Quyết định 12/2005/QĐ-BTC Ban hành 6 chuẩn mực kế toán đợt 4.

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
16
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Ngày 15/02/2005 BTC đã ban hành quyết định 12/2005/QĐ-BTC về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán đợt 4. Các chuẩn mực được ban hành đợt này bao gồm:

1- Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;
2- Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của
các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
3- Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
4- Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;
5- Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận;
6- Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán
và các sai sót.

Chi tiết xin xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều