Thông tư 12/2005/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi thông tư 81 (Thuế TNCN)

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Ngày 04/02/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2005/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Căn cứ tính thuế đối với người nước ngoài được coi là không cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài. Người nước ngoài được coi là cư trú tại Việt Nam nếu ở tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính cho 12 tháng liên tục kể từ khi đến Việt Nam; được coi là không cư trú tại Việt Nam nếu ở tại Việt Nam dưới 183 ngày…
Cơ quan chi trả thu nhập không có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện kê khai, nộp thuế tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp cơ quan chi trả thu nhập đóng tại địa bàn cấp huyện, thị xã thì kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế nơi đóng trụ sở…


Thông tư cũng đưa ra một loạt các biểu mẫu mới liên quan đến việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


 

Đính kèm

  • TT122005.zip
    10.2 KB · Lượt xem: 697
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều