Sổ sách, báo cáo tài chinh theo quyết định 48

  • Thread starter Huyenvan12852
  • Ngày gửi

1580 lượt xem

H

Huyenvan12852

Sơ cấp
5/1/09
1
0
0
Hà Nội
Xin chào!
Ai có hướng dẫn quyết toán thuế theo quyết định 48 - Sổ sách Báo Cáo Tài Chính. Gửi giùm cho mình được không? Hoặc chỉ cho mình cách down Quyết định đó về.
Địa chỉ email của mình là: huyenvan12852@yahoo.com.
Cảm ơn nhiều!
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
Xin chào!
Ai có hướng dẫn quyết toán thuế theo quyết định 48 - Sổ sách Báo Cáo Tài Chính. Gửi giùm cho mình được không? Hoặc chỉ cho mình cách down Quyết định đó về.
Địa chỉ email của mình là: huyenvan12852@yahoo.com.
Cảm ơn nhiều!

Bạn vào thư viện tìm nhé.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK