh chị phải chuẩn bị ky các chứng từ sau đây:
  Hóa Đơn đầu vào
  Ủy nhiệm chi
  Công ty xuất khẩu thi phải chuẩn bị thêm bộ hồ sở xuất khẩu hoàn chỉnh nửa nhé đại khái là: TKHQ, HĐ, Bill, Packing list, invoice, ngoài ra tùy vào từng mặt hàng xuất khẩu mà phải có thêm các giấy tờ khác như: kiểm định chất lương, giấy kết quả kiểm tra hang hóa, giấy kết quả kiểm tra giấy tờ và nếu có thay đỏi trong hợp đồng thì phải có annex( phụ kiện hợp đồng)
  Giấy báo có ngân hàng(nếu là cty XK thì giấy báo có khi khách hàng trả tiền phì ghi trả cho hợp đồng nào thì mấy anh thuế mình mới chấp nhận nếu mà mấy anh thuế không chấp nhận doanh thu đầu ra của hàng XK thì các anh chị phai bị giữ lại GTGT đầu vào= 5% danh thu không chấp nhận đấy nhé)
   
  #15
 16. Thuy Ngo Thanh

  Thuy Ngo Thanh Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  39
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hanoi
  Ðề: Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT

  Chào bạn tangvantuan2000,

  Bạn cho mình hỏi một chút được không. Như bạn nói ở trên, giấy báo có của ngân hàng (nếu là hàng xuất khẩu được thanh toán tiền) phải ghi hợp đồng nào hay hoá đơn nào? Không biết công ty các bạn thì sao, chứ công ty mình khi xuất khẩu ra nước ngoài (vì có mối làm ăn lâu năm với cty mẹ) nên nhiều khi chẳng ký hợp đồng, cùng lắm chỉ có cái agreement thôi, thì làm sao mà có số hợp đồng nhỉ...

  Và bạn giải thích rõ hơn giúp mình đoạn bạn nói là nếu thuế không chấp nhận doanh thu đầu ra của hàng XK thì phải giữ lại GTGT đầu vào =5% doanh thu KHÔNG CHẤP NHẬN là ntn với... sorry nếu hỏi bạn nhiều quá, mình mới vào nghề nên còn nhiều bỡ ngỡ...

  Thank you!!!!
   
  #16
 17. Rasen

  Rasen Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Vũng Tàu
  Ðề: Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT

  To Thuy Ngo Thanh!
  Giấy báo có của ngân hàng nên ghi đầy đủ thông tin: thanh toán cho lô hàng nào, hóa đơn nào, hợp đồng nào
  Rõ ràng như thế sẽ giúp ích rất nhiều cho kế toán trong việc theo dõi thanh toán công nợ đồng thời cũng tạo điều kiện kiểm tra được dễ dàng hơn cho cán bộ thuế khi kiểm tra hoàn thuế cho DN của bạn.
  Nếu khách hàng thanh toán công nợ cho công ty bạn nhưng không có hợp đồng mà chỉ có agreement thì phải ghi rõ thanh toán cho lô hàng nào, agreement số bao nhiêu, nếu sau này cơ quan thuế có kiểm tra bạn giải trình thêm nữa là được.
  Còn cái mà tangvantuan2000 nói :" nếu thuế không chấp nhận doanh thu đầu ra của hàng XK thì phải giữ lại GTGT đầu vào =5% doanh thu KHÔNG CHẤP NHẬN" mình chưa nghe đến bao giờ
   
  #17
 18. ketoan4mat

  ketoan4mat Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  3,910
  Đã được thích:
  16
  Nơi ở:
  Sài Gòn đẹp lắm
  Ðề: Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT

  Form Mẫu số: 01/ĐNHT của TT06 có vài chỉ tiêu khó hiểu:
  Số tiền đề nghị hoàn (6): có nhất thiết phải là số thuế gtgt còn được khấu trừ tính đến thời điểm hiện tại. và nó = chỉ tiêu [42] trên Tờ khai 01/GTGT?
  Thời gian phát sinh khoản đề nghị hoàn (b) (7): có nhất thiết phải là khoản thời gian tính đến thời điểm hiện tại.

  Vd: hiện tại là T5/2012, DN có thể đề nghị hoàn từ T1/2010 đến T12/2011 được ko? hay fải là T1/2010 đến T05/2012. vì cquan thuế "bắt buộc" phải hoàn thuế một lần đến thời điểm hiện tại.
   
  #18
 19. VTM

  VTM Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  5,521
  Đã được thích:
  78
  Nơi ở:
  TÂY NAM BỘ
  Ðề: Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT

  Theo như hướng dẫn từ HTKK:
  Như vậy, số thuế đề nghị hoàn chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng số thuế ở [41] => không nhất thiết phải là số thuế gtgt còn được khấu trừ tính đến thời điểm hiện tại.
  Thời gian phát sinh khoản đề nghị hoàn: theo hướng dẫn tại TT28, nó chính là kỳ thuế "từ kỳ đến kỳ".
  ==> không nhất thiết phải là khoản thời gian tính đến thời điểm hiện tại nếu như đã ghi chỉ tiêu [42] < Chỉ tiêu số [41] (tờ khai 01/GTGT)
  Tùy sự lựa chọn phương án hoàn thuế. Thông thường người ta hay chọn phương án "hoàn hết và hoàn đến thời điểm hiện tại" nên có khi xảy ra chuyện "lỡ cười, lỡ khóc_tiền hoàn chưa về lại phải mang tiền đi nộp tiếp" :004:
   
  #19
 20. hoangoanhnghean

  hoangoanhnghean Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  35
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Ðề: Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT

  Em xin phép đẩy topic này lên để nhờ các anh chị giúp đỡ trường hợp sau ạ:

  Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật mới thành lập từ T9/2013 ( năm tài chính là 1/4 - 31/3), có nhập khẩu 2 lô hàng máy móc thiết bị từ Nhật về từ T11/2013 với VAT đã nộp gần 1 tỷ, chưa có đầu ra, bây giờ công ty em muốn làm thủ tục hoàn thuế thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ gì ạ?

  Các anh chị chỉ giúp em với ạ. Thanks all.
   
  #20

Chia sẻ trang này