Tổng doanh thu bao gồm những gì?

  • Thread starter nguyenyen1989
  • Ngày gửi
N

nguyenyen1989

Sơ cấp
17/10/08
17
0
0
Bac Ninh
Mọi ng cho em hỏi trong 1 DN thì Tổng doanh thu bao gồm những doanh thu gì? Trường hợp tổng DT là 100, chiết khấu TM là 10, giá vốn hàng bán là 55 thì có thể tính DT thuần là 100-10=90 dc k?
Ah, mọi ng giải thik dùm em mấy cái DT thuần, lợi nhuận gộp và cả những khoản đc giảm trừ nữa. Thanks mọi ng nhìu.:now:
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Mọi ng cho em hỏi trong 1 DN thì Tổng doanh thu bao gồm những doanh thu gì? Trường hợp tổng DT là 100, chiết khấu TM là 10, giá vốn hàng bán là 55 thì có thể tính DT thuần là 100-10=90 dc k?
Ah, mọi ng giải thik dùm em mấy cái DT thuần, lợi nhuận gộp và cả những khoản đc giảm trừ nữa. Thanks mọi ng nhìu.:now:

Doanh thu là số tiền trên hóa đơn bán cho khách hành
Doanh thu thuần là doanh thu - các khoản giảm trừ (chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán...)
Lợi nhuận gộp là Doanh thu thuâà - giá vốn hàng bán
 
sukyo

sukyo

Gã lang thang cô đơn...
6/5/08
501
3
18
Rừng xanh.....
Tổng doanh thu = DT từ họat động SXKD(TK 511) + DT từ hoạt động tài chính(TK 515) + DT từ hoạt động khác (TK711)

DT thuần=DT từ hoạt động SXKD- Các khoản giảm trừ DT(gồm:CKTM,GGHB, Hàng bán bị trả lại, Thuế TTĐB, Thuế xuất khẩu và VAT nếu theo pp trực tiếp).

Lợi nhuận gộp = DT từ hoạt động SXKD - Giá vốn hàng bán
 
N

nxcuong

giúp người là giúp mình..
18/1/09
232
1
0
Hà Nội
bạn xem lại bảng tính "xác định kết quả kinh doanh" nhe
các chỉ tiêu trên đó nói rõ rất rất rõ rùi mà
 

Thành viên trực tuyến

  • máy nén..
  • hieunguyen412

Xem nhiều