Xin Mở Quán Thơ

  • Thread starter Tong Giang
  • Ngày gửi
T

Tong Giang

Guest
Ở đây tôi mở Quán Thơ
Ko trà(chè), ko bánh, ko tờ bướm giăng
Quán Thơ ko mở lăng nhăng
Để cho bạn gởi vầng trăng ân tình


Nàng thơ nói hộ chúng mình
Buồn, vui, cay, đắng, ngọt bùi xẻ chia
Quán Thơ là chổ sớm khuya
Cùng nhau kết bạn tình kia đợi chờ
:p
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều