" Bốc xếp" trong vận tải quốc tế ở TT112 khác"bôc xếp" ở TT129,TT13 ntn?

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi

3938 lượt xem

xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,359
623
113
54
Trong thông tư 112 này có nội dung
112 /2009/TT- BTC nói:
Các dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận.
Thế cái dịch vụ bốc xếp này khác biệt gì với dịch vụ bốc xếp trong TT13 về giãm thuế suất TGTGT:
13/2009/TT- BTC nói:
16. Bốc xếp; nạo vét luồng, lạch, cảng sông, cảng biển; hoạt động trục vớt, cứu hộ.
17. Vận tải (không bao gồm vận tải quốc tế) gồm vận tải hàng hoá, hành lý, hành khách, vận tải du lịch bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, trừ hoạt động môi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng và không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại.
2 loại "bôc xếp" này có gì khác nhau mà nếu là vận tải quốc tế thì áp dụng 0%. Còn thông thường lại là 10%. Để giải thích thì có thể nói rằng bôc sếp phục vụ cho vận tải quốc tế thì chịu thuế suất 0%. Nhưng vấn đề là trong TT13, hay TT129 không thấy phân biệt 2 loại bôc sếp này.
 
buitrangnam

buitrangnam

Thành viên thân thiết
25/2/09
548
4
18
HN
Theo mình bốc xếp theo TT13 là bốc xếp thuộc phạm phi trong cảng, theo theo TT112 thì bốc xếp này là bốc xếp từ trên tầu hàng đỗ ngoài phao số 0 rồi chuyển tải qua xa lan, hoặc 1 phương tiện nào đó để chở vào cầu cảng
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,359
623
113
54
Nhưng vấn đề là trong TT13, hay TT129 không thấy phân biệt 2 loại bốc sếp này.

Hơn thế nữa phí THC liên quan đến dịch vụ xếp dỡ contairner lại chịu thuế 10%. Nó khác nhau ở chổ nào? Như vậy sẽ căn cứ thế nào để phân loại như thế nào để xác định bốc sếp sử dụng cho vận tải hàng hải quốc tế? Và bốc sếp không phải phục vụ cho hàng hải quốc tế? Đây là điều rắt phức tạp

Trước đây tôi được hướng dẫn dịch vụ bốc sếp liên quan đến vận tải nên áo dụng thuế suất theo vận tải. Vì thuế suất của vận tải là 10% nên thuế suất của bốc sếp, liên quan đến bốc sếp cũng cùng thuế suất.

Nhưng TT112 này hướng dẫn thêm cái bốc sếp trong vận tải quốc tế bằng hàng hải thì thuế suất 0% . <== ?????? Không biết thế nào đê giải thích.
 
nofear

nofear

Thành viên thân thiết
19/4/08
269
1
16
TP.HCM
Dịch vụ bốc xếp của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0% theo thông tư 112/2009 em nghĩ là dịch vụ bốc xếp hàng hoá xuất-nhập khẩu tại các cảng lên, xuống tàu vận tải biển quốc tế.
 
buitrangnam

buitrangnam

Thành viên thân thiết
25/2/09
548
4
18
HN
Dịch vụ bốc xếp của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0% theo thông tư 112/2009 em nghĩ là dịch vụ bốc xếp hàng hoá xuất-nhập khẩu tại các cảng lên, xuống tàu vận tải biển quốc tế.
Cái này chính là THC và CFS đó bạn ạh
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,359
623
113
54
Thì phí THC này thuộc phạm vi trong cảng mà, nên vẫn chịu thuế bình thường
Thế thì tại sao cũng là bốc xếp mà lúc thì thuế suất VAT là 10%, lúc là 0%. Bốc sếp của ngành hàng hải được áp dụng thuế suất 0%, còn bốc sếp khác thì lại không được. Như vậy căn cứ tiêu chuẩn nào để xác định đó là bốc xếp của ngành hàng hải?

Ở đây là nói về văn bản quy định, nói về cán cứ pháp lý đê áp dụng cho đúng chứ mình khôngg nói là hiểu như thế nào. Bởi vì cùng một văn bản nhưng mỗi nơi hiểu một kiểu, cài nhau mà không có can cứ pháp lý nào để phân định thì rất mệt
 
buitrangnam

buitrangnam

Thành viên thân thiết
25/2/09
548
4
18
HN
+Dịch vụ của ngành hàng hải thực hiện tại khu vực cảng được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, người đại lý tàu biển hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài hoặc người đại lý tàu biển;
- Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của tổ chức ở nước ngoài hoặc có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của người đại lý tàu biển cho cơ sở cung ứng dịch vụ hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng.
(Dịch vụ này chỉ có cảng, các công ty có đầy đủ phương tiện, cầu cảng ký hợp đồng khai thác bốc xếp, với các tổ chức, cá nhân, chủ tầu... ở nước ngoài). ===> dịch vụ này sẽ không có thuế
+Còn bốc xếp bình thường giống như THC, CFS
-THC thường thì phí này phải trả cho hãng tầu nơi mình lấy lệnh giao hàng, và trong hoá đơn thương ghi là Thu hô đại lý phí THC (thu hộ chủ tầu hoặc tổ chức cá nhân ở nước ngoài mà công ty VN làm đại lý) thực ra phí này không trả trực tiếp cho cảng.
-CFS là phí khai thác hàng lẻ, các công ty giao nhận vận chuyển thương xuyên gom hàng lẻ hoặc khai thác (hàng LCL) sẽ có kho hàng lẻ thuê trực tiếp trong cảng hoặc ngoài cảng miễn là có giấy phép hoạt động. Khi hàng nguyên container (FCL) của đại lý gòm từ nước ngoài về sẽ khai thác ra rồi cho vào kho CFS. Phí khác thác này phải tra cho công ty vận chuyển đó màh mình đến lấy Uỷ quyền nhận hàng hoặc Lệnh giao hàng
===> dịch vụ này sẽ có thuế
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,359
623
113
54
+Dịch vụ của ngành hàng hải thực hiện tại khu vực cảng được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, người đại lý tàu biển hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài hoặc người đại lý tàu biển;
- Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của tổ chức ở nước ngoài hoặc có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của người đại lý tàu biển cho cơ sở cung ứng dịch vụ hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng.
(Dịch vụ này chỉ có cảng, các công ty có đầy đủ phương tiện, cầu cảng ký hợp đồng khai thác bốc xếp, với các tổ chức, cá nhân, chủ tầu... ở nước ngoài). ===> dịch vụ này sẽ không có thuế
+Còn bốc xếp bình thường giống như THC, CFS
-THC thường thì phí này phải trả cho hãng tầu nơi mình lấy lệnh giao hàng, và trong hoá đơn thương ghi là Thu hô đại lý phí THC (thu hộ chủ tầu hoặc tổ chức cá nhân ở nước ngoài mà công ty VN làm đại lý) thực ra phí này không trả trực tiếp cho cảng.
-CFS là phí khai thác hàng lẻ, các công ty giao nhận vận chuyển thương xuyên gom hàng lẻ hoặc khai thác (hàng LCL) sẽ có kho hàng lẻ thuê trực tiếp trong cảng hoặc ngoài cảng miễn là có giấy phép hoạt động. Khi hàng nguyên container (FCL) của đại lý gòm từ nước ngoài về sẽ khai thác ra rồi cho vào kho CFS. Phí khác thác này phải tra cho công ty vận chuyển đó màh mình đến lấy Uỷ quyền nhận hàng hoặc Lệnh giao hàng
===> dịch vụ này sẽ có thuế
Đây chổ này là để phân biệt 2 cái "bốc sếp" khác nhau đây. Như vậy "bốc sếp" này có 1 tý đặc thù khác với bốc sếp theo TT129
THanks Nam
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,359
623
113
54
Hôm nay đọc lại cái nội dung câu hỏi đặt ra 9 năm trước để phân biệt vì sao cái Bốc xếp ở các cảng được áp dụng thuế suất TGTGT 0%, còn bốc xếp thông thường khác không có những điều kiện nêu trên thì lại chịu thuế GTGT 10%.
Cái này giải thích thích như trên để hiểu về mặt chứng từ để đáp ứng đủ điệu kiện áp dụng thuế suất TGTGT 0% thôi. Nhưng về bản chất để phân biệt và hiểu nhanh lý do được áp dụng 0% khi nó phục vụ cho hàng hoá được áp dụng thuế suất TGTGT 0%. Nhớ điều này các bạn sẽ thuận tiện để xử lý tương tự
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều