Bản tin VPPL từ 21/03 đến 31/03/2005 !

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
[font=&quot]Thuế TNCN[/font][font=&quot] - Nhằm khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao nên Chính phủ qui định, trong các lĩnh vực này, thu nhập làm thêm giờ cho các cơ sở ngoài công lập của những người làm việc trong các cơ sở công lập được miễn thuế TNCN nếu thu nhập đó nằm trong chương trình đào tạo, hoạt động của các cơ sở ngoài công lập.
Riêng đối với phần thu nhập nhận được do cơ các cơ sở ngoài công lập tự mở thêm, không nằm trong chương trình đào tạo hoạt động như luyện thi, khám chữa bệnh ngoài giờ… thì đều phải chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. (Theo Công văn số 872 TCT/TNCN ngày 25/3/2005).
[/font][font=&quot]Đối với cá nhân làm đại lý[/font][font=&quot], trường hợp một doanh nghiệp có nhiều cá nhân làm đại lý phân phối hàng hoá thì, để phân biệt hoa hồng đại lý thuộc diện khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần hay thuộc diện tạm khấu trừ 10% thì cá nhân làm đại lý phải có bản cam kết với doanh nghiệp về hình thức đại lý của mình.
Trong đó, nếu cá nhân làm đại lý là đại lý ký hợp đồng với nhiều cơ sở giao đại lý, hay cá nhân làm việc tại một nơi nhưng ký hợp đồng làm thêm đại lý thì khoản thu nhập từ hoa hồng đại lý có giá trị từ 500.000 đồng trở lên thuộc diện tạm khấu trừ 10%. Doanh nghiệp có trách nhiệm tạm khấu trừ theo từng lần trước khi chi trả hoa hồng cho người đại lý. (Theo Công văn số 798 TCT/DNK ngày 21/02/2005). [/font]
[font=&quot][/font]
[font=&quot]Trích khấu hao tài sản[/font][font=&quot] - Trường hợp một doanh nghiệp tư nhân do người vợ/chồng đứng tên làm chủ, có sử dụng tài sản là xe ôtô do người chồng/vợ đứng tên đăng ký sở hữu vào hoạt động kinh doanh, thì để được trích khấu hao tài sản vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải làm đủ thủ tục để chuyển quyền sở hữu chiếc xe đó sang tên người chủ doanh nghiệp và đáp ứng được các điều kiện theo luật định.
Sau khi được chuyển quyền sở hữu và được theo dõi, quản lý như mọi tài sản cố định khác thì các chi phí liên quan đến việc sử dụng tài sản như chi phí xăng xe, sửa chữa, bảo dưỡng… nếu có đủ hoá đơn, chứng từ đứng tên doanh nghiệp thì doanh nghiệp được tính các chi phí đó vào chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (Theo Công văn số 863 TCT/DNK ngày 25/3/2005). [/font]

[font=&quot]Thanh lý tài sản cố định[/font][font=&quot] - Hoạt động thanh lý TSCĐ khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, giải thể trước thời hạn - là hoạt động nằm ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được qui định tại Giấy phép đầu tư. Vì vậy, khi doanh nghiệp thanh lý TSCĐ có phát sinh lợi nhuận thì khoản lợi nhuận thu được không thuộc đối tượng được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN.
Trong một trường hợp khác, một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bị lỗ, khi chấm dứt hoạt động, giải thể thanh lý TSCĐ mà có phát sinh lợi nhuận thì số lợi nhuận này được bù trừ với số lỗ của doanh nghiệp. Nhưng sau khi bù trừ với số lỗ mà vẫn phát sinh lợi nhuận thì phải nộp thuế TNDN với mức thuế suất thuế TNDN 28%. (Theo Công văn số 843 TCT/ĐTNN ngày 24/3/2005). [/font]

[font=&quot]Thuế dịch vụ giao nhận[/font][font=&quot] – Theo Luật định, các hãng vận tải nước ngoài phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với khoản phí lưu container, phí chứng từ thu được của các khách hàng tại Việt Nam. Các công ty Việt Nam làm đại lý cho các hãng vận tải nước ngoài thu hộ các khoản phí dịch vụ nêu trên phải thực hiện khấu trừ thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 10%. Tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 50% và thuế TNDN với tỷ lệ % trên doanh thu chịu thuế là 5%.
Khi xuất hoá đơn cho các khách hàng, các đại lý Việt Nam phải ghi rõ trên hoá đơn là tiền thu hộ hãng vận tải nước ngoài; Dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đại lý Việt Nam khấu trừ và nộp thay cho hãng vận tải nước ngoài; Dòng cộng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho hãng vận tải nước ngoài đã trừ thuế GTGT; Dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch chéo. (Theo Công văn số 828 TCT/ĐTNN ngày 23/3/2005). [/font]

[font=&quot]Giảm thuế GTGT[/font][font=&quot] – Cơ sở sản xuất kinh doanh bị lỗ do nguyên nhân số thuế GTGT phải nộp của các hoạt động này lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây thì thuộc đối tượng được xét giảm thuế GTGT trong thời gian 03 năm đầu thực hiện Luật thuế GTGT (đó là từ năm 1999 – 2001).
Số thuế GTGT được xét giảm từng năm tương ứng với số lỗ do nguyên nhân trên, nhưng tối đa không vượt quá số thuế GTGT phải nộp phát sinh trong năm xin xét giảm thuế. Và việc xét giảm thuế này thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thuế địa phương. (Theo Công văn số 813 TCT/ĐTNN ngày 22/3/2005). [/font]

[font=&quot]Thuế xuất khẩu hàng hoá[/font][font=&quot] - Trường hợp một đơn vị xuất khẩu hàng hoá, nhưng hàng hoá xuất khẩu đó lại thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, không qua ngân hàng hoặc xuất khẩu hàng hoá nhưng không có hợp đồng bán hàng hoá cho khách hàng nước ngoài, thì các trường hợp này được coi là không đủ thủ tục, điều kiện qui định để được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT. Do đó, hàng xuất khẩu trong trường hợp này không được áp dụng thuế GTGT 0%, nhưng cũng không phải tính thuế GTGT đầu ra.
Đơn vị xuất khẩu này không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến hàng xuất khẩu mà phải tính vào chi phí kinh doanh. (Theo Công văn số 807 TCT/DNK ngày 22/3/2005). [/font]

[font=&quot]Xác định chi phí hợp lý[/font][font=&quot] – Đối với khoản chi phí hoa hồng cho đơn vị và cá nhân tìm khách hàng quảng cáo trên các Báo thì, theo qui định, khoản chi hoa hồng đó là khoản chi hoa hồng môi giới. Khoản chi này chỉ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế theo số thực chi, nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý.
Trường hợp các Báo chi hoa hồng cho đơn vị và cá nhân khai thác quảng cáo vượt quá 10% tổng các khoản chi phí hợp lý, thì phần chi vượt sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Các Báo phải dùng lợi nhuận sau thuế TNDN để chi cho khoản chi vượt này. (Theo Công văn số 2925 TC/TCT ngày 14/3/2005).[/font]

[font=&quot]Lập lại hoá đơn thuế GTGT[/font][font=&quot] - Luật thuế GTGT qui định, đối với cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn, nhưng do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, qui cách dẫn đến phải điều chỉnh giá bán, thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản.
Trong văn bản thoả thuận đó phải ghi rõ số lượng, qui cách hàng hoá, mức tăng/giảm theo hoá đơn bán hàng, lý do tăng/giảm giá; đồng thời bên bán lập hoá đơn để điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ lý do điều chỉnh cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu… Hoá đơn điều chỉnh giá này chính là căn cứ để bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu ra và đầu vào. (Theo Công văn số 836 TCT/DNK ngày 24/3/2005). [/font]


[font=&quot]
[/font]
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO