Nộp thuế GTGT

  • Thread starter Nhu Hong
  • Ngày gửi
N

Nhu Hong

Guest
Cho mình hỏi nộp thuế GTGT theo quy định vào ngày 25 của tháng sau. Nếu đóng trể có bị phạt không? Hình thức phạt như thế nào?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều