Iso

  • Thread starter Hamhoc
  • Ngày gửi

1624 lượt xem

H

Hamhoc

Sơ cấp
9/11/04
66
0
0
Hanoi
Chào các bạn

Bạn nào có đầy đủ qui trình quản lý chất lượng ISO cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ không gửi cho mình 1 bản để học hỏi với.

Địa chỉ email của mình là: hamhoc2004@yahoo.co.uk

Trân trọng
Hamhoc
 

Thành viên trực tuyến

  • Ngọc Hiền HiGa

TEXT LINK

Xem nhiều