Dieu chinh giua 2 nam

  • Thread starter acc2k5
  • Ngày gửi
A

acc2k5

Guest
Dear friends,
Năm 2003, tôi có điều chỉnh chênh lệch tỷ giá 131-635, số tiền là 10.000USD, năm 2004 tôi muốn hủy bút toán đó. Tôi hạch toán như thế nào? Xin các bạn vui lòng giúp tôi giải quyết.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO