Ngao Du Sơn Thủy

  • Thread starter Tong Giang
  • Ngày gửi
T

Tong Giang

Guest
Ngao du sơn thủy phiêu bồng
Vô tình lạc lối vào đồng nghĩ ngơi
Thế là nhã đại bài thơ
Kính chào các vị đơn sơ đừng buồn
Tống tôi không phải chung nguồn
Không dân kế toán, là người kinh doanh
Ở đây đẹp tựa bức tranh
Tuy không chung hướng nhưng thành anh em
Mong rằng các bạn có xem
Xin chào một tiếng, bên thềm cười vui
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA