Power Utility Pak (Add-in cho Excel)

  • Thread starter dat_vuong
  • Ngày gửi
D

dat_vuong

Guest
4/6/04
6
0
0
56
Hanoi
www.shimizu-vn.com
Power Utility Pak (PUP) là một trong các add-in tuyệt vời giành cho excel. Hiện nay đã có bản PUP v6

Địa chỉ tham khảo: http://j-walk.com/ss/pup/pup6/features.htm

Hiện nay Dat_vuong chỉ có version 5 + crack. Nếu ai có version 6 thì làm ơn post lên , hoặc ai cần bản version 5 thì Dat_vuong sẽ nhờ Admin post lên
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
À, nhân tiện đây nếu bạn muốn sử dụng bản Trial này thì bạn phải sửa một vài thủ tục.
Ví dụ đây là thủ tục khi bạn mở Add-In :
Option Explicit
Private Sub Workbook_Open()
Dim ai As AddIn
If phe() = True Then
ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1") = ""
SaveSetting PUPNAME, "Settings", "Version", "Expired"
Else
SaveSetting PUPNAME, "Settings", "Version", "Trial"
End If
If Val(Application.Version) < 9 Then
MsgBox "Power Utility Pak v6 requires Excel 2000 or later.", vbCritical, PUPNAME
ThisWorkbook.Close
End If
For Each ai In Application.AddIns
If ai.Name = "power97.xla" Then If ai.Installed Then ai.Installed = False
If ai.Name = "pup2000.xla" Then If ai.Installed Then ai.Installed = False
If ai.Name = "pup5.xla" Then If ai.Installed Then ai.Installed = False
Next ai
On Error Resume Next
If GetSetting(PUPNAME, "Settings", "Shortcuts", 0) = 1 Then Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\" & SCMENUFILE
If GetSetting(PUPNAME, "Settings", "Bookmarks", 0) = 1 Then Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\" & BMFILE
On Error GoTo 0
Call MakeMenu
On Error Resume Next
Application.MacroOptions Macro:="CallMakeMenu", HasShortcutKey:=True, ShortcutKey:="U"
On Error GoTo 0
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Dim r As Long, ConfigSheet As Worksheet, LASTROW As Long
On Error Resume Next
Set ConfigSheet = ThisWorkbook.Sheets(1)
With Application
.CommandBars(1).Controls(MENUNAME).Delete
.CommandBars(2).Controls(MENUNAME).Delete
.CommandBars("PUP InfoBox").Visible = False
.CommandBars("PUP Date Picker").Visible = False
.ScreenUpdating = False
Workbooks(SCMENUFILE).Close
Workbooks(BMFILE).Close
For r = 2 To LASTROW
If ConfigSheet.Cells(r, 12) = True Then Workbooks(ConfigSheet.Cells(r, 10).Text).Close
Next r
.ScreenUpdating = True
End With
End Sub

Các bạn có thể đọc đoạn mã trên và sửa lại để sử dụng lâu dài.
Lê Văn Duyệt
 
nipvnn

nipvnn

www.mintoday.com
23/10/03
362
3
18
30
Sửa lần cuối:
Q

quocnghia

Guest
24/3/04
64
0
6
Ai muon xem code thi tai file nay ve
Pass : 123
files kem theo :
 

Đính kèm

  • pup6.zip
    38.6 KB · Lượt xem: 431
F

ForestC

Guest
11/1/05
377
1
0
44
E'rywhere
L

luckytranquan

Guest
3/5/05
31
0
0
43
HCM
Sao mình không xài được các chức năng của PUP6, nó cứ báo lỗi. Anh chỉ em làm như thế nào để chữ PUP6 nó hiện trên menu khi Add In nó vào.
Thanks,
 
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
luckytranquan nói:
Sao mình không xài được các chức năng của PUP6, nó cứ báo lỗi. Anh chỉ em làm như thế nào để chữ PUP6 nó hiện trên menu khi Add In nó vào.
Thanks,
To: luckytranquan,
Báo lỗi gì bạn có thể diễn giải cụ thể các bạn khác mới có thể giúp bạn.
Chúc bạn khỏe.
Lê Văn Duyệt
 
L

luckytranquan

Guest
3/5/05
31
0
0
43
HCM
I. Phần báo lỗi mình không nhớ, mình sẽ gởi Duyệt sau
II. Duyệt cho mình hỏi về Add In tý nhé:
Mỗi lần mở Add In mẫu của Duyệt mình thấy xuất hiện thêm một nhóm lện trên menu nữa. Mình phải làm sao để khi mình chọn Add In nó thì nó lại xuất hiện thanh menu đó.
Mình thắt mắt lâu lắm rồi nhưng mình không có thời gian
Nhờ Duyệt giúp giùm nhé.

Cảm ơn rất nhiều.
Duyệt cho mình xin số điện thoại nhé. Hôm nào bọn mình rủ nhau những người yêu thích Excel, kế toán đi uống cafe nhé.

Thôi mình đi học đây,

Chúc vui vẻ nhé,
 
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
luckytranquan nói:
I. Phần báo lỗi mình không nhớ, mình sẽ gởi Duyệt sau
II. Duyệt cho mình hỏi về Add In tý nhé:
Mỗi lần mở Add In mẫu của Duyệt mình thấy xuất hiện thêm một nhóm lện trên menu nữa. Mình phải làm sao để khi mình chọn Add In nó thì nó lại xuất hiện thanh menu đó.
Mình thắt mắt lâu lắm rồi nhưng mình không có thời gian
Nhờ Duyệt giúp giùm nhé.

Cảm ơn rất nhiều.
Duyệt cho mình xin số điện thoại nhé. Hôm nào bọn mình rủ nhau những người yêu thích Excel, kế toán đi uống cafe nhé.

Thôi mình đi học đây,

Chúc vui vẻ nhé,

II. Xin Bạn đọc bài cách tạo Menu cũng trên trang web này.
Số điện thọai của mình: 0918452210
Thân,
Lê Văn Duyệt
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA