Bảo lãnh ngân hàng

  • Thread starter CNN
  • Ngày gửi
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Em có một câu hỏi thế này: Khi mình ký kết thực hiện hợp đồng cho một đơn vị A chẳng hạn, bên A yêu cầu cần có bảo lãnh của ngân hàng. Ngân hàng bảo lãnh bằng cách tạm giữ một phần tiền trong tài khoản của DN tại ngân hàng và hưởng một khoản phí cho bảo lãnh đó. Như vậy khoản phí đó đối với doanh nghiệp có phải cho vào tài khoản 635 hay không? Với ngân hàng khi hạch toán có phải cho vào 511 hay không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
W

WhoamI

Cao cấp
CNN nói:
. Như vậy khoản phí đó đối với doanh nghiệp có phải cho vào tài khoản 635 hay không?
Mình nghĩ đó là khoản phí là chi phí dịch vụ mua ngòai (dịch vụ bảo lãnh dự thầu, dịch vụ bảo lãnh thực hiện hợp đồng..) chứ không phải các chi phí hay là các khoản lỗ liên quan đến hoạt động về vốn nên đ/v DN sẽ hạch toán vào TK 6427. Nhưng mình cũng đang phân vân đối với các DN có tập hợp chi phí SXKDDD-TK154 theo dõi từng hợp đồng, từng công trình thì có phải tập hợp khoản chi phí này vào từng hợp đồng hay từng công trình hay không?
 
Sửa lần cuối:
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
To CNN, WAI

Nếu là bảo lãnh dự thầu và doanh nghiệp có trúng thầu thì có thể đưa phần chi phí này vào giá trị của công trình cũng được. Trường hợp có bảo lãng mà không trúng thầu thì đưa vào chi phí quản lý.
Đối với trường hợp bảo lãnh để mua hàng thì phần phí này cũng có thể cộng vào giá vốn hàng nhập kho (TK 1562) vì nó là 1 loại chi phí cho quá trình mua hàng của mình.
 
L
CNN nói:
Em có một câu hỏi thế này: Khi mình ký kết thực hiện hợp đồng cho một đơn vị A chẳng hạn, bên A yêu cầu cần có bảo lãnh của ngân hàng. Ngân hàng bảo lãnh bằng cách tạm giữ một phần tiền trong tài khoản của DN tại ngân hàng và hưởng một khoản phí cho bảo lãnh đó. Như vậy khoản phí đó đối với doanh nghiệp có phải cho vào tài khoản 635 hay không? Với ngân hàng khi hạch toán có phải cho vào 511 hay không?

Ở các Ngân hàng, TCTD không sử dụng hệ thống tài khoản kế toán như doanh nghiệp mà Ngân hang Nhà nước ban hành một hệ thống tài khoản áp dụng riêng cho các TCTD (ngân hàng) vì vậy Ở các Ngân hàng người ta không hạch toán vào tài khoản 511 mà sẽ đưa vào tài khoản loại 7 (tài khoản thu nhập - Tài khoản 712 - Thu phí nghiệp vụ Bảo lãnh).
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA