Quyết định 12/2005/QĐ-BTC Ban hành 6 chuẩn mực kế toán đợt 4.

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
9
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Ngày 15/02/2005 BTC đã ban hành quyết định 12/2005/QĐ-BTC về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán đợt 4. Các chuẩn mực được ban hành đợt này bao gồm:

1- Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;
2- Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của
các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
3- Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
4- Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;
5- Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận;
6- Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán
và các sai sót.

Chi tiết xin xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Thành viên trực tuyến

 • nguyenkieu
 • homeclassic.vn1
 • Huyền Mia
 • dungkis
 • tannhatban
 • thieunhi2005
 • daongocnam0603
 • DUHOCCHD03136
 • huynhvotrang
 • noithatanhvu
 • xediengiatot
 • Giahanpv

Xem nhiều