EFC - Tổng hợp các bài viết về Excel và kế toán

  • Thread starter vongphuc
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Chào mừng các bạn đến với box Excel Fans Club!

Topic này sẽ dành riêng để thống kê lại những bài viết tiêu biểu của các thành viên EFC theo trình tự nhằm tạo thuận lợi cho quá trình học tập, nghiên cứu

Mọi vấn đề liên quan cần thảo luận các bạn vui lòng tạo bài viết mới, không post vào đây
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Excel Fans Club hiện nay được chia thành 09 phần với khung nội dung như sau :

Phần 1 : Lời mở đầu
Phần 2 : Nguyên tắc chung khi làm việc trên Excel
Phần 3 : Các khả năng có sẵn trong Excel
Phần 4 : Hàm chức năng có sẵn trong Excel
Phần 5 : Xây dựng thư viện hàm chức năng do người dùng định nghĩa
Phần 6 : Ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Application (VBA)
Phần 7 : Sử dụng Macro
Phần 8 : Các bài toán trong thực tế
Phần 9 : Dự án phần mềm kế toán bằng Excel
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Khung nội dung chi tiết của EFC :

===========================
Phần 1 : Lời mở đầu
xem bài viết : [post=24782]Nhấn vào đây[/post]
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Phần 2 : Nguyên tắc chung khi làm việc trên Excel
Bài 1 : Làm việc với BKAV : Không dùng tùy chọn diệt “tất cả các Macro” của BKAV
xem bài viết : [post=24928]Nhấn vào đây[/post]
nhân tiện ta sẽ bàn đến vấn đề sử dụng Norton Antivirus và cách thức update cũng như cách thức tiêu diệt một số trường hợp virus đặc biệt

Bài 2 : Bảo vệ file Excel : Bỏ Locked để vẫn có thể thay đổi giá trị cell khi đã Protect Worksheet; Giấu một bảng tính; Đặt mật khẩu cho dự án VBA

Bài 3 : Danh mục các phím tắt mặc định : Sử dụng help; Phím tắt di chuyển; Phím F4; Truy xuất menu bằng phím nóng
xem bài viết : [post=25116]Nhấn vào đây[/post]
và [post=25537]Nhấn vào đây[/post]

Bài 4 : Sử dụng nút chuột phải; Sử dụng Customize, Tools\Options
xem bài viết : [post=25155]Nhấn vào đây[/post]

Bài 5 : Không nên dùng chế độ tự động save dữ liệu : Cài đặt chế độ tự động save dữ liệu; Nguy hiểm phát sinh khi sử dụng chế độ này; Gỡ bỏ chế độ này; Nguyên tắc save dữ liệu bằng tay; Làm gì khi chưa kịp save
xem bài viết : [post=25264]Nhấn vào đây[/post]

Bài 6 : Excel tính toán và update dữ liệu như thế nào : Chế độ tự động tính toán lại khi mở file; Trình tự ưu tiên; Dò theo đường đi của dữ liệu

Bài 7 : Sử dụng tên : Đặt tên; Sức mạnh của tên
xem bài của handung107 : [thread=6680]Nhấn vào đây[/thread]

Bài 8 : Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối

Bài 9 : Định dạng dữ liệu
xem bài của OverAC : [thread=5378]Nhấn vào đây[/thread]

Bài 10 : Chia sẻ một workbook cho nhiều người dùng chung
xem bài viết : [thread=5669]Nhấn vào đây[/thread]

Bài 11 : Các kỹ năng làm việc trên bảng tính : phân chia dữ liệu ra nhiều sheet; nguyên tắc thêm một dòng; cách cắt dán dữ liệu; ...
xem bài viết Thủ thuật Excel : [thread=46]Nhấn vào đây[/thread]
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Phần 3 : Các khả năng có sẵn trong Excel
Bài 1 : Nghiên cứu cái gì bây giờ
xem bài viết : [post=25460]25460[/post]

Bài 2 : Add-ins
xem bài viết : [post=25461]25461[/post]

Bài 3 : Lệnh sắp xếp Data\ Sort : sắp xếp nhiều hơn 3 trường dữ liệu

Bài 4 : Sử dụng Tools\ AutoCorrect : Nguyên tắc mã hóa xây dựng code
xem bài của vongphuc :

Bài 5 : Sử dụng Data\ Validation
xem bài của handung107 : [thread=4969]4969[/thread]

Bài 6 : Sử dụng Data\ Consolidate

Bài 7 : Sử dụng Công thức mảng
xem bài của Tuanktcdcn : [post=32110]32110[/post]
xem bài của levanduyet : [post=54731]54731[/post]

Bài 8 : Sử dụng Data\ Pivot Tables
xem bài viết : [thread=4664]4664[/thread]

Bài 9 : Sử dụng Mail Merge
xem bài của vongphuc : [post=54444]54444[/post]

Bài 10 : Sử dụng Analysis ToolPak

Bài 11 : Truy xuất dữ liệu ngoài
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Phần 4 : Hàm chức năng có sẵn trong Excel
Bài 1 : Khái niệm về hàm chức năng
xem bài viết : [post=25587]25587[/post]

Bài 2 : Danh mục các hàm số
xem file danh mục 173 hàm chức năng tiêu biểu của Excel : [post=44768]44768[/post]

Bài 3 : Hàm tìm kiếm và tham chiếu :

Bài 4 : Hàm tài chính : FV; EFFECT; PV; NPV; IRR; Goal seek

Bài 5 : Hàm thời gian

Bài 6 : Hàm toán học và lượng giác

Bài 7 : Hàm thống kê

Bài 8 : Hàm cơ sở dữ liệu

Bài 9 : Hàm văn bản

Bài 10 : Hàm logic

Bài 11 : Hàm thông tin

Bài 12 : Kết hợp sử dụng một số hàm thông dụng

Bài 14 : Kỹ thuật sử dụng công thức
xem bài của levanduyet :[post=47042]47042[/post]

Bài 16 : Bài tập thực hành (luyện công thức, trắc nghiệm tổng hợp, giáo trình Excel cơ bản, ...)
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Phần 5 : Xây dựng thư viện hàm chức năng do người dùng định nghĩa
Bài 1 : User Defined Function và UDF.xla
xem bài viết : [post=25590]25590[/post]

Bài 2 : Vấn đề tiếng Việt trong VBA
xem bài viết : [thread=4011]4011[/thread]

Bài 3 : Hàm đổi tiền từ số thành chữ
xem bài của vu_anh_duc : [thread=2796]2796[/thread]
(đề nghị vu_anh_duc gửi lại 6 file add_in này)

Bài 4 : Sử dụng Power Utility Pak (Add-in cho Excel)
xem bài viết : [thread=5689]5689[/thread]
xem code một số hàm trong bài viết của levanduyet : [thread=5726]5726[/thread]
download toàn bộ code trong file upload của quocnghia : [post=44125]44125[/post] (password là 123)

Bài 5 : Sử dụng Spreadsheet Assisstant
xem bài viết : [thread=5727]5727[/thread]

Bài 6 : Add-in chuyển đổi font chữ trong Excel
xem bài của OverAC : [thread=1885]1885[/thread]
và phiên bản convertfont3.1 mới nhất : [post=52013]52013[/post]

Bài 7 : Sử dụng ASAP Utilities
xem bài của handung107 : [thread=3314]3314[/thread]

Bài 8 : Hàm nhập trước xuất trước
xem bài của handung107 : [thread=5931]5931[/thread]

Bài 9 : Hàm kiểm tra MST xem có tồn tại không
xem bài của OverAC và WhoamI : [thread=6080]6080[/thread]
tham khảo bài của Cayman : [thread=3437]3437[/thread]

Bài 10 : Hàm kiểm tra số thẻ Credit Card
xem bài của vongphuc :

Bài 11 : Hàm tính thuế thu nhập cá nhân
xem bài của dat_vuong : [thread=5665]5665[/thread]
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Phần 6 : Ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Application (VBA)
Bài 1 : VBA bài 1
xem bài viết của levanduyet : [thread=6105]6105[/thread]
(đề nghị các bạn đã học về VBA cùng tham gia viết bài này)

Bài 2 :

Bài 3 :
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Phần 7 : Sử dụng Macro
Bài 1 : Macro và file Personal.xls

Bài 2 : Macro Auto Correct : ví dụ về macro; Dự án xây dựng từ điển gõ tắt tiếng Việt

Bài 3 : Macro Auto_open() : Làm thế nào để một macro tự động chạy, ngăn một macro tự động chạy

Bài 4 : Thanh công cụ tùy biến và macro tự động đặt phím tắt
Ý nghĩa của Thanh menu - Thanh công cụ tùy biến :

Thiết lập Thanh menu - Thanh công cụ bằng Macro tự động :
xem bài viết của levanduyet : [post=52690]52690[/post]
xem bài viết của handung107 : [post=49204]49204[/post]

Phục hồi Thanh menu - Thanh công cụ của người dùng :
xem bài viết của levanduyet : [post=52686]52686[/post]

Bài 5 : Bản chất của kế toán và khái niệm kiểm soát vị trí dữ liệu

Bài 6 : Excel level 1

Bài 7 : Excel level 2

Bài 8 : Excel level 3
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Phần 8 : Các bài toán trong thực tế
Bài 1 : Macro lập phiếu thu chi
xem bài của vongphuc : [post=54593]54593[/post]

Bài 2 : Macro viết ủy nhiệm chi
xem bài của erpvn :

Bài 3 : Macro kiểm tra giá trị giống nhau trên cùng 1 cột, trên 2 cột

Bài 4 : Macro định dạng dữ liệu : định dạng lại dữ liệu lấy từ file HTML, chọn visible cell and boll, ...

Bài 5 : Macro sửa lỗi chính tả

Bài 6 : Macro gỡ bỏ dấu tiếng Việt
xem bài của vongphuc :

Bài 7 : Macro nhân bản giá trị

Bài 8 : Macro sắp xếp tên tiếng Việt
xem bài của OverAC và levanduyet : [thread=4011]4011[/thread]
xem bài viết : [thread=1495]1495[/thread]

Bài 9 : Nhập xuất tồn trên Excel
xem bài của thanhnhan53 : [post=40172]40172[/post]
xem bài của levanduyet : [post=46827]46827[/post]
và [post=36225]36225[/post]

Bài 10 : Hiện ghi chú về tên khi nhập mã hàng
xem bài của OverAC :

Bài 11 : Cách chuyển dữ liệu vào chứng từ ghi sổ
xem bài của handung107 : [thread=5719]5719[/thread]

Bài 12 : Chuyển sổ không bị dòng trống
xem bài của Tuanktcdcn : [thread=6044]6044[/thread]

Bài 13 : Macro lập báo cáo chi tiết công nợ
xem bài của vongphuc :

Bài 14 : Macro lập báo cáo thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu
xem bài của vongphuc :

Bài 15 : Tính lương
xem bài hàm chấm công của levanduyet : [thread=6026]6026[/thread]
xem file tính lương của vongphuc :

Bài 16 : Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
xem bài của vongphuc :

Bài 17 : Bảng tính chi phí lãi vay phải trả
đề nghị anh gnurtel gửi lại file “Theo dõi tiền vay” : [thread=1440]1440[/thread]

Bài 18 : Chương trình chơi cờ caro trên Excel
xem bài của Tuanktcdcn và OverAC : [thread=5993]5993[/thread]

Bài 19 : Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
xem bài của vongphuc : [post=53167]53167[/post]

Bài 20 : Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
xem bài của vongphuc :

Bài 21 : Macro kiểm tra dữ liệu trên bảng kê thuế VAT đầu vào
xem bài của vongphuc : [post=42783]42783[/post]
(cần thay đổi theo thông tư 127/2004)

Bài 22 : Macro phân tích chi phí
xem bài của vongphuc :
Webketoan Zalo OA
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều