Phân biệt sử dụng các TK131-138, 331-338

  • Thread starter Nguyen Thi Thanh Huyen
  • Ngày gửi
N

Nguyen Thi Thanh Huyen

Guest
6/9/04
127
0
0
Hue
Thực sự có nhiều lúc em rất đắn đo không biết đưa một khoản công nợ phát sinh vào TK nào trong 2 nhóm TK sau: TK131 hay 138, TK331 hay 338. Anh chị nào hiểu rõ tiêu chí phân loại công nợ phản ánh trên các TK này làm ơn hãy nói giúp cho em với. Em xin chân thành cám ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lyvanhang

Guest
6/9/04
34
0
0
hanoi
Ngay tên các tài khoản đã chỉ rõ sự khác nhau. Về các TK này bạn có thể đọc ở sách Hạch toán Kt. Nhưng cần lưu ý là 131 và 331 đều có thể dư nợ, hoặc dư có.
VD: Khi khách hàng ứng tiền trước thì ghi: Có 131
Phải thu của KH : Nợ 131
Phải trả người bán: Có 331
ứng trước tiền hàng cho người bán: Nợ 331
 
V

vankien

Guest
17/1/05
33
0
0
Hà Nội
Tk 131 va Tk 331 dùng cho việc mua bán hàng hoá.
còn Tk 138 và TK 338 dùng cho việc hạch toán ngoài các khoản trên, như xử lý thừa thiếu do kiểm kiểm kê...
 
N

Nguyen Thi Thanh Huyen

Guest
6/9/04
127
0
0
Hue
Vậy em đưa ra một trường hợp cụ thể này, các anh chi hãy giúp em phân biệt với nhé: Khi doanh nghiệp mua chứng khoán, ghi:
Nợ 121/221
Có 331
Nhưng khi doanh nghiệp thu lãi từ chứng khoán đầu tư của doanh nghiệp trên, kế toán sẽ ghi:
Nợ 131 hay 1388?
Có TK515
Và thực tế còn nhiều trường hợp khác em gặp phải nhưng rất phân vân không biết sử dụng TK nào. Các anh chị làm ơn giải thích rõ hơn cho em được không ạ. Em xin cám ơn.
 
L

lyvanhang

Guest
6/9/04
34
0
0
hanoi
Trường hợp mua chứng khoán thì HT như bạn là đúng
Nhưng khi thu lãi chứng khoán đầu tư thì ghi:
Nợ 111, 112, 1388 (phải thu khác)
Có 515
Còn khi chuyển nhượng (bán) chứng khoán thì mới ghi:
Nợ 111, 112, 131
Có 121, 221
Có 515 (nếu lãi), Nợ 635 (nếu lỗ).
Từ VD trên mình nghĩ là bạn đã phân biệt được 138 và 131.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
- Khi mua CK bạn phản ánh như vậy là đúng rồi:

Nợ TK 121, 221 : Giá trị số CK thực tế đã mua

Có TK 111, 112, 331 : Giá trị số CK thực tế đã mua

- Khi thu lãi từ hoạt động đàu tư CK :

Nợ TK 111, 112, 1388 : Số tiền lãi

Có TK 515 : Số tiền lãi

Bạn cứ đưa ra các trường hợp cụ thể để chúng ta cùng xem xét vì nói chung chung thì rất khó

Nguyen Thi Thanh Huyen nói:
Vậy em đưa ra một trường hợp cụ thể này, các anh chi hãy giúp em phân biệt với nhé: Khi doanh nghiệp mua chứng khoán, ghi:
Nợ 121/221
Có 331
Nhưng khi doanh nghiệp thu lãi từ chứng khoán đầu tư của doanh nghiệp trên, kế toán sẽ ghi:
Nợ 131 hay 1388?
Có TK515
Và thực tế còn nhiều trường hợp khác em gặp phải nhưng rất phân vân không biết sử dụng TK nào. Các anh chị làm ơn giải thích rõ hơn cho em được không ạ. Em xin cám ơn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA