Phần mềm kế toán, cuộc cách mạng về tckt

  • Thread starter HyperVN
  • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Tương tự như các công cụ đo lường của phương tiện vận chuyển, phần mềm kế toán cộng với máy tính đo lường tức thời sự hoạt động của doanh nghiệp giúp “con tàu” doanh nghiệp nhận thức được trạng thái của mình và từ đó có hướng đi thích hợp.

Phần mềm kế toán làm thay đổi công việc kế toán
Công việc kế toán thủ công bao gồm: tạo lập các chứng từ kế toán; ghi chép cập nhật vào các sổ sách kế toán; thực hiện các nghiệp vụ kế toán như phân bổ, kết chuyển, điều chỉnh; tạo lập các báo cáo tài chính, các báo cáo dùng cho quản trị. Công việc kế toán với phần mềm kế toán bao gồm: cập nhật các chứng từ kế toán; nhấn các phím thực hiện chương trình.

Do tốc độ sử lý thông tin một cách toàn diện của máy tính đã làm thay đổi cách thức tổ chức công việc và quan niệm về kế toán. Khái niệm kế toán tổng hợp sẽ bị mất đi, thay vào đó là kiểm tra, kiểm soát, phân tích, đánh gía số liệu kế toán (với phần mềm “động”), hoặc chỉ còn là các chức năng của chương trình (với phần mềm “tĩnh”). Một số loại bảng biểu hoặc phương pháp tính mang tính chất trợ giúp, giảm khối lượng tính toán, tránh nhầm lẫn khi làm thủ công trong kế toán cũng không cần thiết nữa... Mặt khác, xuất hiện hàng loạt khái niệm có nguồn gốc từ công nghệ thông tin được nhấn mạnh như: Danh mục, cấu hình, lưu giữ dữ liệu, tìm kiếm; lọc, gộp, sắp xếp theo các danh mục, theo các yếu tố, quản trị ngược...

Làm thay đổi công việc của nhà quản trị kinh doanh
Do khả năng tổ hợp, xử lý, lưu giữ, sắp xếp thông tin của máy tính đã làm thay đổi hẳn sự yêu cầu khai thác thông tin của các nhà quản trị. Cần có ngay lập tức và thường xuyên các loại báo cáo tài chính quản trị. Cần sắp xếp nội dung các báo cáo theo trật tự, theo các khía cạnh, theo các tiêu chí, theo các vùng, theo các nhóm, theo các đơn vị đo lường...mà công cuộc kinh doanh phải nhìn nhận đánh giá. Cần giả định các dữ liệu đầu vào và cần xem xét các bức tranh đầu ra...có nghĩa rằng vượt quá khuôn khổ của hoạt động kế toán thông thường. Mặt khác, nhà quản trị buộc phải tham gia nhiều hơn trong việc thiết lập hệ thống thông tin kế toán. Bộ máy kế toán cũng được tính toán, tổ chức, sắp xếp lại. Việc giám sát tế nhị công việc của từng người kế toán được giao cho máy tính.

Nhà kinh doanh luôn biết rõ một cách chi tiết và tổng hợp những cấu trúc sản sinh ra lợi nhuận của mình. tạo lập một phong cách làm việc nhanh chóng, chính xác, toàn diện và trung thực. Sự thực hiện lạnh lùng của máy tính luôn chỉ ra một tình trạng tài chính thực tế của doanh nghiệp, định hướng kinh doanh và tuân thủ theo pháp luật về tài chính kế toán của nhà nước.

Khi chất lượng, khối lượng, nội dung, kết cấu, công cụ truyền tải, thời điểm của thông tin gây kích thích cho người sử dụng thay đổi thì phản ứng của những người nhận thông tin này cũng thay đổi. Và đây là cuộc cách mạng đầu tiên và là quan trọng nhất - cuộc cách mạng về nhận thức của những người tạo ra và sử dụng thông tin kế toán, tài chính, quản trị, kinh doanh

Sưu tầm
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều