Giáo trình Kế toán Ngân hàng

  • Thread starter letrans
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
L
Để tiện cho việc tìm hiểu, học tập và nghiên cứu về bộ môn Kế toán đối với các tổ chức tín dụng, Letrans đã upload và xin chia sẻ với các bạn bản Giáo trình môn Kế toán ngân hàng thương mại của Đại học Huế.

Trân trọng cảm ơn kho học liệu mở của Đại Học Huế!

CLICK HERE
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều