Rủi ro tiềm tàng ?

  • Thread starter fanlbq
  • Ngày gửi
F

fanlbq

Guest
23/4/09
4
0
0
Ha noi
Bạn nào có thể cho mình ví dụ về rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát của ngân hàng được không ?
Thank u !
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
34
Sơn Tây
theo: http://dictionary.bachkhoatoanthu.g...JvdXBpZD0ma2luZD1zdGFydCZrZXl3b3JkPXI=&page=4

RỦI RO TIỀM TÀNG :
những sai sót vượt quá giới hạn cho phép, tồn tại ngay trong chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường quản lí của doanh nghiệp, cũng như trong các số dư tài khoản. RRTT tồn tại độc lập với các thông tin tài chính, bất kể doanh nghiệp có tiến hành kiểm toán hay không. Kiểm toán viên có thể nhận thức và áp dụng phương pháp kiểm tra chi tiết khoa học để hạn chế RRTT đến mức có thể chấp nhận được, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn RRTT.

Và, theo http://www.wattpad.com/153325-rr-kiemtoan
4. Rủi ro kiểm toán (Audit Risk - AR)
a. Khái niệm.
Rủi ro kiểm toán là rủi ro mà chuyên gia kiểm toán đưa ra ý kiến không xác đáng về các thông tin tài chính và đó là các sai phạm trọng yếu. (ISA 400)
Ví dụ:
+ KTV đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ các thông tin được kiểm toán trong khi nó vẫn còn có các sai phạm trọng yếu, hoặc:
+ KTV đưa ra ý kiến không chấp nhận các thông tin được kiểm toán trong khi nó không có các sai phạm trọng yếu
=> Hậu quả: Người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định kinh tế, qđ quản lý.. . sai
b. Ba loại rủi ro ảnh hưởng tới Rủi ro kiểm toán
 Rủi ro tiền tàng (Inherent Risk)
 Rủi ro kiểm soát (Control Risk)
 Rủi ro phát hiện (Detection Risk)
* Rủi ro tiềm tàng: (Inherent risk - IR)
- Khái niệm:
Là khả năng các thông tin được kiểm toán có chứa đựng những sai phạm (trọng yếu) khi tính riêng biệt hoặc khi tính gộp với các sai phạm khác, dù rằng có hay không có kiểm soát nội bộ.
- Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng:
+ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
+ Bản chất công việc kinh doanh và đặc điểm của đơn vị
+ Các nghiệp vụ kinh tế không thường xuyên
+ Qui mô tổng thể, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
+ Qui mô số dư TK...
* Rủi ro kiểm soát (Control risk - CR)
- Khái niệm:
Là rủi ro mà sai phạm (trọng yếu) trong các thông tin được kiểm toán khi tính riêng lẻ hay gộp với các sai phạm khác đã không được hệ thống kiểm soát nội bộ ngăn ngừa hoặc phát hiện và sửa chữa.
- Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro kiểm soát:
Hiệu quả của ICS ???
+ Môi trường kiểm soát
+ Hệ thống kế toán
+ Vấn đề nhân sự
+ Vấn đề tổ chức: tổ chức chồng chéo, không khoa học
+ Các nghiệp vụ mới
+ Tính thích hợp, đầy đủ của các thủ tục, trình tự kiểm soát
* Rủi ro phát hiện: (Detection risk - DR)
- Khái niệm:
Là rủi ro mà kiểm toán viên không phát hiện ra các sai phạm trọng yếu trong các thông tin được kiểm toán khi chúng nằm riêng biệt hay khi gộp với các sai phạm khác.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến DR:
+ Do trình độ, năng lực, kinh nghiệm của KTV
+ Sự xét đoán của KTV về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát không chính xác, do đó đã áp dụng các phương pháp, phạm vi kiểm toán không thích hợp
+ Do sự gian lận: đặc biệt là sự gian lận có hệ thống từ BGĐ
* Mối quan hệ giữa các loại rủi ro:
 Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát là những rủi ro gắn liền với quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nó luôn tồn tại cho dù có tiến hành hoạt động kiểm toán hay không. Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát có ảnh hưởng tới rủi ro phát hiện và tới rủi ro kiểm toán.
=> Mối quan hệ này có thể được thể hiện thông qua Mô hình rủi ro kiểm toán và ma trận rủi ro phát hiện
Mô hình rủi ro kiểm toán
AR = IR * CR * DR
 
  • Like
Reactions: Thanh Nam
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,294
1,111
113
20
HCM
www.thanhnamtax.com
Một bài viết từ năm 2019, giờ mình mới có cơ hội học hỏi. Cảm ơn tác giả
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,302
1,503
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Bây giờ mới cần dùng đến nên mới sờ đến hả sếp Nam? :D

Cái khuôn mẫu KSNB của COSO đã cập nhật 2013 rồi, có thay đổi 1 chút và chắc CIMA viết theo cái mới.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,294
1,111
113
20
HCM
www.thanhnamtax.com
Đang chiến đấu môn P3 Risk Management nên có dính líu chút :):))
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều