xin mẫu quyết định chỉ định thầu

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi thanh huy tuyet, 23 Tháng ba 2009.

84,669 lượt xem

 1. thanh huy tuyet

  thanh huy tuyet Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  82
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  nandinh
  Bác nào có mẫu quyết định chỉ định thầu cho E xin.E đã tìm trên mạng nhưng không có. Bác nào có pos lên hoặc gửi cho E theo địa chỉ mail:
  thanhtuyet_78@yahoo,com.vn
  E đang cần gấp. E xin cảm ơn trước
   
  #1
 2. tranhien1907

  tranhien1907 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Bắc Giang
  UBND tỉnh bắc giang cộng hoà x• hội chủ nghĩa việt nam
  ........................... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: …….

  Bắc Giang, ngày…...tháng…… năm 200
  Quyết định
  V/v chỉ định thầu xây lắp gói thầu.................
  ----------***-----------
  Giám đốc sở ...........................
  Căn cứ Luật xây dựng ..................
  Căn cứ Nghị định số .................................... của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu XD theo luật xây dựng.
  Căn cứ Quyết định số ...................... của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp gói thầu...............
  Xét báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của....................ngày.........
  Quyết định
  Điều 1: Chỉ định thầu xây lắp gói thầu..............................thuộc dự án............
  - đơn vị nhận thầu................
  - Giá gói thầu...................
  - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chất lượng: Theo hồ sơ được duyệt và đúng quy định của nhà nước.
  - Thời gian thực hiện:...................kể từ ngày ký hơph đồng.
  - Hình thức hợp đồng:....................
  Điều 2: Công ty..............................có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
  Điều 3: Trưởng các phòng, ban .......................................... căn cứ quyết định thi hành
  Nơi nhận: giám đốc
  - Như điều 3
  - UBND tỉnh BG
  - Sở KH và ĐT
  - Lưu HC
   
  #2
 3. huongkt2008

  huongkt2008 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha Noi
  Mẫu quyết định phê duyệt chỉ định thầu

  Bộ Nông nghiệp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  và Phát triển nông thôn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số QĐ/BNN-XDCB

  Hà Nội, ngày tháng năm 200

  Quyết định của Bộ trưởng
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp (hoặc thiết bị)

  Tên gói thầu:

  Hạng mục:

  Dự án:

  Địa điểm:

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  - Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

  - Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 và số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về Quy chế đấu thầu;

  - Xét tờ trình số ngày / /2201 của xin chỉ định đấu thầu xây lắp và hồ sơ kèm theo;

  - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư XDCB.

  Quyết định

  Điều 1. Duyệt chỉ định thầu xây lắp (hoặc thiết bị) gói thầu thuộc Dự án trên như sau:

  Tên gói thầu:

  Hạng mục:

  Nhà thầu trúng thầu:

  Giá trúng thầu: đ (Ghi bằng chữ)

  Loại hợp đồng:

  Thời gian thực hiện hợp đồng: ....... tháng, kể từ ngày.........

  Điều 2. Nhà thầu được chỉ định (Công ty......) có trách nhiệm thực hiện điều trên, các cam kết trong hồ sơ dự thầu và Quy chế đấu thầu. Chủ đầu tư (Ban QLDA...) tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu, giám sát và xử lý mọi phát sinh theo quy định hiện hành

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Các Vụ trưởng Vụ ĐTXDCB, KH&QH, TCKT, Chủ đầu tư và Nhà thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  KT.Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT
  Thứ trưởng

  Nơi nhận:

  -

  - Vụ ĐTXDCB, KH&QH, TCKT

  - Lưu VT.
   
  #3

Chia sẻ trang này