Dieu chinh giua 2 nam

  • Thread starter acc2k5
  • Ngày gửi
A

acc2k5

Guest
Dear friends,
Năm 2003, tôi có điều chỉnh chênh lệch tỷ giá 131-635, số tiền là 10.000USD, năm 2004 tôi muốn hủy bút toán đó. Tôi hạch toán như thế nào? Xin các bạn vui lòng giúp tôi giải quyết.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều