Quyết toán thuế GTGT

  • Thread starter dttmai1981
  • Ngày gửi
D

dttmai1981

Guest
15/7/04
16
0
1
Trong tờ khai Quyết toán thuế GTGT không có mục nào thể hiện số thuế GTGT mà mình đã nộp trong năm thì phải làm thế nào. DN mình cuối năm quyết toán phải nộp thuế GTGT với số tiền nhỏ hơn số tiền mà DN mình đã nộp trong năm thì phải kê khai thế nào đây trong Quyết toán thuế GTGT?
Mình có phải nộp tiếp số thuế GTGT mà DN mình đã quyết toán cho cả năm hay không?
Mọi người chỉ giúp mình với nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

Minh Ngọc

Guest
Nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế bạn phải nộp 6 bảng sau :
- BCĐKT
- BCĐ số phát sinh
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước
- Tờ khai thuế GTGT(Năm)
- Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
Trong tờ khai "Tình hình thực hiện....Nước" đã thể hiện số thuế phải nộp,đã nộp ,còn phải nộp(Có số âm hoặc dương).Do đó trong tờ khai quyết toán thuế GTGT bạn vẫn làm bình thường.
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
43
Somewhere with U :)
To dttmai1981:
Bạn Minh Ngọc nói đúng đấy, trong quyết toán thuế GTGT bạn không thể hiện số thuế GTGT đã nộp trong năm, mà số này thể hiện trên biểu: Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NN.
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều