Sản phẩm hỏng

  • Thread starter anhvu
  • Ngày gửi
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
Mọi người ơi, nếu mà sản phẩm hỏng mà hỏng trong định mức cho phép, tức là theo tỷ lệ sai hỏng đã xác định trước thì hạch toán thế nào nhỉ ? Chắc là vẫn được tính vào giá thành phải ko ? Vậy còn sai hỏng vượt tỷ lệ thì làm thế nào nhỉ ? (VD: Sản phẩm sản xuất hàng loạt)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ ( không tính vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng chi phí sản xuất chung cố định thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định được tính vào giá thành sản phẩm ) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi :

Nợ TK 632 : giá vốn hàng bán ( Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ )
Có TK 627 : chi phí sản xuất chung.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA