Không chịu VAT không được khấu trừ ??

  • Thread starter khahoan
  • Ngày gửi
K

khahoan

Guest
Khahoan đã đọc trong một văn bản nào đó về các sản phẩm kinh doanh không chịu thuế GTGT (như phần mềm) thì đấu vào của các chi phí tạo nên sản phẩm đó sẽ không được khấu trừ ??? mà số VAT đầu vào sẽ tính vào chi phí luôn ??
Khahoan muốn tìm lại văn bản đó nhưng tìm hoài không được. Nếu bạn nào có cho khahoan xin với
và văn bản hướng dẫn về thuế GTGT và TNDN của phần mềm
xin gửi về Email: scnhoan3380@yahoo.com
Rất cảm ơn !!
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều