Lấy giá trị của ô trong VB như thế nào đây trời?

  • Thread starter IChiNoVa
  • Ngày gửi
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Dùng Refedit, khi người dùng chọn 1 ô nào đó rồi, không biết làm sao để lấy giá trị của ô đó, help me...

Mình đã biết hàm Cells(x,y) để lấy giá trị của một ô, nhưng khi dùng refedit thì giá trị của refedit là Data!$A$5.
Vậy nếu dùng Cells thì phải có toạ độ dòng của ô A5, nên cần phải xử lý chuỗi để lấy được chữ "A" và số "5".

Nếu dùng Rows hay Columns thì cũng phải có toạ độ dòng và cột, như vậy cũng bằng không.

Mình làm được như vậy, nhưng rắc rối quá.
Các bạn có biết hàm nào để lấy thẳng giá trị của ô đó không chỉ cho mình, nghĩa là lấy thẳng gía trị của ô mà người dùng chọn trong Refedit, mà khong phải xử lý chuỗi để lấy cột và dòng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanduyet

levanduyet

Welcome
16/10/04
537
19
18
HCM
my.opera.com
IChiNoVa nói:
Dùng Refedit, khi người dùng chọn 1 ô nào đó rồi, không biết làm sao để lấy giá trị của ô đó, help me...

Mình đã biết hàm Cells(x,y) để lấy giá trị của một ô, nhưng khi dùng refedit thì giá trị của refedit là Data!$A$5.
Vậy nếu dùng Cells thì phải có toạ độ dòng của ô A5, nên cần phải xử lý chuỗi để lấy được chữ "A" và số "5".

Nếu dùng Rows hay Columns thì cũng phải có toạ độ dòng và cột, như vậy cũng bằng không.

Mình làm được như vậy, nhưng rắc rối quá.
Các bạn có biết hàm nào để lấy thẳng giá trị của ô đó không chỉ cho mình, nghĩa là lấy thẳng gía trị của ô mà người dùng chọn trong Refedit, mà khong phải xử lý chuỗi để lấy cột và dòng.

Xin bạn hãy tham khảo thread Data Form 2.0
Lê Văn Duyệt
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Anh Duyệt có thể nói rõ hơn được không?

Em Phúc
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
Giả sử trong Form của bạn có control "RefEdit" đặt tên là RefEdit1 (đối tượng lấy địa chỉ ô hay vùng có kiểu là Text).
Để lấy giá trị Range(RefEdit1.Text).Value
Để lấy công thức Range(RefEdit1.Text).Formula
Để lấy cột bạn Range(RefEdit1.Text).Column
Để lấy dòng bạn Range(RefEdit1.Text).Row
Để lấy số cột Range(RefEdit1.Text).Columns.Count
Để lấy số dòng Range(RefEdit1.Text).Rows.Count
Nếu không đúng mục đích của bạn thì bạn giải thích thêm yêu cầu của bạn.
Chúc bạn thành công!
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Cái mình muốn hỏi chính là cái này đây.
từ nay thì khoẻ rồi, đỡ mất công xử lý.

Thanks!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA