Bản tin VBPL từ ngày 14 đến 19/02/2005 !

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]Miễn thuế hàng nhập khẩu[/font][font=&quot] - Để được xét miễn thuế hàng nhập khẩu làm tặng phẩm, quà lưu niệm cho khách đến thăm hội chợ, triển lãm thì, khi làm thủ tục hải quan hàng hoá tạm nhập – tái xuất tham dự triển lãm, xác nhận danh mục hàng hoá đã biếu, tặng làm cơ sở xét miễn thuế nhập khẩu phải thông báo cho người khai hải quan biết rõ qui định xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng được phép tạm nhập vào Việt Nam; và phải xác định trị giá hàng hoá dùng làm quà biếu, tặng theo qui định hiện hành tại thời điểm nhập khẩu.
Bên cạnh đó, khi xét miễn thuế nhập khẩu hàn quà biếu tặng, chỉ xét miễn thuế đối với những hàng hoá có trị giá trong định mức qui định - từ 5USD/1 vật phẩm trở xuống và tổng trị giá lô hàng nhập khẩu dùng để biếu, tặng không quá 3.000 USD. (Theo Công văn số 569/TCHQ-KTTT ngày 17/02/2005). [/font]

[font=&quot]Ưu đãi thuế TNDN[/font][font=&quot] – Theo những văn bản qui định, hướng dẫn về Luật thuế TNDN thì, cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng qui mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm đó để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm. Nếu không hạch toán riêng được thì phần thu nhập tăng thêm đó sẽ được miễn giảm thuế, được xác định theo tỷ lệ tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. (Theo Công văn số 501 TCT/DNK ngày 17/02/2005).
Trường hợp công ty là đơn vị mới thành lập năm 2004 với nhiều hoạt động kinh doanh như: xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại, giao thông thì công ty được miễn thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập đối với thu nhập từ hoạt động xây dựng và sản xuất, và công ty phải hạch toán riêng thu nhập của hoạt động sản xuất và hoạt động xây dựng.
Nếu công ty không hạch toán riêng được thì thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn giảm thuế được xác định bằng tổng thu nhập chịu thuế nhân với tỷ lệ % giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh được miễn giảm thuế và tổng doanh thu của công ty. Nếu công ty đáp ứng thêm điều kiện sử dụng nhiều lao động thì công ty sẽ được hưởng thêm ưu đãi về thuế TNDN. (Theo Công văn số 456 TCT/DNK ngày 04/02/2005). [/font]

[font=&quot]Hoàn thuế GTGT[/font][font=&quot] - Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn về việc hoàn trả các khoản thu đã nộp vào Ngân sách Nhà nước. Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được cơ quan tài chính hoàn trả các khoản thu đã nộp vào Ngân sách Nhà nước khi khoản thu đó đã được cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan các tỉnh, thành phó kiểm tra, xem xét, có quyết định hoàn trả và công văn đề nghị hoàn trả gửi cơ quan tài chính.
Việc hoàn trả thuế GTGT, kể cả thuế GTGT đơn vị nộp nhầm, nộp thừa, sẽ được thực hiện hoàn trả từ quĩ hoàn thuế GTGT. (Theo Công văn số 489 TCT/DNNN ngày 15/02/2005). [/font]

[font=&quot]Xác định giá tính thuế đ/v hàng khuyến mại[/font][font=&quot] – Cơ sở đại lý bán hàng theo các hình thức phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hoá bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý. Cơ sở bán đại lý đúng giá theo qui định của bên chủ hàng, hưởng hoa hồng nếu bán giá thấp hơn giá qui định của chủ hàng thì phải kê khai, nộp thuế theo giá bán do chủ hàng qui định.
Dựa theo qui định trên, nếu các doanh nghiệp làm đại lý bán hàng đúng giá nhưng bán sai giá qui định của công ty thì, (i) nếu bán hàng cao hơn mức giá đã khuyến mại của công ty thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo giá ghi trên hoá đơn; (ii) nếu bán thấp hơn mức giá đã khuyến mại của công ty thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo giá khuyến mại của công ty.
Ngoài việc bị truy thu thuế, cơ sở đại lý bán sai giá qui định còn bị phạt vi phạm hành chính về thuế. (Theo Công văn số 485 TCT/PCCS ngày 07/02/2005).[/font]

[font=&quot]Thoái trả thuế thu nhập[/font][font=&quot] - Đối tượng được thoái trả thuế TNCN là những cá nhân trong năm tính thuế có thu nhập từ nhiều nơi, khi quyết toán thuế năm với cơ quan thuế có số thuế thu nhập đã tạm nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp; cá nhân rời khỏi Việt Nam, chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 31/12 và không còn các khoản thu nhập phát sinh trong năm; cá nhân hành nghề tự do, đăng ký nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế; cá nhân có đủ điều kiện, đã nộp hồ sơ đề nghị thoái trả thuế TNCN từ năm 2003 trở về trước nhưng chưa được giải quyết;
Thời hạn giải quyết thoái trả thuế tối đa là 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, gồm: đơn đề nghị thoái trả, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập, biên lai thuế thu nhập, tờ khai quyết toán thuế theo năm. Trường hợp cần phải xác minh hồ sơ thì thời hạn tối đa là 45 ngày. Số ngày xem xét giải quyết thoái trả tiền thuế TNCN được tính theo ngày làm việc. (Theo Công văn số 477 TCT/TNCN ngày 04/02/2005).[/font]

[font=&quot]Khấu trừ, hoàn thuế GTGT[/font][font=&quot] - Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, song khi bán hàng đã tính và thu thuế GTGT của khách hàng thì cơ sở đó phải nộp toàn bộ số thuế GTGT đã thu được này vào Ngân sách Nhà nước. Đồng thời không được kê khai khấu trừ và không được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh. (Theo Công văn số 467 TCT/ĐTNN ngày 04/02/2005).[/font]

[font=&quot]Hoá đơn khấu trừ thuế GTGT[/font][font=&quot] – Căn cứ theo những qui định hiện hành về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn thì, hoá đơn dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2; hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo qui định và phải nguyên vẹn; số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hoá đơn phải rõ ràng, đầy đủ và chính xác theo đúng qui định, không bỉ tẩy xoá, sửa chữa. (Theo Công văn số 497 TCT/DNK ngày 17/02/2005).[/font]

[font=&quot]Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ[/font][font=&quot] - Theo những qui định hiện hành thì, để mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ, sản phẩm phải đáp ứng các điều kiện theo luật định, trong đó, doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm phải dùng làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu.
Căn cứ theo qui định trên, nếu một doanh nghiệp nhập hàng về làm dụng cụ sản xuất, không sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì không đủ điều kiện để làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Trường hợp này không được coi là xuất khẩu nên doanh nghiệp không phải làm thủ tục hải quan mà thực hiện theo mua bán nội địa. (Theo Công văn số 561 TCHQ/GSQL ngày 17/02/2005). [/font]

[font=&quot][/font]

[font=&quot]
[/font]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
(Tiếp theo)


Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
- Tại Thông tư số 09/2005/TT-BTC ngày 28/01/2005, Bộ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 – 2008.

Theo qui định, đối tượng tham gia chương trình là chủ và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân; tổ chức có nguyên vọng khởi sự thành lập doanh nghiệp; các doanh nhân nữ; các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.

Việc đào tạo theo hình thức đào tạo ngắn hạn tập trung. Thời gian mỗi đợt đào tạo tối đa 05 ngày đối với cá khoá đào tạo khởi sự thanh lập doanh nghiệp, mức hỗ trợ với khoá đào tạo này không quá 600.000đ/ 1 suất đào tạo; 07 ngày đối với các khoá đào tạo quản trị doanh nghiệp, với mức hỗ trợ không quá 650.000đ/ 1 suất đào tạo; 14 ngày đối với các khoá bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, và mức phí hỗ trợ không vượt quá 1 triệu đồng/ 1 suất đào tạo.

Đối với các khoản chi do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự chi trả gồm: chi phí đi lại, tiền ăn, tiền ở, tiền mua tài liệu,… doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. theo định kỳ; nhưng đối với các học viên thuộc các địa bàn đặc biệt khó khăn, được Nhà nước hỗ trợ những khoản chi phí trên, hoặc được hỗ trợ từ các nguồn tài trợ thì không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu – Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005, về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2005 – 2013.
Các mặt hàng trong danh mục sửa đổi, bổ sung lần này gồm thực phẩm từ gia cầm, một số loài động vật, rau quả; đồ uống: rượu mạnh, rượu mùi; xỉ hạt nhỏ, địa xỉ, vụn xỉ, các phế thải từ công nghiệp luyện sắt thép; một số sản phẩm từ xà phòng; một số đồ điện tử và mỹ thuật… Các sản phẩm này nằm trong mã hàng 0105, 0207, 0208, 0602, 0805, 1601, 1602, 2208, … sẽ được giảm thuế suất CEPT dần theo từng năm, tính từ năm 2005, tiến tới giảm thuế suất tới mức tối thiểu và 0%.
Mức thuế mới này sẽ áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan Hải quan, kể từ ngày 01/01/2005. 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA